© 2013 Сук О.П.      © 2013 НТУ "ХПІ", кафедра загальної та експериментальної фізики