Курс Безпека життєдіяльності (БЖД) - дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєвокатегорійний, теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення конкретних небезпек та засобів захисту від них.

Мета курсу - вивчення наукових основ взаємодії людини з біосферою та техносферою для розширення творчих можливостей майбутніх фахівців при виборі стратегії та тактики безпечної життєдіяльності, виховання нового покоління людей з мораллю безпечної життєдіяльності.

Задачі курсу зводяться до:

 ідентифікації та аналізу шкідливих та небезпечних факторів в різних сферах життя та діяльності у системі людина життєве середовище.

Предметом вивчення  в БЖД є:

Обєктом  дослідження   в курсі БЖД є:

процеси та явища в системі людина - навколишнє середовище, що визначають стан здоровя особистого складу та їх працездатність.

Курс розрахован на 12 тижнів.