Теорія конструювання хімічних, харчових та екологічно безпечних реакторів є галуззю хімічної технології, яка вивчає питання промислового оформлення хімічних реакцій. Її мета – розробка методів розрахунку і проектування реакторів, для чого необхідно знати, які процеси в них відбуваються та як забезпечити отримання цільового продукту. Конструювання реакторів не піддається шаблону. Для розрахунку і проектування реакторів необхідно використовувати закономірності та дані різних областей знань: термодинаміки, хімічної кінетики, гідродинаміки, теплопередачі, масопередачі та економіки. Теорія і конструювання реакторів – це синтез всіх перерахованих дисциплін  і має ціллю вибір оптимальної конструкції реактора.

Базою для розрахунку і проектування обладнання для здійснення хіміко-технологічних процессів є дисципліна дистанційного курсу «Теорія і конструювання екологічно безпечних реакторів».

Засвоєння цього курсу озброює студента необхідними теоретичними та практичними знаннями щодо:

Ця дисципліна  корисна для інженерів – технологів, інженерів – екологів , інженерів – механіків, а також для студентів відповідних спеціальностей вищих навчальних закладів.  Отримані знання стануть у нагоді в практичній діяльності спеціаліста-еколога, зокрема  при розрахунку та конструюванні екологічно безпечних реакторів основного хімічного виробництва, а також при конструюванні безпосередньо екологічного обладнання.

Курс розрахован на 15 тижнів.