Дисципліна «Компьютерная электроника и схемотехника » є однією з нормативних дисциплін для бакалавра напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та спеціальностей 6.050102-01 «Комп’ютерні системи та мережі», 6.050102-02 «Системне програмування» і 6.050102-03 «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

    Предметом дисципліни "Компьютерная электроника и схемотехника " є вивчення принципів функціонування різноманітних електронних приладів, побудови на їх основі типових функціональних вузлів аналогових та імпульсних пристроїв електронно-обчислювальних машин, а також різного роду мікропроцесорних систем.

    Дисципліна має метою отримання студентами загальних відомостей про елементну базу комп'ютерів у вигляді дискретних електронних компонентів та напівпровідникових приладів, а також інтегральних мікросхем малого, середнього та великого ступеню інтеграції; отримання знань про принципи побудови та функціонування типових функціональних вузлів аналогових та імпульсних пристроїв електронно-обчислювальних машин.