Дистанційний курс Техноекологія призначений для студентів факультету інтегрованих технологій і хімічної техніки спеціальності 6.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища заочної(дистанційної) форми навчання  і складається з частини, яка  розрахована на роботу студентів впродовж 9 тижнів.

Мета дистанційного курсу:

Об'єктами вивченняв курсу  є:

Дистанційний курс містить також тексти для детального вивчення, тексти з охопленням загального змісту. Система тестів спрямована на вироблення навичок і вмінь використовувати  матеріал на практиці.

Курс розрахован на 9 тижнів.