Курс складається з 7 занять і містить теоретичний матеріал, 2 контрольних тестування й одну підсумкову контрольну роботу. Одне заняття з ділового мовлення – факультативне.

Метою курсу є вдосконалення й поглиблення знань з граматики, синтаксису, стилістики української мови, формування вмінь та навичок укладання документів.

Після закінчення курсу студенти опановують такі розділи:

-         Офіційно-діловий стиль української мови;

-         Документ як основний вид офіційно-ділового стилю;

-         Документи різних видів і вимоги до їх оформлення (щодо особового складу, довідково-інформаційні, обліково-фінансові, розпорядчі, ділова кореспонденція, господарсько-договірні і т.д.)

Програма курсу розрахована на студентів-заочників, які навчаються за дистанційною системою.

Тривалість курсу - 7 тижнів.