Дисципліна "Основи обчислювального інтелекту" є однією з профілюючих дисциплін для спеціаліста напряму 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" з спеціальності 6.050102-01 “Комп’ютерні системи та мережі”, 6.050102-02 “Системне програмування” та 6.050102-03 "Спеціалізовані комп'ютерні системи".

 

Предметом дисципліни "Основи обчислювального інтелекту" є вивчення основ теорії нечітких множин та систем, алгоритмів нечіткого виводу, теорії м’яких, еволюційних й генетичних обчислень та їх програмного забезпечення з метою застосування цих знань для розробки алгоритмічного та програмного забезпечення доцільної діяльності технічних та інформаційних систем, в умовах великої різноманітності можливих ситуацій та відсутності докладного та однозначного опису зовнішнього середовища.

 

Курс містить теоретичний матеріал, контрольну роботу та тестові завдання.