Дистанційний курс „Урбоекологія” вивчається студентами на протязі  8-го  семестру 4 курсу  їх навчання за  спеціальністю 6.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”.  Він включає лекційний курс , який передбачає тестовий контроль студентів, контрольну роботу та завершується заліком. Останній проставляється дистанційно по результатам роботи студента в семестрі з урахуванням його рейтингового балу.

Дисципліна “Урбоекологія»  вивчає теоретичні аспекти екологічних проблем міст, джерела негативного впливу на їх довкілля та заходи по захисту складових природного середовища  цих територіальних одиниць.  Об´єкти урбоекології  – урбогеосоціосистеми в їх сукупності, а також біотичні і абіотичні компоненти міського середовища. При цьому як наука урбоекологія вивчає масштаб та інтенсивність дії антропогенного впливу на урбогеосоціосистему, визначає допустимість такого впливу, розглядає заходи по його регулюванню та ін.

Мета даного курсу набуття студентами знань по інтегральному розгляду основних екологічних задач міст, напрямкам їх вирішення та покращання умов життєдіяльності великих і малих міст.

Задачі курсу – це засвоєння студентами принципів оцінки екологічної обстановки в елементах міського середовища:

Курс включає розділи, у яких освітлюються питання міського середовища та його господарства, фактори антропогенного впливу на елементи довкілля, заходи по нормалізації екологічної обстановки тощо.

Курс розрахован на 6 тижнів.