Дистанційний курс "Хімія" допоможе абітурієнтові ґрунтовно повторити базові положення цієї шкільної дисципліни згідно з її цьогорічною програмою, якісно підготуватися до тестування в рамках зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), набути навичок самостійної роботи з допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Навчання в курсі триває 12 тижнів. За цей час слухач курсу має змогу опрацювати матеріал 12 лекцій (повторення теоретичних положень) та 7 практичних занять. Надано доступ до чотирьох тренувальних тестів та пропоновано виконання чотирьох контрольних робіт. Розроблений комплекс контрольних завдань відповідає структурі та змісту тестів ЗНО.

 

УВАГА!

Навчання в курсі є платним і починається в міру формування груп.

Для того, щоб розпочати навчання, слухач має зробити декілька кроків, зміст яких детально описаний у блозі "Дистанційні підготовчі курси НТУ "ХПІ" за адресою http://www.kpi.kharkov.ua/blogs/DPK/page/page.aspx.