Курс "Регіональна економіка" розраховано на студентів економічних спеціальностей, яким у майбутньому доведеться приймати рішення, що безпосередньо чи опосередковано стосуються територіальної організації виробництва.

Ефективне розміщення продуктивних сил, їхня оптимальна територіальна організація є важливою передумовою зміцнення Української економіки, подальшого її розвитку. Ця галузь знань є органічною складовою частиною єдиної економічної науки: без неї неможливе цілісне розуміння процесів у світовому господарстві.