Автори курса "Економіка праці та соціально- трудови відносини"

 

Погорелова Татьяна Алексеевна,

доцент кафедры  

"Организации производста и управления персоналом"

 НТУ«ХПИ»

т. 707-65-07

 

Вихляева Светлана Ивановна,

доцент кафедры  

"Экономического анализа и учета"
 НТУ«ХПИ»

т. 707-68-07