Дисципліна «Системне програмування» є однією з нормативних дисциплін для бакалавра напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та спеціальностей 6.050102-01 «Комп’ютерні системи та мережі», 6.050102-02 «Системне програмування» і 6.050102-03 «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

    Предметом дисципліни "Системне програмування" є вивчення технологій програмування на мові асемблера та застосування визначених можливостей при розробці професійного та системного програмного забезпечення.

 

Дисципліна має метою:

- отримання студентами загальних відомостей про сучасні технології програмування та цілеспрямоване використання мови асемблера;

- отримання знань та навичок практичного застосування прийомів програмування на мові асемблера при створенні програмних продуктів.