Метою курсу "Системи технологій" є ознайомлення студентів з загальними підходами до технології в менеджменті, рівень технологій, цикл життя технології і безперервність, циклами життя продукту підприємства, стратегіями конкуренції, маркетингові підходи до розробки концепції товару, узгодження маркетингової стратегії товару й технологічного потенціалу підприємства, типи виробництва, технологічну підготовку виробництва,  системи управління якістю продукції, система менеджменту якості на підприємстві, статистичні методи управління якістю виробничого процесу, основні властивості металів, залізовуглецеві сплави, класифікація і маркування чавунів, класифікація сталей, маркування сталей, кольорові метали і сплави, заготівельне виробництво, лиття в піщано-глинисті форми, спеціальні способи лиття, cутність обробки металів тиском, виробництво профілів, виробництво штучних фасонних заготовок, загальні відомості про зварювання металів, електродугове зварювання та електричне контактне зварювання, нові способи зварювання,  загальні відомості про лазерні технології, технології прискореного прототипування, наноматеріали і методи їх отримання.