Дисципліна "Організація баз даних" є однією з нормативних дисциплін для бакалавра напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та спеціальностей 6.050102-01 «Комп’ютерні системи та мережі», 6.050102-02 «Системне програмування» і 6.050102-03 «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

    Предметом дисципліни "Організація баз даних" є вивчення технологій програмування  та застосування визначених можливостей при розробці баз даних.