Анотація до дисципліни

"Контроль і ревізія"

 

У системі навчальних дисциплін курс «Контроль і ревізія» входить до складу фахової підготовки бакалаврів спеціалізації «Облік і аудит».

Вивчення курсу базується на загальнотеоретичних і практичних знаннях економічної теорії, бухгалтерського обліку, аудиту, машинної обробки економічної інформації, основ господарського права, фінансів, економічного аналізу.

Метою дисципліни «Контроль і ревізія» є навчання студентів досвідчено застосовувати теоретичні знання з контролю і ревізії на практиці, кваліфіковано використовувати в роботі нові форми і методи контролю для попередження і недопущення порушень і недоліків у господарсько-фінансовій діяльності підприємств та організацій, подальшого їх усунення, а також викриття внутрішніх резервів для підвищення ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів, активізації підприємницької діяльності.

Завданням дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навиків з контролю і ревізії в умовах ринкової економіки, оволодівши якими, майбутній фахівець зможе кваліфіковано здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ та організацій.

У результаті вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» студенти повинні знати: нормативно-правову базу з питань контрольно-ревізійної роботи, фінансового контролю, оподаткування, обліку; основи організації та порядку проведення ревізій і перевірок; методи і прийоми економічного контролю; порядок здійснення контролю за його об’єктами.

На базі творчого засвоєння основних понять і положень навчального курсу студенти повинні вміти: з’ясовувати сутність контролю та ревізії, їх значення, задачі і тенденції розвитку в Україні; розуміти організаційно-методичні аспекти проведення контрольно-ревізійної роботи; складати плани та програми ревізій і перевірок; виявляти помилки та порушення, аргументувати їх спираючись на нормативні документи; складати робочі документи ревізора; складати акти інвентаризації та акти ревізії; надавати рекомендації щодо усунення виявлених порушень.

Курс рассчитан на 12 недель.