Автор курсу "Облік у бюджетних установах"

 

Артеменко Наталія Вікторівна,

старший викладач кафедри  

"Економічний аналіз та облік"

 НТУ«ХПІ»

т. 707-60-74