Щоб забезпечити умови для ефективного і цілеспрямованого використання ресурсів організації в процесах виробництва товару або послуги, здійснення господарської діяльності, необхідні люди, що уміють професійно управляти організацією і які втілюють це уміння на практиці. Такі професійно підготовлені люди, що уміють впливати на працю окремого працівника, групи і цілої організації є менеджментом організації, цю категорію персоналу називають менеджерами.

Менеджмент як наука розкриває природу управлінської праці, причинно-наслідкові зв'язки, чинники і умови сумісної праці людей; вивчає економічні відносини у сфері виробництва, розподілу і обміну матеріальних і нематеріальних благ, базується на пізнанні і використанні економічних законів і закономірностей.

Мета курсу  - ознайомити студентів з сутністю менеджменту, його функціями, основними методами управління.