Дискретна математика.

 

Предмет вивчення — основи теорії множин, елементи комбінаторного аналізу, елементи математичної логіки, алгебраїчні системи, основи теорії графів, елементи теорії алгоритмів та теорії автоматів та використання дискретної математики в інформаційних мережах зв’язку.

Мета навчання – оволодіння основами теорії множин, математичної логіки, основами ал­гебри логіки, методами формалізації запису складних виразів, методами мінімі­зації логічних виразів, оптимізації на графах, роботою з алгебраїчними системами, володіння методами комбінаторного аналізу, алгоритмами оптимізації на графах та використанням дискретної математики в інформаційних мережах зв’язку.

Зв'язок курсу «Дискретна математика» з іншими науками. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях і навиках, отриманих по математиці в середній школі та по дисципліні „Вища математика” і є основою для  дисциплін «Телекомунікаційні та інформаційні мережі», «Цифрова обробка сигналів», «Інформаційні комп’ютерні технології в телекомунікаційних системах та мережах».