Анотація курсу «Охорона праці в галузі»

"Охорона праці в галузі" – це дисципліна, яка вивчає системи заходів правового, соціально - економічного, організаційно - технічного, санітарно - гігієнічного і лікувально-профілактичного характеру, що спрямовані на збереження здорових і безпечних умов праці фахівців в галузі.

Мета курсу – забезпечити майбутніх інженерно-технічних фахівців (екологів) знаннями та практичними навичками при створенні безпечних та нешкідливих умов праці в галузі.

Об’єктами вивчання курсу є:

Предметом вивчання курсу є:

Задачами курсу “Охорона праці в галузі” є навчити студентів:

Програма дисципліни “Охорона праці в галузі” розроблена з урахуванням того, що при реалізації робочих навчальних планів освітньо - кваліфікаційного рівня “бакалавр” студенти вивчали нормативні дисципліни “Безпека життєдіяльності” і “Основи охорони праці”. Курс базується також на знаннях, які студенти одержали при вивчанні загально-технічних та професійних дисциплін за обраною спеціальністю.

Отримані студентами знання будуть використовані при розробці розділу “Охорона праці та навколишнього середовища” в дипломних роботах та в майбутній професійній діяльності.

Внаслідок вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі” студенти повинні одержати уяву про правові і організаційні аспекти охорони праці в галузі хімічної промисловості, причини виробничого травматизму та професійних захворювань, санітарно-гігієнічні вимоги, вимоги техніки безпеки та вибухопожежної безпеки, заходи та засоби щодо створення безпечних умов праці.