Анотація к дисципліне "Економіка праці”.

Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в Україні, впливають на одну з найважливіших сфер економіки - сферу праці, трудових відносин. Ефективність економіки будь-якого суспільства визначається насамперед якістю наявних трудових ресурсів, способом їх включення в суспільне виробництво, ефективністю їх функціонування та використання.

Метою курсу «Економіка праці й соціально-трудові відносини» є формування системи теоретичних і прикладних знань про категорії, поняття в галузі економіки праці, механізми забезпечення ефективного використання праці, а також вивчення студентами теоретичних основ та ознайомлення з досвідом формування соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки та його застосуванням в Україні. Особлива увага приділяється існуючим у світі моделям та інституційним формам соціально-трудових відносин і відповідно відносинам між найманими працівниками, роботодавцями і державою; правам і повноваженням сторін; державно-договірному регулюванню соціально-трудових відносин; веденню колективних переговорів на різних рівнях і способам вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.

Завданням курсу є набуття вмінь і навичок у галузі забезпечення ефективного використання ресурсів праці й моніторингу соціально-трудових відносин.

Предметом курсу є закономірності та способи формування і продуктивного використання ресурсів праці, узгодження інтересів сторін соціально-трудових відносин у сфері праці.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: