Картографічний метод дослідження це використання карт для наукового опису, аналізу й пізнання явищ. При цьому карта виступає в якості засобу дослідження та предмета в вигляді моделі, що замінює собою реальні явища, безпосереднє вивчення яких неможливо або ускладнено. Аналіз та оцінювання отриманого картографічного матеріалу дозволяє здобути нові синтетичні знання про геосистему суспільство природа, які є підґрунтям для забезпечення екологічного моніторингу в окремих районах та в державі в цілому.

Мета дистанційного курсу Топографія з основами картографії знайомство з предметом і задачами топографії й картографії і їх застосуванням в екологічному моніторингу.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

Студенти повинні вміти:

Курс розрахован на 12 тижнів.