Дисципліна "Прикладна теорія цифрових автоматів" забезпечує теоретичну та інженерну підготовку при дослідженнях пов'язаних  з використанням сучасних методів теорії цифрових автоматів та  відповідає програмі навчальної дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів" для спеціальностей бакалаврату 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

  Предметом дисципліни є вивчення:

·       використання цифрових автоматів в схемотехніці та програмуванні;

·       логічні функції та форми їх подання;

·       синтез абстрактних та структурних автоматів;

·       проектування комбінаційних схем на дешифраторах,  мультиплексорах;

·       проектування мікропрограмних автоматів;

·       автомати і транслятори;

·       формальні мови та граматики;

·       контексно-вільні граматики і магазинні автомати.

 Метою дисципліни є  одержання  студентами   теоретичних знань  з методів теорії автоматів та їх застосування при розробці та дослідженні спеціалізованих інформаційних систем та  трансляторів.

Курс складається з двох частин, містить теоретичний матеріал, контрольні роботи та тестові завдання.