Анотація
до дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією"

Метою курсу є вивчення основ формування у майбутніх менеджерів знань та навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій , їх раціонального використання , а  також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

Завдання вивчення дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати теоретичні та практичні аспекти з питань:

- сутності інформаційних систем та їх значення в управлінні сучасними організаціями;

- сучасного стану і тенденцій розвитку інформаційних технологій;

- методології розроблення інформаційних систем , визначення їх якості та ефективності ;

 - основних засад управління інформаційними ресурсами та технологіями;

- стратегічної та оперативної спрямованості інформаційних технологій у бізнесі;

- формування інформаційної структури на підприємстві ;

- використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі;

- розвитку і запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень ;

- визначення основних характеристик експертних систем ;

- використання технологій штучного інтелекту в управлінні організаціями;

- використання Інтернету в управлінській діяльності керівних кадрів;

- застосування електронної  комерції у практичній діяльності організації;

- здійснення електронних платежів та забезпечення їх безпеки;

- створення та використання в організації інформаційних локальних та регіональних мереж Інтранет та Екстранет;

- робота у конкретних автоматизованих інформаційних системах , що використовуються в сучасних організаціях.