Вивчення курсу "Прикладна механіка" ставить метою: навчити студентів аналізувати закони руху тіл, а також їх кількісні та якісні закономірності, будувати математичні моделі; застосовувати одержані знання для діагностики та моделювання машин, механізмів; навчити студентів основам інженерного розрахунку елементів конструкцій та деталей використаної за даною спеціальністю техніки на міцність, надійність; розвивати в студентів логічне мислення, вміння робити узагальнені висновки.

У результаті вивчення курсу "Прикладна механіка" студент повинен:

ЗНАТИ:

УМІТИ:

ОЗНАЙОМИТИСЬ З:

Курс розрахован на 15 тижнів.