Серед комплексу проблем менеджменту особливу роль відіграє проблема управління персоналом. Завданням цієї області менеджменту є підвищення ефективності виробництва за рахунок всебічного розвитку і розумного використання творчих сил людини, підвищення рівня її кваліфікації, компетентності, відповідальності, ініціативи.

Управління персоналом – одна з найважливіших управлінських дисциплін, яка формує організаційний і управлінський горизонт робітника, можливості його ефективного співробітництва з іншими членами організації. Це дозволяє робітнику більш повно реалізувати себе, успішно вирішувати питання ділової кар’єри, мати плідні стосунки з колегами. Для організації робітник, який оволодів основами управління персоналом, – певна  умова її ефективного функціонування.

Управління персоналом включає багато складових. Серед них: планування роботи з персоналом, технологія управління персоналом і його розвитком в організації, мотивація, взаємини керівника і підлеглих тощо.

Вивчення дисципліни  ставить за мету озброїти студентів знаннями нового механізму управління персоналом організації у ринкових відносинах, які формуються.