Трудове право є однією з найважливіших галузей права, яка забезпечує регулювання ринку робочої сили, умови її використання в нових економічних умовах. Знання трудового права необхідне майбутнім організаторам виробництва, підприємцям для здійснення функцій управління і встановлення нормальних взаємостосунків із найнятими працівниками. Сучасне трудове законодавство не повною мірою відповідає сьогоднішнім реаліям і потребам, воно постійне змінюється, що ускладнює процес його вивчення.

В Україні проголошений принцип єдиного правового регулювання праці працівників підприємств, заснованих на різних формах власності. Однак, слід визнати, що в недержавному секторі економіки трудові відносини залишаються недостатньо врегульованими. Це викликає певні неясності і протиріччя.

Ціллю даного практикуму є надання теоретичної і практичної  допомоги студентам у вивченні основних положень трудового права України.