"Комп’ютерні мережі"

  

    Дисципліна "Комп’ютерні  мережі" є однією з профілюючих дисциплін для спеціаліста напряму 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" з спеціальності 6.050102-01 “Комп’ютерні системи та мережі”, 6.050102-02 “Системне програмування” та 6.050102-03 "Спеціалізовані комп'ютерні системи".

    Комп’ютерна мережа  це система розподіленої обробки інформації, яка містить як мінімум два комп’ютери, що взаємодіють між собою за допомогою спеціальних засобів зв’язку. Або, іншими словами, мережа являє собою сукупність з’єднаних один з одним ПК та інших обчислювальних пристроїв, таких, як принтери, факсимільні апарати і модеми. Мережа дає можливість окремим співробітникам організації взаємодіяти один з одним і звертатися до спільно використовуваних ресурсів; дозволяє їм одержувати доступ до даних, які зберігаються на персональних комп’ютерах у видалених офісах, і встановлювати зв’язок з постачальниками.