Навчальна дисципліна „Підприємницьке право” відноситься до однієї з найважливіших дисциплін з підготовки студентів-економістів.

Побудова ринкової економіки, яка формується в Україні, потребує активного правового регулювання з боку держави. Держава за допомогою норм господарського права регулює різноманітні відносини в економіці суспільства. Знання основ господарського права і економічного змісту правових норм господарського права допоможе спеціалістам, керівникам підприємств і підприємцям орієнтуватися у великому масиві правових актів, які регулюють господарську діяльність всіх суб’єктів господарських відносин в Україні, зрозуміти зміст правових інститутів господарського права і уникнути помилок у правовідносинах з різними суб’єктами господарювання. Засвоєння даної дисципліни буде сприяти формуванню у студентів комплексного підходу до вирішення багатьох виробничо-господарських завдань з використанням норм господарського права. Так як від методів регулювання господарської діяльності і від дотримання на практиці норм господарського законодавства залежить ефективність національної економіки.