Мета курсу "Економічна історія" – формування сучасного економічного мислення на засаді системно-еволюційного підходу до дослідження економічних процесів.

Предмет курсу – економіка як система господарської діяльності, її виникнення, еволюція, сьогодення.

Економічна історія, або історія народного господарства, є однією з базових самостійних дисциплін, що викладається практично на всіх економічних спеціальностях.

Цей курс, поряд з політичною економією та історією економічних вчень, формує фундаментальне економічне мислення майбутнього фахівця, прищепляючи навички систематизації оцінок основних економічних подій.

Вивчення «Економічної історії» істотно розширює економічну ерудицію майбутніх спеціалістів, підводить до розуміння основ порівняльного аналізу економічного розвитку окремих країн світу, сприяє формуванню вміння грамотно орієнтуватися у виборі економічних рішень. Адже, простежуючи зміни форм економічного розвитку, аналізуючи процеси формування та функціонування певних господарських систем, економічна історія дає змогу бачити не лише сам перебіг цього процесу, а й з’ясувати ті ознаки, які є або результатом соціально-економічних перетворень, або їх передумовою. Саме це і забезпечує підготовку грамотних, ерудованих спеціалістів, здатних цілком об’єктивно приймати економічні рішення.

Курс розраховано на 15 тижнів.