Анотація

до навчальної дисципліни «Українська мова професійного спілкування»

Дисципліна призначена для І курсу, що навчається за фахом «Менеджмент організації». Кількість робочих тижнів – 12.

Метою курсу є сприяння ефективному опануванню студентами вищих навчальних закладів фахової української мови.

Головним завданням курсу є автоматизація навичок та вмінь студентів у різних видах мовної діяльності: аудіюванні, читанні, мовленні, перекладанні, письмі, що дає можливість читати літературу за фахом, переробляти її, а також складати різні види документів і жанрів усного професійного мовлення.

 

Розділи курсу.

1.    Мовні норми професійного спілкування.

2.    Документ як основний вид писемного ділового мовлення.

3.    Усне професійне спілкування.

4.    Види оброблення науково-технічної інформації.

5.    Основні поняття термінознавства.

6.    Особливості науково-технічного перекладання.

7.    Термінографія.

8.    Комп’ютерне перекладання.

 

Студенти будуть ознайомлені з особливостями наукового стилю, мовними нормами професійного спілкування, основними поняттями термінознавства, видами термінологічних словників і труднощами науково-технічного перекладання.

Після закінчення курсу студенти повинні вміти:

·       складати професійні документи;

·       перекладати та редагувати науково-технічні тексти;

·       вільно орієнтуватися у сучасному термінографічному просторі.