Підготовка повноцінного спеціаліста неможлива без філософіі. У наші дні її цінність суттєво зросла, оскільки життя все більше вимагає від людини, мислити самостійно, відкидаючи звичні штампи і фальшиві авторитети.

Курс лекцій з філософії допомогає виконанню цієї задачи. Він охоплює усі актуальні питання філософіі, розкриває систему її основних понять, висвітлює онтологію, гносеологію, соціальну філософію. Викладання усіх цих розділів підкріплюється і аргументується  необхідним матеріалом історіі філософіі. В кінцевому рахунку засвоєння студентами цього курсу філософіі приводить до формування у них сучасного світогляду, який є гарантією виховання творчої і свободної особи майбутнього спеціаліста.

Курс лекцій з філософії розраховано на 10 тижнів.

Курс з логіки дозволяє кожному майбутньому спеціалістові сформувати своє мислення як глибоке і правильне. Розвиваючи здатність правильного мислення, логіка дає знання, необхідні для фундаментального засвоєння студентами профіліруючих учбових предметів.

Логіка, маючи прикладний характер, дозволяє тим, хто навчається засвоїти теоретично і навчитися її застосуванню практично: логіку    дослідження, логіку прйняття рішень, логіку суперечки,  логіку  спілкування,  логіку конфліктів.

Курс лекцій з логіки розраховано на 5 тижнів.