Сучасна виробнича, економічна та інша діяльність людини пов'язана з використанням величезної кількості енергії та різноманітних речовин, хімічних сполук, інших матеріалів. Це викликає значне навантаження на оточуюче середовище, пов'язане зі скороченням життєвого простору для незайманої, дикої природи, проникненням у біосферу речовин, невластивих для їх природного кругообігу, порушенням енергетичного балансу тощо. Потужність цього навантаження досягла такого рівня, що воно цілком здатне викликати серйозні екологічні кризи та катастрофи. Тому сьогодні будь-який проект, перш ніж бути запущеним у дію, повинен пройти якнайретельнішу екологічну експертизу.

Базою для проведення екологічної експертизи є моделювання, вивчення основних методів якого складає головну мету викладання дистанційного курсу Моделювання та прогнозування стану довкілля.

Засвоєння цього курсу озброює студента необхідними теоретичними знаннями щодо:

Отримані знання можуть бути корисними у практичній діяльності спеціаліста-еколога, зокрема при проведенні екологічної експертизи й оцінки антропогенного впливу на навколишнє середовище, а також при прогнозуванні економічного розвитку регіонів з урахуванням екологічних антропогенних навантажень. Практичне використання розглянутих тут моделей та методологій моделювання з метою гармонізації стосунків людини і природи сприятиме мінімізації ризику та оптимальному управлінню ним, перш за все в районах з високо розвиненою промисловістю.

Курс розрахован на 15 тижнів.