Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) впливає на розвиток національної економіки будь-якої країни. У сучасних умовах активна участь у світовій торгівлі пов'язана зі значними перевагами: більш ефективне використання ресурсів і задоволення потреб населення, розвиток нових технологій. Особливу значимість це має для України, яка встала на шлях створення розвитої ринкової економіки, і  орієнтується на міжнародний поділ праці.

Зовнішньоекономічна діяльність є одним з найважливіших напрямків розвитку підприємництва. У зв'язку з лібералізацією зовнішньої торгівлі з кожним роком зростає кількість українських підприємств – учасників зовнішньоекономічної діяльності. Вихід на зовнішні ринки відкриває нові можливості збуту продукції для підприємств різних форм власності й галузей (промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку, фінансової сфери тощо).  В умовах інтеграції України у світову систему господарства вивчення процесів організації й управління ЗЕД має велике значення для вітчизняних суб'єктів господарської діяльності. Умовою успішного бізнесу на міжнародних ринках є володіння керівниками підприємств спеціальними знаннями у сфері ЗЕД щодо  принципів оптимальної участі в міжнародному товарообігу, факторів конкурентноспроможності продукції тощо. Опанування теоретичними основами і практичними навичками здійснення експортно-імпортних операцій необхідно для успішного співробітництва із закордонними партнерами і забезпечення економічної безпеки підприємства.