Теорія ймовірності, ймовірнісні методи проектування систем

 

Предмет вивчення   ймовірність, її визначення, основні закони та теореми, ймовірнісні розподіли, методи математичної статистики для аналізу випадкових даних, використання ймовірнісних методів при проектуванні систем.

Мета навчання – оволодіння основами ймовірнісних методів та методів математичної статистики при обробці випадкових даних, застосування ймовірнісних методів при проектуванні систем.

Зв'язок курсу «Теорія ймовірності, ймовірнісні методи проектування систем» з іншими науками. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях і навиках, отриманих по математиці в середній школі та по дисциплінам „Вища математика” та "Дискретна математика" і є основою для  дисциплін «Телекомунікаційні та інформаційні мережі», «Цифрова обробка сигналів», «Інформаційні комп’ютерні технології в телекомунікаційних системах та мережах».