Курс "Історія України" розроблен викладачами кафедри "Політична історія".

Курс, з яким ви знайомитесь, висвітлює історичний шлях, який пройшла Українська держава. Його виклад розпочинається з перших людських поселень на території України і доводиться до сучасного періоду.

В курсі рівномірно висвітлюються як події сивої давнини, так і  недавні ( виклад історії України завершено 2000 р.). Історичні події викладені у  навчальних лекціях, присвячених окремим періодам історії України. Спираючись на нові методологічні підходи, автори намагались використовувати не тільки наукові  праці найбільш  авторитетних вітчизняних істориків, які з’явились за останній час, але й оригінальні джерела, даючи їм своє авторське трактування.

Оволодіння курсом історії України відбувається у  відповідності з певною періодизацією та на основі вивчення значної кількості різноманітних джерел.