Метою дистанційного курсу "Основи охорони праці" є надання майбутнім інженерам теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення питань, пов’язаних з забезпеченням безпечних і нешкідливих умов при розробці і використанні нової техніки та технологічних процесів, організації виробництва, які виключають негативну дію на людину та оточуюче природне середовище.

Науковий зміст курсу складають теоретичні та практичні основи управління охороною праці в умовах виробництва, методи запобігання та захисту працюючих від дії небезпечних і шкідливих умов праці.

Після вивчення курсу "Основи охорони праці" студент повинен знати:

Після вивчення курсу " Основи охорони праці" студент повинен вміти:

Курс розрахован на 6 тижнів.