Дистанційний курс Англійська мова призначений для студентів І курсу факультету Хімічного машинобудування спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” заочної(дистанційної) форми навчання  і складається з двох частин, розрахованих на роботу студентів впродовж 15 тижнів у першому і другому семестрах.

Мета дистанційного курсу:

Дистанційний курс містить також тексти для детального вивчення, тексти з охопленням загального змісту. Система вправ спрямована на вироблення навичок і вмінь використовувати лексично-граматичний матеріал на практиці.

Тексти стосуються соціально-побутової, країнознавчої і загальнонаукової тематики. Вони закінчуються запитаннями, що потребують від студентів індивідуальної відповіді, висловлювання своїх думок, включення їх у комунікативний процес.