Дистанційний курс Технологія виробництв та промислова екологія призначений для студентів 4 курсу факультету Інтегрованих технологій і хімічної техніки спеціальності 6.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” заочної(дистанційної) форми навчання.

Мета дистанційного курсу:

Об'єктами вивченняв курсу  є:

Курс розрахован на 15 тижнів.