Дисципліна «Обчислювальні алгоритми та структури даних » є однією з нормативних дисциплін для бакалавра напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та спеціальностей 6.050102-01 «Комп’ютерні системи та мережі», 6.050102-02 «Системне програмування» і 6.050102-03 «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

   

        Головна задача дисципліни полягає в наступному: показати всю розмаїть наявних структур даних, представлення їх на фізичному рівні, тобто в оперативній або зовнішній пам'яті, та на логічному рівні чи як ці структури реалізовані в мовах програмування; показати виконувані над ними операції фізичного та логічного рівнів; показати значення структурного підходу до розробки алгоритмів, продемонструвати порядок розробки алгоритмів найбільш цікавих задач.