Теорія систем в екології є підрозділом загальної екології, яка вивчає питання системного аналізу та моделювання на його основі процесів, які відбуваються в навколишньому середовищі. Її мета – розробка методів моделювання, розрахунку та практичного впровадження отриманих моделей, для чого необхідно знати, що таке система взагалі і екологічна система зокрема, які процеси в ній відбуваються та як побудувати математичну модель системи, як її ідентифікувати, та перейти від абстракції до конкретики. Системний аналіз та побудова з його допомогою моделей різноманітних екосистем не піддається шаблону. Для цього необхідно використовувати закономірності та дані різних областей знань: математики, економіки, екології, геоморфології, геосистемного аналізу та т.ін. Теорія систем в екології – це синтез всіх перерахованих дисциплін  і має кінцевою ціллю побудову оптимальної моделі, якою можна користуватися на практиці.

Базою для розрахунку і моделювання є дистанційний курс "Теорія систем в екології".

Засвоєння цього курсу озброює студента необхідними теоретичними та практичними знаннями щодо:

Ця дисципліна  корисна для інженерів – технологів, інженерів – екологів , а також для студентів відповідних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Отримані знання стануть у нагоді в практичній діяльності спеціаліста-еколога, зокрема  при моделюванні екологічних систем, а також при впровадженні результатів моделювання

Курс розрахован на 15 тижнів.