Формування в Україні ринкової економіки пов’язані з необхідністю створення такого господарського механізму, який надасть змогу реалізувати на підприємствах принципи ринкових відносин, сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечить динамічний розвиток.

 

Вивчення дисципліни «Економіка природокористування» дає змогу виявити і реалізувати основні принципи формування і використання потенціалу підприємства, опанувати форми й методи господарювання. На цій основі розробити управлінські рішення, які направлені на підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка природокористування вивчає загальні положення по діяльності підприємств з використанням особливості окремих галузей промисловості. Досягти позитивних результатів господарської діяльності можна лише за рахунок правильної організації управління виробництва з метою досягнення намічених результатів. Досягти позитивних результатів господарської діяльності можна за допомогою правильної організації виробничих відносин з оптимальним розподілом трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

 

Метою дистанційного курсу «Економіка природокористування» є придбання теоретичних знань та формування практичних навичок рішення екологоекономічних завдань в умовах ринку.

 

Після вивчення курсу спеціалісти-екологи повинні знати:

Після вивчення курсу спеціалісти-екологи повинні вміти:

Курс розрахован на 12 тижнів.