Анотація к дисципліне "Управлінський облік"

Цель курса.

Вивчення дисципліни спрямовано на отримання теоретичних знань і практичних навичок з формування і аналізу облікової інформації з подальшим використанням її під час прийняття управлінських рішень.

Курс рассчитан на 7 недель.