Передмова до курсу

"Міжнародний маркетинг"

Якщо людина навчиться управляти собою, їй не складе труднощів управляти і державою
Конфуцій

Головним фактором успіху сучасного бізнесмена, безумовно, є інтелект. Підприємці, які вважають, що робити справи можна лише за допомогою особистих контактів та зв’язків, згодом розуміють, що цей ресурс швидко вичерпується, а в бізнесі перемагають ті, хто має ґрунтовну університетську освіту, досконало володіє іноземними мовами, базовими навичками менеджера, готовий до самовдосконалення.

Курс “Міжнародний маркетинг” цілком справедливо вважається “вищою школою” маркетингу, отже присвячується студентам НТУ "ХПІ", які мають ґрунтовні знання з базового курсу “Маркетинг” і прагнуть самовдосконалення.

Метою курсу є опанування інструментів та методів міжнародного маркетингу, які поєднуються в комплексну систему організації виробництва та збуту продукції, надання послуг, орієнтовану на задоволення потреб конкретних закордонних споживачів на основі дослідження та прогнозування кон’юнктури міжнародного ринку.

Актуальність курсу полягає в тому, що міжнародний маркетинг є зворотною реакцією комерційного світу на такі процеси, як поглиблення економічної інтернаціоналізації, розбудова міжнародної кооперації та спеціалізації, загострення міжнародної конкуренції, інтенсифікація інформаційного та науково-технологічного обміну.

Таким чином, курс “Міжнародний маркетинг” розраховано на сучасне покоління розумних і талановитих менеджерів – нової еліти, яка, безумовно, перетворить Україну на країну інтелектуального злету і високих технологій, визначний центр світового бізнесу, культури, науки..

Курс розраховано на 15 тижнів осіннього семестру. Він включає в себе освоєння літературних джерел, збирання інформації в мережі Інтернет, виконання вправ, тестів, опитувань, участь в форумі, виконання практичних завдань та спілкуванні з тьютором за допомогою електронної пошти. Відповідно, оцінювання роботи студента у більшій мірі буде залежати від його активності та дисциплінованості.

Для того, щоб прийняти участь у вивченні курсу необхідно мати базові знання з маркетингу, шість вільних годин щотижня, які Ви могли б присвятити вивченню матеріалів заняття, а також стійке прагнення самовдосоналення.

Щодо технічних можливостей, то Вам необхідно буде працювати з персональним комп'ютером, а також мати доступ до локальної мережі НТУ "ХПІ", або Інтернет.

Для того, щоб безпосередьо перейти до роботи над курсом, необхідно пройти реєстрацію на сторінці курсу. Зверніть увагу на те, що поля, які відмічені червоною позначкою * необхідно заповнити обов'язково.

Зпрошуємо Вас до світу знань!