Метою дистанційного курсу Екологічна експертиза є забезпечення майбутніх інженерів-екологів знаннями по проведенню комплексній еколого-економічній оцінці впливу запланованої або здійснюваної діяльності на стан навколишнього природного середовища, використання і  відновлення природних ресурсів, здоров'я населення.

У дисципліні Екологічна експертиза розглядаються основні завдання вигляду науково-практичній діяльності спеціально уповноважених державних органів, эколого-експертних формувань і об'єднань громадян, що базуються на міжгалузевих екологічних дослідженнях, аналізі і оцінці передпроектних, проектних матеріалів і об'єктів, реалізація і діяльність яких негативно впливають на навколишнє середовище і здоров'я людей.

Також розглядаються основні завдання і принципи екологічної експертизи, форми її проведення і об'єкти. Приводяться екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію і експлуатації підприємств різних галузей промисловості. Указуються форми  і терміни представлення висновків про результати оцінки впливу об'єктів на навколишнє середовище.

Об'єктом  вивчення є  проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвиток окремих галузей промисловості, проекти генеральних планів населених пунктів, техніко-економічні обгрунтування, робочі проекти на будівництво нових і реконструкцію виробництв, що діють, що негативно впливають на навколишнє середовище.

У результаті вивчення дисципліни студент  повинен знати:

Уміння студентів повинно базуватися на:

Курс розрахован на 6 тижнів.