Радикальна перебудова системи керування економікою, що переходить на ринкові відносини, - одна з найважливіших проблем у нашій країні. Особливе значення ця проблема має на рівні підприємства, положення якого в ринковій економіці докорінно  змінюється. Стаючи об'єктом товарно-грошових відносин, що володіють економічною самостійністю й повністю відповідальним за результати господарської діяльності, підприємство зобов'язане сформувати систему управління, що забезпечує йому високу ефективність роботи, конкурентоспроможність і стійкість положення на ринку.

 

Головні завдання курсу "Вступ до спеціальності":