Автор курсу "Контроль і ревізія"

 

Жадан Татьяна Андріївна,

старший викладач кафедри  

"Економічний аналіз та облік"

 НТУ«ХПІ»

т. 707-60-74