Дисципліна "Аудит” вивчає основи організації та методики проведення аудиторських перевірок, систему організації її на підприємствах України, організації та методології проведення контролю в Україні з використанням національних міжнародних стандартів (норм) аудиту. Науковими і методичними основами дисципліни є вимоги Положення (стандарти)   бухгалтерського обліку П(С)БУ,   закони України та інших нормативних актів.