(рус.) Ресурсы LMS СИМ: для доступа необходима регистрация в СИМ в качестве пользователя

(укр.) Ресурси LMS СІМ: для доступу потрібна реєстрація в СІМ у ролі користувача

(En)   Resources of LMS IMS: to access it you have to register in the SIM as a resources' user

Автор Название Тип ресурса Кафедра
1 Берловська В.Д., Гребінник Г.Ю., Дідович Г.І. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія: Навч. посібник для аспірантів та здобувачів Периодическое издание  
2 Пылева Т.К. Методические указания к лабораторным работам 1–3 «Моделирование на ЭВМ многокомпонентных колебаний элементов ГКМ и анализ их записей» Методические указания  
3 Колупаев И.Н. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине “Неметаллические материалы” Методические указания  
4 Краснопольский Ю.М., Дудниченко А.С., Швец В.И. Фармацевтическая биотехнология: Бионанотехнология в фармации и медицине Учебное пособие (учебник)  
5 Кримець О.М. Українська мова. Навчальний посібник для вступників до вищих навчальних закладів Учебное пособие (учебник)  
6 Красніков І.Л., Тушинський В.І., Бабіченко А.К., Петров В.М., Шутинський О.Г. Методичні вказівки до курсової роботи по курсу “Ідентифікація та моделювання технологічних об`єктів” Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
7 В.І. Тошинський та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій» (Частина I: MS Word) Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
8 Тошинский В.И., Печенко Т.И., Красников И.Л. Методические указания по расчету систем автоматического управления технологических объектов для студентов специальности 7.09.2501 “Автоматизированное управление технологическими процессами” Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
9 Тошинский В.И., Петров В.Н. и др. Методические указания к лабораторным работам по курсу “Моделирование и оптимизация систем управления” Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
10 Тошинський В.І., Бабіченко А.К., Подустов М.О., Пугановський О.В. Методичні вказівки для виконання дипломних проектів бакалаврів із застосуванням ігрового проектування Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
11 Тошинский В.И. и др. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Основы систем автоматизированного проектирования" Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
12 Тошинский В.И. и др. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Программное обеспечение компьютерно-интегрированных технологий" Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
13 Тошинський В.І., Литвиненко І.І. та ін. Апаратно-програмні засоби комп’ютерно-інтегрованих систем управління: Навч.-метод.посіб. Учебное пособие (учебник) Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
14 Тошинський В.І., Бабіченко А.К., Шутинський О.Г., Подустов М.О., Пугановський В.О. Методичні вказівки для виконання розділів дипломних проектів "Розрахунок метрологічних і надійнісних показників автоматичних систем керування" Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
15 Тошинский В.И., Литвиненко И.И., Подустов М.А., Печенко Т.И. Методические указания к выполнению заданий и самостоятельной работе по курсу «Технологические измерения и приборы» Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
16 Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Подустов М.О. та ін. Виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” Учебное пособие (учебник) Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
17 Литвиненко І.І., Печенко Т.І., Литвиненко О.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи по курсу "Теорія автоматичного керування" Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
18 Букатенко О.І., Тошинський В.І., Пугановський О.В. Методичні вказівки для курсового проектування з курсу «Технологічні вимірювання і прилади» Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
19 Дзевочко О.М., Тошинський В.І., Подустов М.О., Лисаченко І.Г. Робота в текстовому редакторі MS Word та з електронними таблицями MS Excel Конспект лекций Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
20 Подустов М.О.,Тошинський В.І., Литвиненко І.І. та ін. Основи проектування систем автоматизації Конспект лекций Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
21 Лисаченко І.Г. Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем управління хіміко-технологічними процесами Учебное пособие (учебник) Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
22 Тошинський В.І., Лисаченко І.Г. та ін. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з курсу «Мережі автоматизованих систем керування» Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
23 Тошинський В.І., Лисаченко І.Г., Литвиненко І.І. та ін. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу «Програмне забезпечення мікропроцесорних систем» Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
24 Тошинський В.І., Лобойко В.О., Пугановський О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Контроль та керування хіміко-технологічними процесами» Методические указания Автоматизация химикотехнологических систем и мониторинга (АХТС)
25 Лисицкий В. Л. Автоматизация операционных исследований на базе ПЭВМ Учебное пособие (учебник) Автоматизированные системы управления (АСУ)
26 Орехов С.В. Методические указания по выполнению лабораторных работ по теме: “Технология XML и ее использование” Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
27 Чайка Э.Г., Шипулина Л.В. Лабораторный практикум по курсам: «Программное обеспечение проектирования процессов и систем управления» и «Цифровые системы управления» Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
28 Кузнецов Ю.А., Столяревская А.Л. Системы управления базами данных: Учебно-метод. пособие Учебное пособие (учебник) Автоматизированные системы управления (АСУ)
29 Кузнецов Ю.А. Методические указания к лабораторным работам по теме "Обработка сигналов датчиков углов стенда физического моделирования" курса "Основы построения моделирующих комплексов" Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
30 Стратиенко Н.К., Свиридова О.А. Методические указания к проведению практических занятий по курсу «Организация производства и маркетинг» Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
31 Годлевский М.Д., Козуля Т.В. Системы технологий: Учебно-методическое пособие Учебное пособие (учебник) Автоматизированные системы управления (АСУ)
32 Годлевский М.Д., Шаронова Н.В., Козуля Т.В. Методические указания по выполнению выпускных бакалаврских дипломных работ Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
33 Козуля Т.В., Романовский А.А. Основы экономических теорий. Практикум по лекционному курсу для студентов высших технических учебных заведений Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
34 Шевченко С.В., Климова Е.Ю. Методические указания к проведению лабораторных занятий по курсу «Компьютерные сети» для студентов направления подготовки специалистов Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
35 Стратиенко Н.К., Чередниченко О.Ю. Методические указания к практическим занятиям по курсу “Менеджмент” Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
36 Чередниченко О.Ю., Лютенко И.В. Методические указания к практическим занятиям по курсу “Логистика” Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
37 Ткачук Н.В., Борщ Е.В., Климова Е.Ю., Костанян А.В., Матат Е.А. Методические указания к проведению лабораторных занятий по курсу “Организация баз данных и знаний”, часть 1: “Моделирование данных в системе ERwin” Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
38 Ткачук Н.В., Борщ Е.В., Климова Е.Ю., Костанян А.В., Матат Е.А. Методические указания к проведению лабораторных занятий по курсу “Организация баз данных и знаний”, часть 2: “Технология работы с СУБД MySQL” Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
39 Козуля Т.В. Основы статистического учета в экологии: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Автоматизированные системы управления (АСУ)
40 Голоскоков О.Є. Основи регресійного аналізу: навч. посіб. Учебное пособие (учебник) Автоматизированные системы управления (АСУ)
41 Годлевський М.Д., Воловщиков В.Ю., Рубін Е.Ю. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Теорія прийняття рішень” Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
42 Столяревська А.Л., Кузнєцов Ю.О. Інтелектуальні системи Учебное пособие (учебник) Автоматизированные системы управления (АСУ)
43 Кузнєцов Ю.О., Міняйленко Л.О., Рубін Е.Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем" Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
44 Орловский Д.Л. Методические указания к проведению лабораторных занятий по курсу «Основы проектирования баз данных и знаний» Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
45 Орловский Д.Л. Методические указания к проведению лабораторных занятий по курсу «Информационные системы в менеджменте» Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
46 Орловский Д.Л., Чередниченко О.Ю. Компьютерная преступность Конспект лекций Автоматизированные системы управления (АСУ)
47 Орловский Д.Л. Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу "Основы проектирования баз данных и знаний" Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
48 Орловский Д.Л. Информационные системы в менеджменте Учебное пособие (учебник) Автоматизированные системы управления (АСУ)
49 Годлевський М.Д., Воловщиков В.Ю., Рубін Е.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Математичні основи автоматизованого управління” Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
50 Стратієнко Н.К., Соботович Ю.М. Методичні вказівки з виконання курсової роботи з курсу «Математичні методи дослідження операцій» Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
51 Чередниченко О.Ю., Яковлева Е.В. Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Моделирование систем» Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
52 Чередниченко О.Ю., Кукленко Д.В., Рябко О.В. Методические указания для лабораторных работ по курсу «Моделирование систем» Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
53 Гамаюн І.П., Єршова С. І., Іванченко О.В. та ін. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Імітаційне моделювання складних систем» Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
54 Орловский Д.Л., Рубин Э.Е. Методические указания по выполнению расчетно-графического задания по теме «Использование стандартов IDEF0, IDEF3, DFD для моделирования бизнес-процессов» Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
55 Стратієнко Н.К., Царьова С.О., Гонтар Ю.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Математичні методи дослідження операцій» Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
56 Шевченко С.В., Мельник К.В., Власенко А.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная схемотехника», «Архитектура компьютера. Компьютерная схемотехника» Методические указания Автоматизированные системы управления (АСУ)
57 Долбня В.Т., Миланич Т. В. Современные методы анализа электрических и электромеханических систем. Учебное пособие (учебник) Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
58 _ Методические указания для проведения практических занятий по курсу «Теория электропривода» Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
59 Кипенский А.В., Шамардина В.Н., Дейнеко Д.М. Электрокардиография Учебное пособие (учебник) Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
60 Кипенский А.В., Шамардина В.Н., Дейнеко Д.М. Гальванизация и лекарственный электрофорез Учебное пособие (учебник) Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
61 Кипенский А.В., Шамардина В.Н., Дейнеко Д.М. Ультразвуковая терапия Учебное пособие (учебник) Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
62 Кипенский А.В. Дуальность классических методов преобразования частоты сигнала в цифровой код Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
63 Сокол И.Е., Кипенский А.В. Классификация цифро-импульсных и импульсно цифровых преобразователей информации Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
64 Кипенский А.В. Иccледование характеристик ЦИП c ШИП при логическом инвертировании входных и выходных сигналов Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
65 Кипенский А.В., Субботин Ю.В. Моделирование процессов в тиристорном электроприводе постоянного тока с микропроцессорной прогнозирующей системой управления Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
66 Кипенский А.В., Субботин Ю.В. Программно -аппаратное обеспечение микропроцессорной системы управления тиристорного электропривода постоянного тока Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
67 Алехин С.И., Горохов А.Г. Методические указания к лабораторной работе «Пуско-тормозные режимы асинхронного двигателя с фазным ротором в функции времени» по курсу «Системы управления электроприводами» Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
68 Горохов А.Г. Методические указания к лабораторной работе «Изучение асинхронного электропривода с к.з. ротором при переключении числа пар полюсов» Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
69 Горохов А.Г. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Вивчення релейно-контакторної системи керування трифазним асинхронним двигуном з фазним ротором у функції часу” Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
70 Акимов Л. В., Колиушко Д. Г., Тукалов И. О. Исследование систем подчиненного регулирования, модального управления, наблюдающего устройства и оптимального управления для электропривода ТПН-АД Учебное пособие (учебник) Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
71 Богаевский А.Б., Герасименко Р.Т., Осичев А.В. Восьмиразрядные микроконтроллеры. Архитектура и программирование: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
72 Горохов А.Г., Асмолова Л.В. Методические указания к лабораторной работе «Экспериментальное исследование нагрева и охлаждения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при различных режимах работы» Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
73 Алехин С.И., Касторный П.М. Методические указания к лабораторной работе «Исследование статических режимов работы ЭП на основе асинхронного двигателя с фазным ротором» Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
74 Алехин С.И., Асмолова Л.В. Рабочая программа, контрольные задания и методические указания по курсу: «Автоматизированный электропривод общепромышленных установок» Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
75 Колиушко Д.Г., Асмолова Л.В. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий: Учебно-метод. пособие к выполнению курсового проекта Учебное пособие (учебник) Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
76 Клепиков В.Б., Кутовой Ю.Н., Касторный П.М., Кунченко Т.Ю. Методические указания к лабораторной работе «Широтно-импульсный преобразователь – двигатель постоянного тока» Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
77 Гуль А.И., Кутовой Ю.Н., Воинов В.В., Кунченко Т.Ю. Методические указания для проведения практических занятий по курсу «Теория электропривода» Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
78 Шамардіна В.М., Асмолова Л.В. Аналіз та синтез лінійних систем автоматичного керування : лаб. практикум Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
79 Гуль А.И., Кутовой Ю.Н., Кунченко Т.Ю. Параметрическая оптимизация условно устойчивых электромеханических систем методом диаграмм качества управления Учебное пособие (учебник) Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
80 Аніщенко М.В., Коваленко М.В. Дослідження мікромашин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи електропобутової техніки» Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
81 Аніщенко М.В. Підготовка керуючих програм на прикладі фрезерної обробки на верстаті 6Р13Ф з пристроєм ЧПК 2С42 : методичні вказівки до практичних занять Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
82 Клепиков В.Б., Воинов В.В., Кутовой Ю.Н. и др. Методические указания к курсовой работе по дисциплине “Теория электропривода” Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
83 Горохов А.Г., Литвиненко Д.Г. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження характеристик асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором» Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
84 Рудевич Н.В., Пискурев М.Ф. Методические указания к лабораторным работам по курсу “Электромагнитные переходные процессы” Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
85 Рудевич Н.В., Пискурев М.Ф. Методические указания к выполнению курсовой работы «Анализ статической и динамической устойчивости электрической системы» Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
86 Акимов Л.В., Анищенко Н.В., Литвиненко Д.Г., Обруч И.В. Исследование системы векторного управления частотно-регулируемымасинхронным электроприводом: Методические указания к выполнению курсового проекта Методические указания Автоматизированные электромеханические системы (АЭМС)
87 Шостак А.В., Ивашко А.В., Либерг И.Г., Клочко В.А., Гриценко В.Н. Исследование характеристик алгоритмов сортировки. Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
88 Качанов П.А., Раисов Ю.А., Тройников В.С. Методические указания к выполнению выпускного проекта бакалавра Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
89 Качанов П.А., Раисов Ю.А., Тройников В.С. Методические указания к выполнению дипломного проекта специалиста Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
90 Качанов П.А., Мащенко Т.Г. Методические указания к курсовому проектированию по курсу «Элементы и устройства автоматики и систем управления» Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
91 Качанов П.А., Мащенко Т.Г. Методические указания к лабораторной работе «Исследование феррорезонансного стабилизатора напряжения» Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
92 Качанов П.А., Мащенко Т.Г. Методические указания к практическим занятиям по курсу ”Элементы и устройства автоматики и систем управления” Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
93 Шостак А.В., Ивашко А.В., Либерг И.Г., Клочко В.А., Гриценко В.Н. Методические указания к практическим занятиям по курсу ”Алгоритмы и структуры данных компьютерных систем управления” Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
94 Шостак А.В., Ивашко А.В., Либерг И.Г., Клочко В.А., Гриценко В.Н. Исследование матричного метода определения кратчайших путей Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
95 Плотников В.П., Кононенко Л.И., Сомхиева Н.М. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсам:"Конструирование и технология приборостроения", "Элементная база электронных устройств", "Технология приборостроения" Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
96 Качанов П.А., Мащенко Т.Г. Методические указания к лабораторным работам № 1, 2, 3, 4 по курсу «Элементы и устройства автоматики и систем управления» Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
97 Лунин Д.А., Мащенко Т.Г., Тимченко В.К. Методические указания к лабораторным работам № 1, 2, 3 по курсу «Датчики и исполнительные устройства» для студентов специальности 7.0910002 Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
98 Мащенко Т.Г. Элементы и устройства автоматики и систем управления: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
99 Кононенко Л.И., Сомхиева Н.М., Плотников В.П. Печатный монтаж в электронной аппаратуре
Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 7.091401; 7.091002
Учебное пособие (учебник) Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
100 Попов Н.Р. Методические указания к лабораторным работам по курсу “Цифровые системы управления” Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
101 Попов М.Р., Рогачов О.И. Методические указания к лабораторным работам по курсам "Теория автоматического управления", "Теория сигналов и систем" Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
102 Тройников В.С. Микропроцессоры: архитектура и программирование операций Учебное пособие (учебник) Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
103 Раисов Ю.А., Тройников В.С. Методические указания к лабораторным работам по микропроцессорной технике Методические указания Автоматика и управление в технических системах (АУТС)
104 Павлий Н.В. Программа, методические указания и контрольные задания по курсу «Информатика. Раздел «MathCad»» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
105 Митропан Д.М., Сергієнко М.Є., Пісний В.О. Методичні вказівки до курсового проектування з дисциплін “Динамічні розрахунки в тракторобудуванні” Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
106 Павлий Н.В. Курс лекций по дисциплине «ИНФОРМАТИКА Раздел MathCad» Конспект лекций Автомобиле и тракторостроение (АТС)
107 Павлий Н.В. Курс лекций по дисциплине «ИНФОРМАТИКА» Конспект лекций Автомобиле и тракторостроение (АТС)
108 Павлий Н.В. Курс лекций по дисциплине «САПР в автотракторостроении» Конспект лекций Автомобиле и тракторостроение (АТС)
109 Митропан Д.М. , Сергієнко М.Є., Ребров О.Ю. Методичні вказівки до курсової роботи з дисциплін ’’Динамічні розрахунки в тракторобудуванні’’ та ’’Динамічні розрахунки в автомобілебудуванні’’ Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
110 Митропан Д.М. , Сергієнко М.Є., Ребров О.Ю. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни ’’Робочі процеси автомобілів та тракторів’’ Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
111 Павлий Н.В. Рабочая программа по компьютерной практике Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
112 Мироненко В.И., Ребров А.Ю. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию раздела «Тяговый расчет трактора» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
113 Павлий Н.В., Постный В. В. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Системы автоматизированного проектирования в автотракторостроении. Раздел: Трехмерное твердотельное моделирование» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
114 Павлий Н.В. Методические указания и контрольные задания по курсу «САПР в автомобиле– и тракторостроении» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
115 Павлий Н.В. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Системы автоматизированного проектирования в автотракторостроении» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
116 Великодний В.М., Павлій Н.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом «Керованість та стійкість руху автомобіля» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
117 Гецович Е.М., Постный В.О. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине "Динамические расчеты в автомобилестроении". Раздел «Расчет и проектирование рулевого управления» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
118 Павлій Н.В. Методичні вказівки до дипломного та курсового проектування по розділу “Тяговий розрахунок автомобіля” Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
119 Гецович Е.М., Постный В.О. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Динамические расчеты в автомобилестроении» раздел «Расчет гидравлической тормозной системы» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
120 Гецович Е.М., Постный В.О. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Динамические расчеты в автомобилестроении» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
121 Павлий Н.В, Батенко А.Н., Зулин Б.Д. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Информатика. Раздел «MathCad». Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
122 Митропан Д.М., Ребров А.Ю., Сергиенко Н.Е. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Проектирование трактора» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
123 Мироненко В.И., Шадрунов Е.В. Методические указания к курсовой работе «Кинематический расчет автомобиля и трактора» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
124 Абляскин О.И. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания по дисциплине «Технологические основы машиностроения» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
125 Прохоров В.П., Галуцких А.Д. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Автомобили и тракторы – основы конструкции». Раздел «Гидростатические и гидродинамические преобразователи тракторов и автомобилей» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
126 Прохоров В.П., Галуцких А.Д. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Автомобили и тракторы – основы конструкции». Раздел «Ступенчатые механические коробки передач» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
127 А.Д. Артюшенко Програма, методичні вказівки і контрольні завдання з курсу “ Керованість та стійкість руху автомобілів та тракторів ” Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
128 Абляскин О.И. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания по дисциплине «Технология автомобиле- и тракторостроения» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
129 Мандрика В.Р. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з курсу “Теорія надійності самохідних машин” Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
130 Мироненко В.И., Великодный В.М. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания по курсу «Теория автомобиля и трактора» для студентов специальности 7.090211 «Колесные и гусеничные транспортные средства» заочной формы Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
131 Абляскин О.И. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта автомобилей» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
132 Павлий Н.В., Шадрунов Е.В. Рабочая программа по компьютерной практике Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
133 Мироненко В.И., Ребров А.Ю. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания по курсу «Aвтомобили и тракторы – основы конструкции» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
134 Мандрыка В.Р. Программа, методические указания и задачи к контрольным работам по курсу «Гидравлика, гидро– и пневмоприводы» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
135 Павлій Н.В., Шадрунов Є.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
136 Митропан Д.М., Сергієнко М.Є. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів "Проектування автомобіля", "Проектування трактора" для студентів спеціальності 6.090258, 6.090211 Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
137 Абляскін О.І. Робоча програма та методичні вказівки до проведення виробничої практики студентів 3 курсу спеціальностей 6.090258, 6.090211 Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
138 Мандрика В.Р. Методичні вказівки та завдання до самостійних занять з курсу “ Надійність транспортних засобів ” Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
139 Ребров О.Ю., Реброва О.М., Шуба С.О. Швидкісні характеристики ДВЗ. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Автомобільні двигуни» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
140 Павлій Н.В., Мамонтов А.Г., Шуба С.О. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахункових робіт з курсу «Інформатика» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
141 Павлій Н.В., Клименко Т.О. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Використання ЕОМ у рішенні прикладних задач» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
142 Артюшенко А.Д., Самородов В.Б. Програма науково–дослідної практики магістрів і методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.090211 – «Колісні та гусеничні транспортні засоби» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
143 Котенко В.І., Мірошниченко М.В., Самородов В.Б., Яловол І.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Паливно-мастильні та експлуатаційні матеріали» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
144 Мироненко В.І., Сергієнко М.Є., Бондаренко А.Б. та ін. Метод. вказівки до виконання лаб. робіт та самостійної роботи з курсів «Технічна експлуатація та зберігання автомобіля» і «Технічна експлуатація, обслуговування і основи ремонту автомобіля» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
145 Абляскін О.І. Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни «Технологічність конструкцій самохідних машин» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
146 Мироненко В.И. Вестник НТУ "ХПИ" №12, 2007 г. "Автомобиле и тракторостроение" Периодическое издание Автомобиле и тракторостроение (АТС)
147 Самородов В.Б., Артюшенко А.Д. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту студентами спеціальності Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
148 Прохоров В.П., Мамонтов А.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Спеціалізований рухомий склад автотранспорту" Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
149 Самородов В.Б., Артюшенко А.Д. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
150 Мандрыка В.Р., Островерх А.О. Методические указания и задачи к расчетной работе по курсу «Гидравлика, гидро- и пневмоприводы» Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
151 Самородов В.Б., Артюшенко А.Д., Андросенко В.В. Програма науково-дослідної практики магістрів і методичні рекомендації Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
152 Сергієнко М.Є., Мироненко В.І., Сергієнко А.М. та ін. Робоча програма з переддипломної практики студентів-бакалаврів зі спеціальності 6.05050305 "Колісні та гусеничні транспортні засоби" Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
153 Бондаренко А.І., Мироненко В.І., Островерх О.О., Селевич С.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технічна експлуатація автомобілів, автотехнічна експертиза та ресурсозбереження" Методические указания Автомобиле и тракторостроение (АТС)
154 Давыдов В.В., Клещев Н.Ф. Основы общей биохимии Учебное пособие (учебник) Аналитическая химия
155 Мищенко В.А., Долинская Р.Г. Методические указания к подготовке и защите магистерских работ по специальности 8.050206 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» Методические указания Бизнес и консалтинг (БК)
156 Віхляєва С.І., Шевченко М.М. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник Учебное пособие (учебник) Бизнес и консалтинг (БК)
157 Белоцерковский А.Б., Питя В.С., Зубкова А.Б. Управление качеством и сертификация продукции: Курс лекций Конспект лекций Бизнес и консалтинг (БК)
158 Решетняк Е.В. и др. Инвестирование: Текст лекций Конспект лекций Бизнес и консалтинг (БК)
159 Лінькова О.Ю. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Страховий менеджмент" Методические указания Бизнес и консалтинг (БК)
160 Огурцов А.Н. Методические указания к выполнению самостоятельной работы по курсу «Ферментативный катализ» Методические указания Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
161 Огурцов А.Н Механизмы ферментативных реакций. Конспект лекций по курсу «Ферментативный катализ» Конспект лекций Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
162 Давыдов В.В. , Клещев Н.Ф. Методические указания к занятиям по специальности “Биохимия и микробиология биологических агентов” для студентов специальности 7.092901 “Промышленная биотехнология” Методические указания Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
163 Клещев М.Ф., Костиркіна Т.Д. та ін. Аналітична хімія. Титриметричний аналіз: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
164 Давыдов В.В., Клещев Н.Ф. Методические указания к занятиям по специальности “Биохимия и микробиология биологических агентов” для студентов специальности 7.091705 “Технология жиров и жирозаменителей” Методические указания Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
165 Давыдов В.В., Клещев Н.Ф. Методические указания к занятиям по специальности “Биохимия и микробиология биологических агентов” для студентов заочников по специальностям 7.092901, 7.091705, 7.091704 Методические указания Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
166 Клещев Н.Ф., Левшин Н.П., Самойленко С.И. Методические указания к лабораторным работам по аналитической химии «Качественный анализ» для студентов химических специальностей всех форм обучения Методические указания Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
167 Кособуцкий Л.А., Клещев Н.Ф. Основы общей микробиологии: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
168 Огурцов А.Н. Механизмы мембранных процессов Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
169 Огурцов А.Н. Методические указания к выполнению и оформлению контрольной работы по курсу «Ферментативный катализ» Методические указания Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
170 Клещев М.Ф., Самойленко С.І., та ін Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Випробувальні лабораторії та центри" Методические указания Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
171 Клещев Н.Ф., Бенько М. П. Общая промышленная биотехнология: Технология бродильных производств: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
172 Огурцов А.Н. Стуктурные принципы бионанотехнологии. Учебное пособие по курсу "Бионанотехнология" Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
173 Огурцов А.Н. Введение в биофизику. Физические основы биотехнологии: Учебное пособие по курсу "Биофизика и физические методы анализа" Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
174 Огурцов А.Н. Молекулярная биология клетки. Молекулярные основы генных технологий: Текст лекций по курсу "Клеточная и молекурная биология" Конспект лекций Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
175 Огурцов А.Н. Введение в молекулярную биотехнологию: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
176 Клещев Н. Ф., Бенько М. П. Основы промышленной биотехнологии. Биотехнологические основыпроизводства кисломолочных продуктов и сыров: учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
177 Данилов І. П., Самойленко С. І. Апарати мікробіологічної промисловості: Навч. посіб Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
178 Огурцов А.Н. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ: ОСНОВЫ КЛЕТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Конспект лекций Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
179 Костиркіна Т.Д. Якість та безпечність продукції Конспект лекций Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
180 Россихин В.В., Зык Н.В., Андреев Г.К. Фармацевтическая химия: Введение в стереохимию фармацевтических органических веществ Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
181 Краснопольский Ю.М., Борщевская М.И. Фармацевтическая биотехнология: Технология производства иммуно-биологических препаратов Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
182 Огурцов А.Н. Молекулярная биология клетки. Основные молекулярные генетические механизмы Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
183 Бєлих І.А., Клещев М.Ф. Біологічні та хімічні сенсорні системи : навч. посіб. Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
184 Россихин В.В., Ильинский А.И., Клещев Н.Ф. Биоматериаловедение Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
185 Клещев М.Ф., Костиркіна Т.Д., Масалітіна Н.Ю. Оцінка якості та безпечність продукції Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
186 Краснопольский Ю.М., Дудниченко А.С., Швец В.И. Фармацевтическая биотехнология: Бионанотехнология в фармации и медицине Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
187 Огурцов А.Н. Бионанотехнология. Принципы и применения Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
188 Огурцов А.Н. Молекулярная биотехнология. Фундаментальные и прикладные аспекты Учебное пособие (учебник) Биотехнология и аналитическая химия (БиАХ)
189 Белов И.С., Назарова Н. Г. Методические указания и расчетно-графические задания по курсу « Ряды и интегралы Фурье» Методические указания Высшая математика
190 Ванін В.А., Антонова І.В. Методичні вказівки до типової розрахункової роботи „Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли” Методические указания Высшая математика
191 Шевель В.Д., Федотова Л.П. Методичні вказівки та індивідуальні контрольні завдання до теми “Числові послідовності. Прогресії” Методические указания Высшая математика
192 Марченко Т.М. ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ: Методичні рекомендації для викладачів технічних дисциплін Методические указания Высшая математика
193 Марченко Т.М. ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ Методические указания Высшая математика
194 Чікіна Н.О. Ряди Учебное пособие (учебник) Высшая математика
195 Дорошенко Н.К., Мясникова В.Ф. Операційне числення Учебное пособие (учебник) Высшая математика
196 Геворкян Ю.Л., Балака Л.А., Габриелян С.С., Крупка В.Д. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах, ч.1 Учебное пособие (учебник) Высшая математика
197 Геворкян Ю.Л., Кобизская Л.Т., Курпа Л.И., Чикина Н.А. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах, ч.2 Учебное пособие (учебник) Высшая математика
198 Мясникова В.Ф., Тарсис К.Ю., Кулик С.И. и др. Элементы теории функций комплексного переменного Учебное пособие (учебник) Высшая математика
199 Потаніна Т.В., Першина Ю.І., Тарсіс К.Ю., Кулик С.І. Операційне числення Учебное пособие (учебник) Высшая математика
200 Чікіна Н.О., Антонова І.В., Балака Л.О. та інш. Збірник розрахунково-графічних завдань з вищої математики: у 2 ч. Учебное пособие (учебник) Высшая математика
201 Геворкян Ю.Л., Чикина Н.А., Антонова И.В. Высшая математика. Линейные операторы. Квадратичные формы. Функции матричного аргумента. Теория множеств. Теория нечётких множеств (теория и практика) Учебное пособие (учебник) Высшая математика
202 Скороделов В.В. Компьютерная электроника Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
203 Скороделов В.В. Периферийные устройства ЭВМ Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
204 Скороделов В.В. Проектирование устройств на RISC-микроконтроллерах (МК) Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
205 Калашников В.И. Параллельное программирование Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
206 Даниленко А.Ф., Филоненко А.М. Базы данных Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
207 Гавриленко С. Ю., Філоненко А.М., Главчев М.І. Основи побудови компіляторів Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
208 Поворознюк А. И. Архитектура компьютеров. Архитектура микропроцессорного ядра и системных устройств. Часть 1 Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
209 Поворознюк А. И. Архитектура компьютеров. Архитектура внешней памяти, видеосистемы и внешних интерфейсов. Часть 2 Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
210 Гавриленко С.Ю., Клименко А.М. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання за курсом “Організація роботи комп’ютера” Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
211 Бондина Н.Н., Филатова А.Е. Компьютерная визуализация в ультразвуковой диагностике Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
212 Поворознюк А. И., Филатова А. Е., Шеин А. Н. Компьютерные системы медицинской диагностики: Лабораторный практикум. Ч.1. Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
213 Поворознюк А. И. , Филатова А. Е., Шеин А. Н. Компьютерные системы медицинской диагностики: Лабораторный практикум. Ч.2. Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
214 Козіна О. А., Поворознюк А. І., Філатова Г. Є. Комп’ютерні системи медичної діагностики: Навч. посібник: в 2 ч. – Ч.1 Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
215 Гавриленко С.Ю., Клименко А.М., Гоготов В.В. Основи комп’ютерної техніки: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
216 Дмитриенко В.Д., Кравец В.А., Леонов С.Ю. Введение в теорию и методы принятия решений: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
217 Дерев’янко О. С., Межерицький С. Г., Гавриленко С. Ю., Клименко А. М. Системне програмування. Системні сервiсні компоненти. Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
218 Козіна О.А., Панченко В.І. Програмування у локальних обчислювальних мережах.: Лабораторний практикум Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
219 Панченко В.І., Клименко А.М., Максюта Н.В. Системне програмне забезпечення Windows : навч. посібник з дисципліни „Системне програмне забезпечення” Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
220 Даниленко А. Ф., Скороделов В. В. Промышленные компьютерные системы и сети : Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
221 Кравець В.О., Колибін Ю.М., Серков О.А., Заполовський М.Й., Гавриленко С.Ю. Розробка діагностичних програм комп’ютерних мереж: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Вычислительная техника и программирование (ВТП)
222 Скородєлов В.В., Даниленко О.Ф., Гейко Г.В. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни "Комп'ютерна електроніка та схемотехніка" Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
223 Філоненко А.М., Козіна О.А., Черних О.П., Хавіна І.П. Організація баз даних: Лаб. практикум Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
224 Калашніков В.І., Хавіна І.П. Обробка магнітно-резонансних відкликів : лабораторний практикум Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
225 Фоменко А.А., Ковалев В.И. и др. Лабораторный практикум по дисциплине "Информатика и компьютерная техника" Часть 2. Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
226 Гавриленко С.Ю. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Проектування системних програм» Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
227 Поворознюк А.І., Філатова Г.Є., Шеін О.М. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з навчальної дисципліни «Комп’ютерні системи медичної діагностики» Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
228 Панченко В.І., Максюта Н.В., Панченко О.М. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з навчальної дисципліни «Системне програмне забезпечення» Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
229 Далека В.Д., Домнін Ф.А. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни «Програмування» для студентів 1 курсу Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
230 Лобода Є.О. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни «Проектування програмних компонентів та комплексів» Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
231 Лобода Є.О. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни «Програмування системно-орієнтованих компонентів» Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
232 Гавриленко С.Ю. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу «Комп’ютерна логіка. Логіка дискретних автоматів» Методические указания Вычислительная техника и программирование (ВТП)
233 Бородаевский В.В. и др. Методические указания к практическим занятиям по курсам «Механика жидкости и газа», «Гидрогазодинамика» «Элементы теории поля и их применение в гидромеханике» Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
234 Бородаєвський В.В., Мараховський М.Б., Яковлєва Л.К. Методичні вказівки до практичних занять з курсів “Механіка рідини та газу” і “Гідрогазодинаміка” “Плоскі потенціальні течії“ Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
235 Барлит В.В., Бородаевский В.В., Яковлева Л.К. Расчет обтекания решеток профилей лопастных систем гидромашин Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
236 Черкашенко М.В., Фатеев А.Н. Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине Пневмогидравлические системы управления и автоматизация производственных процессов Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
237 Зайченко Е.Т. Гидравлика и гидроприводы: Текст лекций Конспект лекций Гидравлические машины (ГМ)
238 Потетенко О.В., Дранковский В.Э., Иваницкая Е.П. и др. Сборник задач по курсу «Подземная гидравлика» Учебное пособие (учебник) Гидравлические машины (ГМ)
239 Дранковський В.Е., Хандурін А.М., Миронов К.А., Рябова І.Б., Селіхов Ю.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу „Експлуатація та обслуговування машин” Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
240 Лур'є З. Я., Гасюк О. І. Динаміка об'ємних гідропневмосистем загальнопромислового призначення: навч. посібник Учебное пособие (учебник) Гидравлические машины (ГМ)
241 Барлит В.В., Миронов К.А., Власенко А.В., Яковлева Л.К. Расчет и проектирование проточной части реактивных гидротурбин на основе численного моделирования рабочего процесса: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Гидравлические машины (ГМ)
242 Цехмістро Л.М., Дранковський В.Е., Хандурін А.М. Конструкції бурових насосів: конспект лекцій з дисципліни «Розрахунок на міцність обладнання для нафтогазової промисловості» Конспект лекций Гидравлические машины (ГМ)
243 Червінський В.П., Потетенко О.В. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту зі спеціальності 7.090217 Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
244 Бондаренко А.В. , Зав’ялов П.С. Проектування комплексних гідротрансформаторів : навч. посіб. Учебное пособие (учебник) Гидравлические машины (ГМ)
245 Потетенко О.В., Шевченко Н.Г., Иваницкая Е.П., Миронов К.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ "БУРОВЫЕ НАСОСЫ" Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
246 Потетенко О.В., Шевченко Н.Г., Иваницкая Е.П., Миронов К.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ МОБИЛЬНЫХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК" Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
247 Потетенко О.В. и др. Подземная гидравлика Учебное пособие (учебник) Гидравлические машины (ГМ)
248 Червинский В.П., Мельник Н.В. Введение в специальность "Нафтогазова справа" Учебное пособие (учебник) Гидравлические машины (ГМ)
249 Черкашенко М.В. Основы гидропневмоавтоматики Учебное пособие (учебник) Гидравлические машины (ГМ)
250 Черкашенко М.В. Основы проектирования систем управления пневматических и пневмогидравлических приводов Учебное пособие (учебник) Гидравлические машины (ГМ)
251 Черкашенко М.В., Миронов К.А., Фатєєва Н.М. Проектування систем керування пневматичних і пневмогідравлічних приводів Учебное пособие (учебник) Гидравлические машины (ГМ)
252 Червінський В.П. Основи ремонту нафтогазового обладнання Учебное пособие (учебник) Гидравлические машины (ГМ)
253 Черкашенко М.В., Фатєєва Н.М., Фатєєв О.М. Методичні вказівки до виконання самостійних робiт з дисципліни «Пневмогідравлічні системи управління й автоматизація виробничих процесів» Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
254 Іваніцька О.П., Фатєєва Н.М., Фатєєв О.М. Методичні вказівки до виконання дипломних та курсових проектів «Проектування аксіально-поршневих насосів з клапанно-щілинним розподілом» Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
255 Іваніцька О.П., Фатєєва Н.М., Фатєєв О.М. Методичні вказівки до виконання дипломних та курсових проектів «Розрахунок аксіально-поршневих насосів з клапанно-щілинним розподілом» Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
256 Цехмістро Л.М., Дранковський В.Е., Хандурін А.М., Ковальов С.М. Методичні вказівки до практичних занять «Розрахунок на міцність механічної частини бурових насосів» Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
257 Черкашенко М.В., Фатєєва Н.М., Фатєєв О.М. Методичні вказівки до виконання самостійних робiт з дисципліни «Пневмогідравлічні системи управління й автоматизація виробничих процесів» Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
258 Цехмістро Л.М., Дранковський В.Е., Хандурін А.М., Ковальов С.М. Методичні вказівки до практичних занять «Розрахунок на міцність гідравлічної частини бурових насосів» Методические указания Гидравлические машины (ГМ)
259 Ценципер А.І. Основи глибинонасосного видобутку нафти Учебное пособие (учебник) Гидравлические машины (ГМ)
260 Онищенко А.М., Скворчевський О.Є. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять «Вивчення конструкцій, роботи та експериментальне дослідження характеристик об’ємних насосів» з курсу «Об’ємні гідро- і пневмомашини» Методические указания Гидропневмоавтоматика и гидропривод (ГПиГ)
261 Седач В.В., Булгакова И.С. Методические указания к расчетно-проектным и практическим работам по курсу «Автоматизация и механизация средствами ГПА» для студентов специальности 7.090209 «Гидравлические и пневматические машины» Методические указания Гидропневмоавтоматика и гидропривод (ГПиГ)
262 Седач В.В. Методические указания к расчетно-проектным и практическим работам по курсам «Автоматизация и механизация средствами ГПА» и «Проектирование медицинского оборудования со средствами ГПА» для студентов Методические указания Гидропневмоавтоматика и гидропривод (ГПиГ)
263 Андренко П.М., Клітной В.В., Дмитрієнко О.В. Методичні вказівки до установчих занять з курсу “Гідравліка, гідро- та пневмоприводи” для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей бакалаврата “Інженерна механіка” Методические указания Гидропневмоавтоматика и гидропривод (ГПиГ)
264 Андренко П.М., Дмитрієнко О.В. Методичні вказівки до практичних занять за темою “Експлуатація та ремонт пневматичних пристроїв та приводів” Методические указания Гидропневмоавтоматика и гидропривод (ГПиГ)
265 Онищенко А.М., Дмитрієнко О.В. Методичні вказівки до курсового проекту “Розрахунок і конструювання аксіально-поршневого насоса з торцевим розподілом” Методические указания Гидропневмоавтоматика и гидропривод (ГПиГ)
266 Онищенко А.М., Дмитрієнко О.В. Методичні вказівки до курсового проекту “Розрахунок і конструювання аксіально-поршневого насоса з клапанно-щілинним розподілом” Методические указания Гидропневмоавтоматика и гидропривод (ГПиГ)
267 Андренко П.М., Дмитрієнко О.В., Панамарьова О.Б., Свинаренко М.С. Методичні вказівки до практичних занять на тему "Складання структурно-функціональних схем та графів причинно-наслідкових зв'язків гідроагрегатів" та "Оптимізація режимів технічного обслуговування... Методические указания Гидропневмоавтоматика и гидропривод (ГПиГ)
268 Дмитрієнко О.В., Миронов К.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Інформатика” Методические указания Гидропневмоавтоматика и гидропривод (ГПиГ)
269 Андренко П.М., Клітной В.В., Міроненко С.В., Макухін В.М. Методичні вказівки до виконання ігрового проекту з курсу “Проектування систем гідропневмоприводів та обладнання промислових роботів” Методические указания Гидропневмоавтоматика и гидропривод (ГПиГ)
270 Онищенко А.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Гідравлічні машини і апарати” Методические указания Гидропневмоавтоматика и гидропривод (ГПиГ)
271 Марченко А.П., Шеховцов А.Ф., Пильов В.О., Прокопенко М.В. Методичні вказівки до виконання індивідуальних та комплексних випускних кваліфікаційних проектів бакалаврів для студентів спеціальності 06.090210 – «Двигуни внутрішнього згоряння» Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
272 Пильов В.О., Прокопенко М.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт №3,4 «Використання операторів управління для організації розгалужених та циклічних алгоритмів при розв’язанні інженерних задач» Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
273 Марченко А.П., Парсаданов І.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Вибір параметрів і газо-динамічний розрахунок турбокомпресора двигуна внутрішнього згоряння” Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
274 Осетров А.А., Карягин И.Н. Методические указания к практическому занятию “Проектирование литой заготовки” Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
275 Осетров А.А., Карягин И.Н. Методические указания к практическому занятию “Проектирование штампованной заготовки” Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
276 Пильов В.О., Ліньков О.Ю., Осетров О.О., Турчин В.Т. Методичні вказівки до лабораторних робіт №1, 2 «Розробка найпростішої програми мовою Паскаль» Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
277 Пильов В.О., Ліньков О.Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт №5, 6 "Використання масивів при розв'язанні інженерних задач" Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
278 Пильов В.О., Ліньков О.Ю., Коваленко С.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розв'язання інженерної задачі за допомогою комплексу програмних засобів" Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
279 Прокопенко М.В., Ліньков О.Ю. та ін. Методичні вказівки до курсової роботи "Дослідження теплонапруженного стану поршня" Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
280 Парсаданов І.В. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Енергозбереження, екологічність двигунів внутрішнього згоряння та захист навколишнього середовища» Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
281 Дьяченко В.Г., Линьков О.Ю., Жилина Л.Т. Методические указания к курсовой работе «Расчет рабочих процессов в двигателе внутреннего сгорания с продолженным расширением» Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
282 Пильов В.О., Ліньков О.Ю., Мешков Д.В. Методичні вказівки до комплексу лабораторних робіт №3, 4 "Робота в системі «КОМПАС»" Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
283 Пильов В.О., Ліньков О.Ю., Осетров О.О., Матвєєнко В.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт "Вирішення інженерної задачі за допомогою базового програмного забезпечення автоматизованих систем" Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
284 Осетров О.О., Зотов О.О. Методичні вказівки до практичних занять «Розробка маршрутної технології механічної обробки деталі з використанням САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ» Методические указания Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
285 Шпаковский В.В. Повышение ресурса и снижение рахода топлива ДВС путём применения частично-динамической теплоизоляции камеры сгорания Учебное пособие (учебник) Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
286 Бадан А.А. Методичні вказівки до практичних занять з перекладу термінології фінансового менеджменту Методические указания Деловой иностранный язык (ДИЯ)
287 Братусь Т.В. Методичні вказівки до практичних занять з практики перекладу (англійська мова) Методические указания Деловой иностранный язык (ДИЯ)
288 Крутько В.Д. Методичні вказівки до лекційних занять та семінарів з курсу “Порівняльна граматика” (морфологія) Методические указания Деловой иностранный язык (ДИЯ)
289 Томілін О. М. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Анотування та реферування” Методические указания Деловой иностранный язык (ДИЯ)
290 Томілін О.М., Братусь Т.В. Методичні вказівки до практичних занять з порівняльної стилістики Методические указания Деловой иностранный язык (ДИЯ)
291 Царьова С.О. Методичні вказівки до практичних занять з перекладу термінології прикладної математики Методические указания Деловой иностранный язык (ДИЯ)
292 Царьова С. О. Методичні вказівки до практичних занять “Переклад термінології патентної документації” Методические указания Деловой иностранный язык (ДИЯ)
293 Царьова С.О. Переклад патентної документації США: Навч.-метод. посібник Учебное пособие (учебник) Деловой иностранный язык (ДИЯ)
294 Бадан А.А., Царьова С.О. Практичний курс з перекладу термінології комп’ютерних систем з англійської на українську мову Учебное пособие (учебник) Деловой иностранный язык (ДИЯ)
295 Пільгуй Н.М. Методичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи абітурієнтів спеціальності 6.020303 «Переклад» Методические указания Деловой иностранный язык (ДИЯ)
296 Колесникова О.В., Лутай Н.В., Голікова О.М. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Основна іноземна мова” Методические указания Деловой иностранный язык (ДИЯ)
297 Голікова О.М., Мирошниченко В.М., Царьова С.О. Переклад термінології у галузі електроніки, електротехніки та енергетики з англійської на українську мову Учебное пособие (учебник) Деловой иностранный язык (ДИЯ)
298 Буйвол О.В. Практика перекладу математичної термінології Учебное пособие (учебник) Деловой иностранный язык (ДИЯ)
299 Львов Г.И., Жовдак В.А., Степченко А.С. Методические указания для выполнения дипломной работы специалиста Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
300 Андрєєв А.Г., Щепкін О.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Високотемпературна тензометрія пластини складної форми» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
301 Грищенко В.М., Трунін А.Є. Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з курсу „Метод скінченних елементів в інженерних розрахунках” Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
302 Красников C.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: Методические указания для самостоятельной работы по курсу “Языки объектно-ориентированного программирования” Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
303 Красников C.В. СОЗДАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ЧЕРТЕЖНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу “Геометрическое моделирование в конструировании” Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
304 Сукиасов В.Г. ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ: Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Механика разрушения и прочность материалов» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
305 Сукиасов В.Г. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ: Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсам «Базы данных» и «Организация баз данных и знаний» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
306 Львов Г. И., Федоров В. А. Методические указания по выполнению индивидуальных заданий по курсу "Основы механики сплошной среды" Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
307 Жовдак В.А., Степченко А.С. Свободные колебания механических систем с конечным числом степеней свободы: Учеб.-метод. пособие Учебное пособие (учебник) Динамика и прочность машин (ДПМ)
308 Мартыненко Г.Ю. Проектирование реляционных баз данных. Нормализованная логическая модель: Методические указания к выполнению расчетно-графических заданий по курсам «Базы данных» и «Организация баз данных и знаний» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
309 Овчаренко В.В., Красников С.В., Скрынька Л.М. Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу «Основы программирования и алгоритмические языки» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
310 Красников С.В. Методические указания для освоения модуля «Лабораторный практикум по геометрическому моделированию в САПР SolidWorks» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
311 Красников С.В. Методические указания для освоения модуля «Лабораторный практикум по геометрическому моделированию в САПР AutoCAD» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
312 Овчаренко В.В. Методические указания по курсу «Основы программирования и алгоритмические языки» для освоения модуля «Лабораторный практикум по основам программирования в Delphi» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
313 Овчаренко В.В. Методические указания по курсу «Основы программирования и алгоритмические языки» для освоения модуля «Лабораторный практикум по основам объектно-ориентированного программирования» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
314 Мартыненко Г.Ю. Создание геометрических моделей конструкций с помощью многоцелевого пакета проектирования и анализа Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
315 Сукиасов В.Г. Приложение методов механики сплошной среды к расчетам конструкций: учебно-методическое пособие по курсу «Механика сплошной среды» Учебное пособие (учебник) Динамика и прочность машин (ДПМ)
316 Сукиасов В.Г., Овчаренко В. В. Методические указания по организации и проведению всех видов практики Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
317 Сукиасов В. Г. Сквозная программа практической подготовки студентов специальности 7.080402 «Информационные технологии проектирования»: методические указания по организации и проведению всех видов практики Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
318 Жовдак В.А., Тарасова Л.Ф. Прогнозирование надежности механических систем: Учеб.-метод. пособие Учебное пособие (учебник) Динамика и прочность машин (ДПМ)
319 Федоров В.А., Радионова С.В. Методические указания по выполнению индивидуальных заданий по курсу "Численные методы в задачах механики" Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
320 Андрєєв А.Г., Щепкін О.В. Тензометрія: Навч.-метод. посібник Учебное пособие (учебник) Динамика и прочность машин (ДПМ)
321 Трубаєв О.І.,Чалий І.В. Тлумачний словник базових термінів, що використовуються в сучасних мережних технологіях. Справочная литература Динамика и прочность машин (ДПМ)
322 Федоров В.О. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Механіка композиційних матеріалів" Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
323 Андрєєв А.Г., Щепкін О.В. Тензорезистори Учебное пособие (учебник) Динамика и прочность машин (ДПМ)
324 Андрєєв А.Г., Щепкін О.В. Визначення імовірнісних характеристик випадкових величин. Методичні вказівки до індивідуальних домашніх завдань Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
325 Андрєєв А.Г., Щепкін О.В. Статистичне визначення імовірнісних характеристик випадкових величин. Методичні вказівки до індивідуальних домашніх завдань Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
326 Ларин А.А. Прогнозирование и анализ надежности машиностроительных конструкций Учебное пособие (учебник) Динамика и прочность машин (ДПМ)
327 Львов Г.І., Сукіасов В.Г. Методичні вказівки до індивідуальних домашніх завдань з курсу «Теорія пластин і оболонок» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
328 Львов Г.І., Сукіасов В.Г. Аналіз напруженого стану в точці навантаженого тіла. Методичні вказівки до індивідуальних домашніх завдань з курсу «Теорія пружності» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
329 Андреев А.Г., Щепкин А.В. Определение устойчивости стержней. Методические указания к индивидуальным домашним заданиям по курсу «Устойчивость механических систем» Методические указания Динамика и прочность машин (ДПМ)
330 Андрєєв А.Г., Щепкін О.В. Стійкість стрижнів Учебное пособие (учебник) Динамика и прочность машин (ДПМ)
331 Ісакова А.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електричні апарати» для студентів спеціальності 7.090604 «Техніка і електрофізика високих напруг» Методические указания Инженерная электрофизика (ИЭФ)
332 Н.Н. Бондина, Ю.И. Волчков, О.В. Лучкин и др. Моделирование электромагнитных полей. Лабораторный практикум: Учебно-методическое пособие Учебное пособие (учебник) Инженерная электрофизика (ИЭФ)
333 Беспалов В.Д., Рудаков В.В. Планирование эксперимента в технике и электрофизике высоких напряжений: Учебно-методическое пособие Учебное пособие (учебник) Инженерная электрофизика (ИЭФ)
334 Петков А.А. Ортогональное центральное композиционное планирование в технике и электрофизике высоких напряжений Учебное пособие (учебник) Инженерная электрофизика (ИЭФ)
335 Бондаренко А.Ю., Исакова А.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Электрические аппараты" Методические указания Инженерная электрофизика (ИЭФ)
336 Бондаренко А. Ю., Долбин А.В., Исакова А.В., Марценюк В.Е. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Техника научного эксперимента" Методические указания Инженерная электрофизика (ИЭФ)
337 Петков А.А. Расчет и проектирование защитных резисторов емкостных накопителей энергии Учебное пособие (учебник) Инженерная электрофизика (ИЭФ)
338 Бойко Н.И. Сильные электрические поля в технике. Лабораторный практикум: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Инженерная электрофизика (ИЭФ)
339 Донец С.Е., Исакова А.В., Марков А.М. Расчет токов короткого замыкания в электрических подстанциях Учебное пособие (учебник) Инженерная электрофизика (ИЭФ)
340 Борцов А.В., Леденев В.В. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Экспериментальные исследования электрофизических процессов" Методические указания Инженерная электрофизика (ИЭФ)
341 Басов В.В. Методические указания по обучению английскому языку на материале песен и стихотворений Методические указания Иностранные языки
342 Скрипниченко Л.В., Масалова Л.В., Хрещенюк А.М., Костишева О.Б., Трухін К.І. Studium und Lehre in Deutschland und in der Ukraine Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
343 Скрипниченко Л.В., Хрещенюк А.М., Костишева О.Б. Методичні вказівки з навчання різним видам читання німецькою мовою Методические указания Иностранные языки
344 Слесаренко В.М., Кульшань В.В., Пинчук Н.И. Методические указания по аннотированию и реферированию литературы на французском языке Методические указания Иностранные языки
345 Кульшань В.В., Пінчук М.І., Слесаренко В.М. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з французької мови Методические указания Иностранные языки
346 Зозуля В.В., Комова Г.В., Науменко О.О. Методичні вказівки з розвитку навичок читання спеціальної літератури за фахом “Інтелектуальна власність” Методические указания Иностранные языки
347 Беркутова Т.І., Гончаренко Т.Є. Методичні вказівки з ділової іноземної мови Методические указания Иностранные языки
348 Берловська В.Д., Науменко О.О. Методичні вказівки з навчання різним мовним навичкам для складання кандидатського іспиту з англійської мови для аспірантів НТУ „ХПІ” Методические указания Иностранные языки
349 Беркутова Т.І., Гончаренко Т.Є. Ділова кореспонденція. Практика письмового спілкування з іноземним партнером англійською мовою Методические указания Иностранные языки
350 Берловська В.Д., Гребінник Г. Ю., Дідович Г. І. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія. Методические указания Иностранные языки
351 Кириленко Л.Г., Мужецький П.П. Глосарій з англійської термінології Периодическое издание Иностранные языки
352 Левін Є.Д. Методичні вказівки з граматичної теми „Герундій” Методические указания Иностранные языки
353 Версан Л.І., Гармаш С.В. та ін. Методичні вказівки з розвитку мовленевих навичок з англійської мови за темою “Екологія та захист навколишнього середовища” Методические указания Иностранные языки
354 Башко В.В., Ковтун О.О., Мартинчук О.О., Радченко О.І. ДК_Іноземна мова (English)-1 семестр навчання за спеціальністю- “Екологія та охорона навколишнього середовища” Конспект лекций Иностранные языки
355 Тичина Н. В., Лоповок Є. Г., Ільченко О. Ю. та ін. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей заочного навчання. Ч. 1 Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
356 Тичина Н.В., Маковецька Г.А. Англійська мова: Технологія та обладнання ливарного виробництва Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
357 Версан Л.І., Гармаш С.В. та ін. Методичні вказівки з розвитку мовленевих навичок з англійської мови за темою “Екологія та захист навколишнього середовища” Методические указания Иностранные языки
358 Версан Л.І., Гармаш С.В. та ін. Методичні вказівки з розвитку мовленнєвих навичок з англійської мови для студентів економічних спеціальностей I - IV курсів Методические указания Иностранные языки
359 Скрипниченко Л.В., Масалова Л.В., ХрещенюкА.М., Смикалов С.Ф. Головні наукові напрямки. Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
360 Новик С.А. Методические указания по развитию навыков чтения и перевода литературы на английском языке для студентов I-II курсов химических специальностей Методические указания Иностранные языки
361 Новик С.А. Методические указания по развитию навыков чтения и перевода литературы на английском языке для студентов II курса химических специальностей Методические указания Иностранные языки
362 Новик С.А. Методические указания по развитию навыков чтения и перевода литературы на английском языке для студентов II-III курсов химических специальностей Методические указания Иностранные языки
363 Голанова Л.С., Корнет Н.І., Левін Є.Д., Тичина Н.В. Навчальна програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Англійська мова» для студентів І курсу заочного навчання (І семестр) Методические указания Иностранные языки
364 Лукашенко І.М., Басов В.В. Англійська мова. Збірник текстів за фахом “Комп’ютерні технології” та “Метрологія” для студентів та аспірантів АП факультету Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
365 Корнет Н.И., Сиротюк В.Х. Нетрадиционные источники энергии и их использование: Учебно-методическое пособие по английскому языку Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
366 Гармаш С.В., Голанова Л.С., Лойченко І.М. Проблемно-комунікативний курс з мовних тем з англійської мови для студентів І-ІІІ курсів всіх спеціальностей технічних університетів. Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
367 Логвинов Е.Я., Макаров В.Б. Методические указания по обучению различным видам чтения и перевода научно-технической литературы и развития навыков устной речи на английском языке Методические указания Иностранные языки
368 Макаров В.Б., Садковская В.А. Развитие речевых навыков по теме “Биотехнология”. Методические указания к практическим занятиям по английскому языку для магистров и аспирантов факультета “Технология органических веществ” Методические указания Иностранные языки
369 Новік С.А., Пономарьова О.І., Вітухіна Н.В. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з англійської мови для студентів інженерних спеціальностей Методические указания Иностранные языки
370 Кульшань В.В., Пінчук М.І., Слєсаренко В.М. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з французької мови для студентів заочної форми навчання Методические указания Иностранные языки
371 Скрипниченко Л.В., Масалова Л.В., Хрещенюк А.М., Смикалов С.Ф., Попович Н.Г., Яценко Н.В. Людина у сучасному світі «Der Mensch in der modernen Welt»: Навч. посібник з німецької мови Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
372 Колесник Г.А., Логвинов Е.Я. Метод. указания по развитию навыков устной речи и овлодению английской терминологией по специальности "Автомобили и тракторы" Методические указания Иностранные языки
373 Колесник Г.А., Логвинов Е.Я. Метод. указания по развитию навыков устной речи и овладению английской терминологией по специальности "КГМ" Методические указания Иностранные языки
374 Колесник Г.А., Логвинов Е.Я. Метод. указания по развитию навыков устной речи и овладению английской терминологией по специальности "Городской электротранспорт" Методические указания Иностранные языки
375 Колесник Г.А., Логвинов Е.Я. Методические указания по развитию навыков устной речи и овладению английской терминологией для студентов II курса ТМ факультета Методические указания Иностранные языки
376 Макаров В.Б., Колесникова Г.И., Бойчук А.Г. Методические указания по обучению лексико-грамматическим навыкам по теме «Научно-техническая конференция» (английский язык) Методические указания Иностранные языки
377 Колесникова Г.И., Макаров В.Б. Методические указания к изучению устных тем «Моя специальность» для студентов факультета «Технология органических веществ» Методические указания Иностранные языки
378 Шапошнікова О.Л. «NEW POWER TECHNOLOGIES» НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ навчальний посібник з англійської мови для студентів електротехнічних спеціальностей Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
379 Колесник Г.О., Лазарєва О.Я., Логвінов Є.Я. Навчально-методичний посібник за темою «Локомотивобудування» з англійської мови Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
380 Басов В.В., Сиротюк В.Х. Методичні вказівки з англійської мови за темою «Моя специальность. Радиофизика и электроника» Методические указания Иностранные языки
381 Голанова Л.С., Корнет Н.І., Левін Є.Д., Тичина Н.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Англійська мова» для студентів І курсу заочного навчання (ІІ семестр) Методические указания Иностранные языки
382 Скрипниченко Л.В., Масалова Л.В., Хрещенюк А.М. МАГДЕБУРГ - УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ МІСТО НА БЕРЕЗІ ЕЛЬБИ Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
383 Басов В.В., Зозуля Е.В., Сиротюк В.Х. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМЕ «МОЯ ПРОФЕССИЯ» («МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА») АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Методические указания Иностранные языки
384 Карлюк С.В., Ковтун О.О., Лазарєва О.Я., Тичина Н.В. Методичні вказівки до виконання модульних тестів з курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» Методические указания Иностранные языки
385 Тичина Н.В., Мартинчук О.О. Анотування і реферування англійського тексту Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
386 Лазарєва О.Я. Методичні вказівки до практичних занять з розвитку навичок читання та усного мовлення англійською мовою Методические указания Иностранные языки
387 Логвінов Є.Я., Колесник Г.О., Радишевська О.О. та ін. «Двигуни внутрішнього згоряння» навчально-методичний посібник з англійської мови Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
388 Кавешникова Т.С., Лазарева О.Я., Макаров В.Б. “At the Cross-roads of English. The Guide” «На перекрестках английского. Путеводитель» Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
389 Лазарєва О.Я., Ковтун О.О., Мельник С.С. ENGLISH FOR TECHNICAL STUDENTS (Англійська мова для студентів технічних ВНЗ) Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
390 Скрипниченко Л.В., Костишева О.Б., Масалова Л.В. Збірник модульних тестів з німецької мови за професійним спрямуванням для студентів, магістрів та аспірантів усіх спеціальностей Учебное пособие (учебник) Иностранные языки
391 Радченко Е.И. Тесты для ЗНО Методические указания Иностранные языки
392 Кондрашов С.И., Гусельников В.К. Методы конструирования первичных измерительных преобразователей с нормированными выходными сигналами Учебное пособие (учебник) Информационно-измерительная техника (ИИТ)
393 Овчаренко А. І., Лысенко В. В., Мигущенко Р. П., Медведева Л. А. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы микропроцессорной техники» Методические указания Информационно-измерительная техника (ИИТ)
394 Овчаренко А.И., Мигущенко Р.П., Комирный А.С., Ермоловськая Л.П. Методические указания к расчетно-графическим заданиям по курсу «Основы идентификации» Методические указания Информационно-измерительная техника (ИИТ)
395 Харченко О.Л., Балев В.М. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Моделирование на ЭВМ» Методические указания Информационно-измерительная техника (ИИТ)
396 Щапов П.Ф. Расчет надежности средств информационно-измерительной техники и систем управления: Учеб. - методическое пособие Учебное пособие (учебник) Информационно-измерительная техника (ИИТ)
397 Гусельніков В.К., Тверитникова О.Є., Белікова Т.Б., Лисенко В.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Актуальні проблемі метрологічного забезпечення» Методические указания Информационно-измерительная техника (ИИТ)
398 Дякин В.И. «Аналоговые измерительные приборы»: Учеб. пособие (часть1), для студентов специальности “Метрология и измерительная техника” Учебное пособие (учебник) Информационно-измерительная техника (ИИТ)
399 Дякін В.І., Бондаренко В.І., Давіденко О.П., Єрмоловська Л.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Аналогові вимірювальні прилади» (частина 2), для студентів спеціальності 7.091302 Методические указания Информационно-измерительная техника (ИИТ)
400 Дякин В.И., Пискляров В.И., Бондаренко В.И. Аналоговые измерительные приборы (магнитные измерения) Учебное пособие (учебник) Информационно-измерительная техника (ИИТ)
401 Дякин В.И., Бондаренко В.И. Методические указания к лабораторным работам "Основы метрологии и измерительной техники" Методические указания Информационно-измерительная техника (ИИТ)
402 Овчаренко О.І., Лисенко В.В. та ін. «Програмування на асемблері». Методичні вказівки до лабораторних робіт Методические указания Информационно-измерительная техника (ИИТ)
403 Мигущенко Р.П., Бакум В.І. та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт "Програмування мікроконтролерів" Методические указания Информационно-измерительная техника (ИИТ)
404 Кондрашов С. І., Гусельніков В. К., Медведєва Л. О.,Тверитникова О. Є., Григоренко І. В., Оришкіна М. І. Інформаційні технології проектування вимірювальних перетворювачів: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Информационно-измерительная техника (ИИТ)
405 Полулях К.С., Медведєва Л.О. Лабораторний практикум з курсу «Цифрові вимірювальні прилади» (частина перша) Методические указания Информационно-измерительная техника (ИИТ)
406 Полулях К.С., Медведєва Л.О. Лабораторний практикум з курсу «Цифрові вимірювальні прилади» (частина друга) Методические указания Информационно-измерительная техника (ИИТ)
407 Давиденко А.П. Организация и планирование научных исследований, патентоведение: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Информационно-измерительная техника (ИИТ)
408 Гусельніков В.К., Осіна Т.Г.,Тополов І.І. Засоби вимірювання електричних величин. Лабораторний практикум за курсом «Інформаційні технології та технічні вимірювання» Методические указания Информационно-измерительная техника (ИИТ)
409 Гусельніков В.К., ГригоренкоІ.В., Тверитникова О.Є. та ін. Засоби вимірювання неелектричних величин : лабораторний практикум Учебное пособие (учебник) Информационно-измерительная техника (ИИТ)
410 Щапов П.Ф., Чунихина Т.В. Математические модели по расчету надежности средств измерительной техники : учеб.-метод. пособ. по дипломному проектированию Учебное пособие (учебник) Информационно-измерительная техника (ИИТ)
411 Костяник И.В., Сериков В.И. Методические указания к практическим занятиям по курсу "Информатика" (раздел "Алгоритмический язык ТурбоПаскаль") Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
412 Александров Е.Е., Кравец И.А., Лысиков Е.Н. и др. Повышение ресурса технических систем путем использования электрических и магнитных полей: Монография Учебное пособие (учебник) Колесные и гусенечные машины (КГМ)
413 Бех М.В., Медведев Н.Г., Романенко Л.Г., Ярмак Н С. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Прикладная теория колебаний» (раздел «Компьютерное моделирование колебаний механических систем») Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
414 Пылева Т.К., Белов В.К. Методические указания к лаб. работам 4,5 «Планирование и обработка результатов многофакторного эксперимента с использованием ЭВМ » по курсу «Обработка экспериментальных данных и диагностика ГКМ" Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
415 Белов В.К., Волонцевич Д.О., Воронцов С.Н. и др. Методические указания по выполнению дипломных проектов студентами специальности 05.01 – Военные гусеничные и колесные машины Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
416 Волонцевич Д.О., Костяник И.В., Сериков В.И., Устиненко А.В. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания по дисциплине «Применение ЭВМ в электротехнических расчетах» Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
417 Александров Е.Е., Епифанов В.В., Медведев Н.Г., Устиненко А.В. Тягово-скоростные характеристики быстроходных гусеничных и полноприводных колесных машин: теория и расчет. Учебное пособие (учебник) Колесные и гусенечные машины (КГМ)
418 Бєлов В.К. Методичні вказівки по запровадженню кредитно-модульного контролю з курсу «Випробування та надійність ГКМ» Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
419 Александров Е.Е., Воронцов С.Н. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Автоматика и микропроцессорная техника в ГКМ" Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
420 Пильова Т.К., Медведєв М.Г. Методичні вказівки до проведення контролю за кредитно-модульною системою з курсу "Теорія транспортних засобів" Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
421 Бєлов В.К. Методичні вказівки щодо кредитно-модульного контролю з курсу «Випробування та надійність ГКМ» Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
422 Медведев Н.Г., Клитной В.В. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания по дисциплине "Гидравлика и гидропневмоавтоматика в транспортных средствах" Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
423 Кропальова І.В., Волонцевич Д.О. Технологія виробництва гусеничних та колісних машин. У 2 частинах. Частина 1. Технологічні основи машинобудування Учебное пособие (учебник) Колесные и гусенечные машины (КГМ)
424 Воронцов С.Н., Костяник И.В., Сериков В.И., Ярмак Н.С. Рабочая программа. Методические указания и контрольные задания по дисциплине "Вычислительная техника и программирование" Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
425 Бєлов В.К. Методичні вказівки щодо кредитно-модульного контролю з курсу «Конструкції транспортних засобів» Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
426 Ніконов О.Я., Назаров О.С. Інтелектуальна інформаційно-керуюча система транспортного дизеля Учебное пособие (учебник) Колесные и гусенечные машины (КГМ)
427 Бєлов В.К. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Випробування та надійність ГКМ» Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
428 Медведев Н.Г., Шатохин В.М., Истомин А.Е. Методические указания к расчетно-графическому заданию "Расчет механической системы на свободные и вынужденные крутильные колебания" Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
429 Пойда А.М., Сівих Д.Г., Істомін О.Є. Методичні вказівки щодо виконання випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів для студентів спеціальності 050702 Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
430 Костяник И.В., Истомин А.Е. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Математические модели в проектировании ГКМ и НИРС» Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
431 Истомин А.Е., Костяник И.В., Сивых Д.Г., Беляев С.Н. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Численные методы в расчетах на ЭВМ и основы научных исследований" Часть 1 Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
432 Истомин А.Е., Костяник И.В., Сивых Д.Г., Беляев С.Н. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Численные методы в расчетах на ЭВМ и основы научных исследований" Часть 2 Методические указания Колесные и гусенечные машины (КГМ)
433 Пелих В.Ф., Пономаренко О.И. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ЛИТЕЙНЫХ ПЕЧЕЙ Учебное пособие (учебник) Литейное производство (ЛП)
434 Пономаренко О.И. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЦЕХОВ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА Учебное пособие (учебник) Литейное производство (ЛП)
435 Таран Б.П. Ливарні сплави Учебное пособие (учебник) Литейное производство (ЛП)
436 Акімов О.В., Дьомін Д.О., Альохін В.І., Чибічик О.А. Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра з курсу «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва» Методические указания Литейное производство (ЛП)
437 Акімов О.В., Іванов С.В., Дьомін Д.О. Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра з курсу "Обладнання ливарного виробництва" Методические указания Литейное производство (ЛП)
438 Акімов О.В., Дьомін Д.О., Альохін В.І., Чибічик О.А. Методичні вказівки по проведенню переддипломної практики студентів VІ курсу спеціальності 7.050202 – 03 Методические указания Литейное производство (ЛП)
439 Акімов О.В., Іванов С.В., Дьомін Д.О. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста з курсу «Обладнання ливарного виробництва» Методические указания Литейное производство (ЛП)
440 Пономаренко О.И., Лысенко Т.В., Становский А.Л., Шинский О.И. Управление литейными системами и процессами Учебное пособие (учебник) Литейное производство (ЛП)
441 Маслиев В. Г., Любарский Б.Г. Задания на контрольные работы и методические указания к их выполнению по разделу «Теория локомотивной тяги» Методические указания Локомотивостроение (ЭТТ)
442 Маслиев В. Г. Методические указания к выполнению раздела дипломного проекта «Проектирование тяговой передачи мощности от дизеля на колеса тепловоза» Методические указания Локомотивостроение (ЭТТ)
443 Зайончковський В.М., Маслієв В.Г., Якунін Д.Ш. Загальна будова, теплові розрахунки енергетичних установок та технологія виготовлення екіпажної частини тепловозів: Навч.-метод. посібн. Учебное пособие (учебник) Локомотивостроение (ЭТТ)
444 Маслиев В.Г. Динамика тепловозов с устройствами, уменьшающими износ бандажей колес. Монография Учебное пособие (учебник) Локомотивостроение (ЭТТ)
445 Маслієв В.Г., Макаренко Ю.В., Якунін Д.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Надійність вимірювання і діагностика на залізничному рухомому складі» Методические указания Локомотивостроение (ЭТТ)
446 Дідович Г.І., Комова Г.В., Корнет Н.І. Науменко О.О. Методичні вказівки для підсумкового контролю та самоконтролю знань з граматики англійської мови для студентів І курсу ЕК та БФ факультетів Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
447 Дідович Г.І., Комова Г.В. та ін. Методичні вказівки для підсумкового контролю та самоконтролю знань з граматики англійської мови для студентів 2-го курсу ЕК та БФ факультетів Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
448 Кавешникова Т.С. Методические указания к практическим занятиям «Базовая коммуникативная грамматика английского языка на основе идиом» для студентов 2-го курса всех факультетов Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
449 Кавешникова Т.С. Методические указания к практическим занятиям «Базовая коммуникативная грамматика английского языка на основе идиом» для студентов 1-го курса всех факультетов Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
450 Кириленко Л.Г., Мужецький П.П. Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультету комп’ютерних та інформаційних технологій заочної форми навчання Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
451 Гребiнник Г.Ю., Нетецька Т.М. Контрольнi завдання з англiйської мови Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
452 Кириленко Л.Г., Мужецький П.П. Методичні вказівки з англійської мови для студентів V курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
453 Беркутова Т.І., Гончаренко Т.Є. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу комп’ютерних та економічних спеціальностей Учебное пособие (учебник) Межкультурная коммуникация и иностранный язык
454 Комова Г.В., Кириленко Л.Г. та ін. Інтелектуальна власність. Англійська мова професійного спілкування: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Межкультурная коммуникация и иностранный язык
455 Рябова Н.М., Полоусова Н.В., Тарасова Г.С. Методичні вказівки з розвитку навичок написання проектних робіт для студентів І – ІІІ курсів факультету КІТ та ЕК (англійська мова) Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
456 Берловская В.Д. Методические указания «Общайся с удовольствием» по развитию навыков разговорной речи для аудиторной и внеаудиторной работы Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
457 Рябова Н.М. Методичні вказівки з розвитку навичок читання спеціальної літератури за фахом (англійська мова) Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
458 Комова Г.В., Рубцова В.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з англійської мови за темою «Презентація компанії» Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
459 Тарасова Г.С., Полоусова Н.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу англійської мови за темою “Телефонні розмови та електронне спілкування” Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
460 Кириленко Л.Г., Мужецький П.П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови для спеціальності «Зовнішньоекономічна діяльність» Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
461 Беркутова Т.І., Гончаренко Т.Є., Лоповок Є.Г. ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Учебное пособие (учебник) Межкультурная коммуникация и иностранный язык
462 Слесаренко В.М. Контрольні завдання з французької мови Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
463 Прибилова О.Ю., Шахматова О.В. Контрольні завдання з німецької мови Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
464 Неустроева Г.О., Полоусова Н.В., Тарасова Г.С. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови та самостійної роботи студентів за фахом «Зв’язки з громадськістю» Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
465 Комова Г.В., Науменко О.О. Методичні вказівки для підготовки аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з англійської мови Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
466 Ларченко В.В. Методичні вказівки для занять з англійської мови для студентів ІІІ курсу економічних спеціальностей з теми «Branding» («Брендінг») Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
467 Кириленко Л.Г., Мужецький П.П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови для 4 курсу ЕК та БФ факультетів заочної форми навчання Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
468 Ніконоров С.І. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Телефонні розмови у бізнесі» Методические указания Межкультурная коммуникация и иностранный язык
469 Горошко О.І., Гребінник Г.Ю., Дідович Г.І., Комова Г.В. Анотування та реферування англійською мовою загальнонаукової та фахової літератури Учебное пособие (учебник) Межкультурная коммуникация и иностранный язык
470 Горошко О.І., Рубцова В.В., Комова Г.В., Дідович Г.І. Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія Ч І. Учебное пособие (учебник) Межкультурная коммуникация и иностранный язык
471 Куклин В.М., Горбунов Н.П., Задриборода Е.В., Солодовников Ю.М. Сущность и предназначение рынка долга. Размещение корпоративных долговых обязательств. Учебное пособие (учебник) Менеджмент и инжиниринг
472 Осинкина Е.С., Нащекина О.Н. , Попова Е.А., Гончаров И.В. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Менеджмент» Методические указания Менеджмент и инжиниринг
473 Куклин В. М., Горбунов Н. П., Задриборода Е. В., Солодовников Ю. М. Аренда и лизинг (элементы лизинговой практики) Учебное пособие (учебник) Менеджмент и инжиниринг
474 Куклин В.М., Горбунов Н.П., Задриборода Е.В., Солодовников Ю.М Инструменты долгового кредитования. Долговые ценные бумаги предприятий. Учебное пособие (учебник) Менеджмент и инжиниринг
475 Куклин В.М., Горбунов Н.П., Задриборода Е.В., Солодовников Ю.М. Факторинг. Ипотека. Рынок государственного долга Учебное пособие (учебник) Менеджмент и инжиниринг
476 Корецька О.В., Рябченко О. Д. Методичні вказівки щодо проведення модульного контролю з дисципліни “Менеджмент” Методические указания Менеджмент и инжиниринг
477 Кудояр О.Ю. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Стратегічне управління” для студентів економічних спеціальностей Методические указания Менеджмент и инжиниринг
478 Кудояр О.Ю. Стратегічне управління. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей Конспект лекций Менеджмент и инжиниринг
479 Лінькова О.Ю. Університетська освіта: „Вступ до спеціальності”: Конспект лекцій Конспект лекций Менеджмент и инжиниринг
480 Прохоренко О.В., Горбунов М.П. Техніка і технологія договірних відносин: Навчальний посібник Учебное пособие (учебник) Менеджмент и инжиниринг
481 Лінькова О.Ю. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи менеджменту» Методические указания Менеджмент и инжиниринг
482 Лінькова О.Ю. Людина та інформація : Монографія Учебное пособие (учебник) Менеджмент и инжиниринг
483 Лінькова О.Ю. Основи менеджменту Конспект лекций Менеджмент и инжиниринг
484 Лінькова О.Ю. Страховий менеджмент Конспект лекций Менеджмент и инжиниринг
485 Нащекина О.Н., Тимошенков И.В. Методология научных исследований Учебное пособие (учебник) Менеджмент и инжиниринг
486 Лінькова О.Ю. Менеджмент організацій Учебное пособие (учебник) Менеджмент и инжиниринг
487 Білозеров В.В., Бобух Ж.С., Гуйва Р.Т., Зозуля В.Ф., Костик В.О. та ін. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” Методические указания Металловедение и термическая обработка металлов (МТОМ)
488 Середа И.В., Грицина Н.И. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. Первый шаг в системе SolidWorks: Учебно-методическое пособие Учебное пособие (учебник) Металловедение и термическая обработка металлов (МТОМ)
489 Зубков А.И. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине “Основы вакуумно-плазменных технологий” для студентов специальности 6.090100 “Прикладное материаловедение” уровня бакалавра Методические указания Металловедение и термическая обработка металлов (МТОМ)
490 Зубков А.И. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине “Экспертиза структуры и физико-механических свойств металлических материалов” (Часть 1) Методические указания Металловедение и термическая обработка металлов (МТОМ)
491 Зубков А.И. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине “Порошковые и и композиционные материалы” (Часть 1. Порошковые материалы) Методические указания Металловедение и термическая обработка металлов (МТОМ)
492 Колупаев И.Н. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине “Неметаллические материалы” для студентов специальности 6.090100 “Прикладное материаловедение” Методические указания Металловедение и термическая обработка металлов (МТОМ)
493 Шоман О.В. Контрольні завдання з комп’ютерної графіки до теми “Геометричне моделювання технічних об’єктів” Методические указания Начертательная геометрия и графика
494 Куденко С.М., Дигало А.Г., Чермних І.О. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вимірювання різьб» з курсу нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (розділ «Технічне креслення») Методические указания Начертательная геометрия и графика
495 Дигало А.Г., Дємковський І.П., Матюшенко М.В. Завдання з інженерної графіки за темою «Креслення деталі типу вал» для студентів машинобудівних спеціальностей денного і заочного навчання Методические указания Начертательная геометрия и графика
496 Середа И. В., Грицына Н.И., Сукачов И.И. Компьютерное моделирование. Система КОМПАС. Учебное пособие (учебник) Начертательная геометрия и графика
497 Краснокутський А.М., Савченко Л.М. та ін. Проекційне креслення. Виконання ескізу з натури. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів Методические указания Начертательная геометрия и графика
498 Журило А.Г., Шоман О.В. Побудова креслень з числовими позначками. Методичні вказівки з нарисної геометрії та інженерної графіки для підготовки бакалаврів Методические указания Начертательная геометрия и графика
499 Шоман О.В., Журило А.Г. Визначення границь земляних робіт при проектуванні інженерного об’єкта. Методичні вказівки з нарисної геометрії та інженерної графіки для підготовки бакалаврів Методические указания Начертательная геометрия и графика
500 Ніцин O.Ю. Технологія геометричного моделювання. Конструювання кривих ліній : навч. посіб. Учебное пособие (учебник) Начертательная геометрия и графика
501 Федоренко Н.О., Шутєєва Л.М., Глібко О.А., Максимова М.О. Інженерна графіка: методичні вказівки до самостійної роботи за розділом «Аксонометрія» Методические указания Начертательная геометрия и графика
502 Демковський І.П., Жережон-Зайченко В.В., Матюшенко М.В. та ін. Методичні вказівки до виконання завдання з креслення за темою “Зубчасті зачеплення” Методические указания Начертательная геометрия и графика
503 Шоман О.В., Шеліхова І.Б., Дашкевич А.О., Чермних І.О. Методичні вказівки до виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра комп'ютерних наук Методические указания Начертательная геометрия и графика
504 Краснокутський А.М., Савченко Л.М. та ін. Проекційне креслення. Варіанти завдань Методические указания Начертательная геометрия и графика
505 Краснокутський А.М., Шоман О.В., Шевченко М.М., Савченко Л.М. Нарисна геометрія. Варіанти завдань. Модуль №1 «Ортогональні проекції геометричних елементів» Методические указания Начертательная геометрия и графика
506 Шоман О.В., Дашкевич А.О. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи спеціаліста Методические указания Начертательная геометрия и графика
507 Сівак Є.М., Бережний В.О. Методичні вказівки та навчальні завдання до теми: "Проектування точки та прямої " Методические указания Начертательная геометрия и графика
508 Сівак Є.М., Бережний В.О. Переріз поверхонь проектуючими площинами Учебное пособие (учебник) Начертательная геометрия и графика
509 Євстратов В.О. Проблеми розробки національної технічної термінологіїв галузі обробки металів тиском Справочная литература Обработка металлов давлением (ОМД)
510 Плеснецов Ю.А., Юрченко А.А. Технология холодной штамповки. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе Учебное пособие (учебник) Обработка металлов давлением (ОМД)
511 Плєснецов Ю.О., Юрченко О.А., Левченко В.М. та ін. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання Методические указания Обработка металлов давлением (ОМД)
512 Плєснецов Ю.О., Юрченко О.А., Євстратов В.О. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних дослідницьких робіт для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" Методические указания Обработка металлов давлением (ОМД)
513 Степанова І.І., Ярошок Т.П., Копейкіна А.І. Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних занять “Експрес-аналіз бензинів та гасів” Методические указания Общая и неорганическая химия
514 Ведь М.В., Ярошок Т.П., Булавин В.I. Методичнi вказiвки до органiзацiї самостiйної роботи студентiв та виконання лабораторних робiт за темою «Хiмiчнi властивостi металiв, корозiя металiв, основнi способи захисту вид корозiї» Методические указания Общая и неорганическая химия
515 Ведь М.В., Волобуєв М.Н., Ярошок Т.П. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання лабораторних робіт за темою „Електрохімічні системи і процеси” Методические указания Общая и неорганическая химия
516 Волобуєв М.М., Ярошок Т.П., Булавін В.І., Марченко Я.С. Методічні вказівки до організації практичної роботи студентів та виконання лабораторних робіт за темою “Основні класи неорганічних сполук” Методические указания Общая и неорганическая химия
517 Бондарець О.В., Терещенко Л.Я. та ін. Хімічне термінознавство: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Общая и неорганическая химия
518 Васютін Ф.А., Марченко Я.С., Булавін В.І. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання лабораторних робіт за темою "ХІМІЯ Р1 ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХ СПОЛУК" Методические указания Общая и неорганическая химия
519 Ведь М.В., Ярошок Т.П., Сахненко М.Д., Орехова Т.Ю., Булавін В.І. Практикум з основ біохімії та біофізики для організації лабораторних, практичних занять і самостійної роботи Методические указания Общая и неорганическая химия
520 Бутенко А.Н., Булавин В.И. и др. Методические указания для выполнения контрольной работы по теме "Растворы" по курсу "Химия" Методические указания Общая и неорганическая химия
521 Булавін В. І., Бутенко А. М., Волобуєв М. М. Загальна хімія (практичний курс): Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Общая и неорганическая химия
522 Волобуєв М.М., Ярошок Т.П., Степанова І.І. Методичні вказівки "Добуток розчинності малорозчинних електролітів" Методические указания Общая и неорганическая химия
523 Булавін В.І., Ярошок Т.П. та ін. Практикум з основ загальної хімії для організації лабораторних,семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни “загальна хімія” Методические указания Общая и неорганическая химия
524 Волобуєв М.М., Ярошок Т.П., Школьнікова Т.В. Методичні вказівки до семінарських занять курсу "Загальна та неорганічна хімія" за темою "Будова атома та структура періодичної системи" Методические указания Общая и неорганическая химия
525 Булавін В.І., Ярошок Т.П., Ведь М.В. та ін. Практикум з основ загальної хімії для організації лабораторних, семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни “Загальна хімія” Учебное пособие (учебник) Общая и неорганическая химия
526 Бутенко А.Н., Булавин В.И., Русинов А.И. и др. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз Учебное пособие (учебник) Общая и неорганическая химия
527 Мельник Т.В., Асеева И.В. Методические указания и контрольные задания для организации самостоятельной работы и изучения курса "Общей и неорганической химии" Методические указания Общая и неорганическая химия
528 Синельник И.В. История мира глазами физика Периодическое издание Общая и экспериментальная физика
529 Сук А.Ф., Майстренко А.М. Виртуальный демонстрационный практикум по физике Учебное пособие (учебник) Общая и экспериментальная физика
530 Косевич А.М., Мамалуй А.А. и др. Основы физики квазинизкоразмерных структур: Учеб.-метод. пособие: Часть 1. Фононные характеристики квазинизкоразмерных структур Учебное пособие (учебник) Общая и экспериментальная физика
531 Соболь О. В., Дульфан А.Я. ТЕОРИЯ ФРАКТАЛОВ. МЕТОДЫ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ (БЕСКОНЕЧНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ): Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Общая и экспериментальная физика
532 Беляева А.И., Галуза А.А., Костик Е.А. Методические указания к лабораторным работам «Гониометрические методы измерения. Определение показателей преломления и дисперсии прозрачных материалов методом призмы» по курсу «Физика» Методические указания Общая и экспериментальная физика
533 Мамалуй А.О., Базакуца В.А., Меньшова І.І. та ін. ФІЗИКА КОЛИВАНЬ І ХВИЛЬ Методические указания Общая и экспериментальная физика
534 Андреєв О.М., Коломієць С.М., Мамалуй А.О. та ін. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів "Застосування формалізму Лагранжа в курсі загальної фізики." : в 3 ч. - Частина І : Механіка Методические указания Общая и экспериментальная физика
535 Мамалуй А.О., Шелест Т.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт "Надпровідність" Методические указания Общая и экспериментальная физика
536 Гапоченко С.Д., Шелест Т.Н., Степанова И.И. Основы спектрального анализа Учебное пособие (учебник) Общая и экспериментальная физика
537 Руткаускине Д., Кубилюнас Р., Гудониене Д., Цыбульскис Г., Сук А.Ф., Синельник И.В., Сидоренко А. Ю., Осина Т.Г. Технологии и ресурсы электронного обучения Учебное пособие (учебник) Общая и экспериментальная физика
538 Мамалуй А.О., Лебедєва М.В., Храмова Т.І. та ін. Загальна фізика. Лабораторний практикум : ч. I. Учебное пособие (учебник) Общая и экспериментальная физика
539 Лазаренко А.Г., Лебедева М.В., Лемешевская Е.Т., Пилипенко В.В. Методические указания к лабораторной работе по курсу «Оптический контроль» Методические указания Общая и экспериментальная физика
540 Мамалуй А.О., Лебедєва М.В., Храмова Т.І. та ін. Загальна фізика. Лабораторний практикум : ч. I. навч. посіб. Учебное пособие (учебник) Общая и экспериментальная физика
541 Мамалуй А.О., Гапоченко С.Д., Шелест Т.М. та ін. Загальна фізика: Ч. ІІІ Квантова механіка, атомна фізика і фізика твердого тіла Учебное пособие (учебник) Общая и экспериментальная физика
542 Данько В.Г., Болюх В.Ф., Карпенко Ф.Т. та ін. Дослідження електротехнічних пристроїв: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Електротехніка“ Методические указания Общая электротехника
543 Данько В. Г., Мілих В. І., Карпенко Ф. Т., Марков В.С. Збірник задач з електротехніки Учебное пособие (учебник) Общая электротехника
544 Данько В.Г., Черкасов А.К., Поляков І.В. та ін Дослідження електричних кіл: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електротехніка» для студентів усіх неелектротехнічних спеціальностей Методические указания Общая электротехника
545 В.І.Мілих, В.Ф.Болюх, Н.В.Полякова Розрахунок параметрів і характеристик електротехнічних пристроїв. Завдання до курсової роботи з курсу «Електротехніка і електромеханіка» для студентів усіх неелектротехнічних спеціальностей Методические указания Общая электротехника
546 Данько В.Г., Поляков І.В., Черкасов А.К. Розрахунок електричних кіл. Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт з курсу «Електротехніка» Методические указания Общая электротехника
547 Данько В.Г., Черкасов А.К., Поляков І.В. та ін. Дослідження електричних кіл, електротехнічних та електроннихпристроїв: Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом “Електротехніка і електроніка” Методические указания Общая электротехника
548 Данько В.Г., Марков В.С., Поляков І.В. Дослідження логічних елементів та тригерів. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» Методические указания Общая электротехника
549 Данько В.Г., Кожемякін С.М., Марков В.С., Поляков І.В. Електричні кола Учебное пособие (учебник) Общая электротехника
550 Болюх В.Ф., Кожемякін С.М., Марков В.С. та інш. Збірник тестів з електротехніки Учебное пособие (учебник) Общая электротехника
551 Болюх В.Ф., Кожемякін С.М., Марков В.С., Поляков І.В. Збірник тестів з електротехніки Учебное пособие (учебник) Общая электротехника
552 Рябова Т.В., Демьохіна О.О., Максименко Я.А. Основи економічної теорії Методические указания Общая экономическая теория
553 Решетняк Н.Б., Рябова Т.В. Політична економія Методические указания Общая экономическая теория
554 Демьохіна О.О., Максименко Я.А. Основи економічної теорії Методические указания Общая экономическая теория
555 Решетняк Н.Б., Руднєва В.О. Мікроекономіка Методические указания Общая экономическая теория
556 Двинских В.Н., Деркач М.Н. Економическая история. Методические указания Общая экономическая теория
557 Демехина Е.А., Максименко Я.А., и др. Методические указания к изучению учебных курсов «Политическая экономия», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономическая политика», «История экономических учений», «Экономическая история» Методические указания Общая экономическая теория
558 Двинских В.М., Шибаева Н.В. История экономических учений Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
559 Демехина Е.А., Максименко Я.А., Офицеров Н.Н. Основы экономической теории. Методические указания по выполнению контрольных работ. Методические указания Общая экономическая теория
560 За ред. Архієреєва С.І., Решетняк Н.Б. Державне регулювання економіки: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
561 За ред. проф. Архієреєва С.І., доц. Решетняк Н.Б. Політична економія: Навчальний посібник Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
562 Гуревичев М.М. Введение в мировую рыночную экономику (Гуманный вектор): Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
563 Архиереев С.И., Решетняк Н.Б., Волосникова Н.Н., Шибаева Н.В. Макроэкономика Методические указания Общая экономическая теория
564 Архієреєв С.І. , Решетняк Н.Б. Курс економічної теорії Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
565 Шибаева Н.В., Максименко Я.А. Международная экономика: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
566 Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б., Деркач М.М., Шипілова М.В. Мікроекономіка: Практикум для студентів Методические указания Общая экономическая теория
567 Деркач М. М. Мікроекономіка. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу Методические указания Общая экономическая теория
568 Архиереева С.И., Решетняк М.Б. Макроэкономика Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
569 Двінських В.М., Шибаєва Н.В. та ін. Історія економічних вчень Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
570 Архієреєва С.І., Решетняк Н.Б. Курс макроекономіки Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
571 Архієреєва С.І., Решетняк Н.Б. Основи економічної теорії Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
572 Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б., Рябова Т.В. та ін. Методичні вказівки до вивчення навчальних курсів "Політична економія", "Основи економічної теорії", "Мікроекономіка" Методические указания Общая экономическая теория
573 Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б. Макроекономіка Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
574 Архієреєва С.І., Решетняк Н.Б. Історія економіки та економічної думки Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
575 Архієреєва С.І., Решетняк Н.Б., Волоснікова Н.М. [та ін.] Макроекономіка [Текст] Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
576 Архієреєв С.І., Максименко Я.А., Абрамов Ф.В. та ін. Міжнародна економіка Учебное пособие (учебник) Общая экономическая теория
577 Мандренко С.Н. Методические указания по выполнению курсовой работы «Технико-экономическое обоснование производства нового изделия» Методические указания Организация производства и управление персоналом (ОПУП)
578 Мандренко С.Н. Методические указания по выбору задания для выполнения курсовой работы «Технико-экономическое обоснование производства нового изделия» Методические указания Организация производства и управление персоналом (ОПУП)
579 Проскурня О.М. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва та маркетинг» для студентів заочної форми навчання Методические указания Организация производства и управление персоналом (ОПУП)
580 Синіговець О. М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Менеджмент персоналу” Методические указания Организация производства и управление персоналом (ОПУП)
581 Матросов О.Д., Дюжев В.Г., Матросова В.О., Погорєлов I.M., Гармаш С.В. Управління персоналом: Навч. посібник для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів Учебное пособие (учебник) Организация производства и управление персоналом (ОПУП)
582 Проскурня О.М. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Менеджмент виробництва" Методические указания Организация производства и управление персоналом (ОПУП)
583 Перерва П.Г., Погорєлов М.І., Мехович С.А. Економіка та управління інноваційною діяльністю Учебное пособие (учебник) Организация производства и управление персоналом (ОПУП)
584 Сисоєв В.В., Сисоєв Д.В. Практикум з логістики Учебное пособие (учебник) Организация производства и управление персоналом (ОПУП)
585 Сокол Г.І., Каретнікова В.С., Дьякова Н.М. Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємств. Основи підприємництва» Методические указания Организация производства и управление персоналом (ОПУП)
586 Сокол Г.І., Каретнікова В. С. Методичні вказівки до виконання техніко-економічного обґрунтування дипломних проектів Методические указания Организация производства и управление персоналом (ОПУП)
587 Жирнова С.В., Фалалєєва Т.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Технологія лікарських засобів" Методические указания Органическая химия
588 Кричковская Л.В., Никитченко Ю.В., Дзюба В.Н. Антиоксидантная система организма при старении Учебное пособие (учебник) Органическая химия
589 Кричковська Л.В., Варанкіна О.О., Жулінська О.В. та ін. Біологічно активні речовини і харчові добавки Учебное пособие (учебник) Органическая химия
590 Кричковская Л.В., Дубоносов В.Л. Наноматериалы. Получение и исследования наноструктур. Лабораторный практикум Учебное пособие (учебник) Органическая химия
591 Кричковская Л.В., Дубоносов В.Л. Физические методы исследования в нанотехнологии : Лабораторный практикум Учебное пособие (учебник) Органическая химия
592 Березуцький В.В. Методичні вказівки щодо виконання розділа ”Охорона праці та навколишнього середовища” у випускній роботі (проекту) бакалавра Методические указания Охрана труда и окружающей среды
593 Березуцкий В.В., Шамша Л.Ф., Горбенко В.В., Чунихина Л.Н., Вершинина Н.П., Валенко Г.Г., Ляпун В.А. Программа, методические указания и контрольные задачи из курса «Безопасность жизнедеятельности» Методические указания Охрана труда и окружающей среды
594 Березуцький В.В., Васьковець Л.А. Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" у дипломних роботах студентів факультету інформатики і управління спеціальності 7.010.201 Методические указания Охрана труда и окружающей среды
595 Березуцький В.В., Васьковець Л.А. Тлумачний словник нормативних термінів із дисципліни "Безпека життєдіяльності" Справочная литература Охрана труда и окружающей среды
596 Пугач В.І., Гуренко І.В., Кукленко Т.В. Методичні вказівки до виконання розділу з цивільної оборони у дипломних проектах Методические указания Охрана труда и окружающей среды
597 Семенов Є.О., Мягкий В.О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Визначення концентрації отруйних речовин у повітрі в надзвичайних ситуаціях” Методические указания Охрана труда и окружающей среды
598 Латишева М.М., Семенов Є.О., Мягкий В.О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Визначення температури спалаху паливно-мастильних матеріалів...” Методические указания Охрана труда и окружающей среды
599 Кукленко Т.В., Гуренко І.В., Мягкий В.О. Методичні вказівки до виконання практичного заняття "Застосування засобів індивідуального захисту" Методические указания Охрана труда и окружающей среды
600 Березуцький В.В., Горбенко В.В., Мезенцева І.О. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Безпека життєдіяльності» Методические указания Охрана труда и окружающей среды
601 Мягкий В.О., Твердохлєбова Н.Є. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Експресний метод визначення радіоактивності харчових продуктів, води та інших об’єктів навколишнього середовища» Методические указания Охрана труда и окружающей среды
602 Латишева М.М., Павленко Т.С., Твердохлєбова Н.Є. Ділова гра "Травма" Учебное пособие (учебник) Охрана труда и окружающей среды
603 Горбенко В.В., Мезенцева І.О. Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" у випускних роботах (проектах) бакалаврів Методические указания Охрана труда и окружающей среды
604 Древаль О.М., Горбенко В.В. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та навколишнього середовища» в дипломних проектах студентів Методические указания Охрана труда и окружающей среды
605 Древаль О.М., Горбенко В.В. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та навколишнього середовища» в дипломних проектах (роботах) студентів (бакалаврів) Методические указания Охрана труда и окружающей среды
606 Чуніхіна Л.М., Пархоменко В.В. Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" у випускних проектах (роботах) бакалаврів Методические указания Охрана труда и окружающей среды
607 Чуніхіна Л.М., Пархоменко В.В. Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" у дипломних проектах (роботах) спеціалістів, магістрів Методические указания Охрана труда и окружающей среды
608 Мовмига Н.Є., Павленко Т.С. Програма, методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Охорона праці в галузі» Методические указания Охрана труда и окружающей среды
609 Горбенко В.В., Мезенцева І.О. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та навколишнього середовища» в дипломних проектах і роботах Методические указания Охрана труда и окружающей среды
610 Чуніхіна Л.М., Макаренко В.В., Пархоменко В.В. Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" у дипломних проектах (роботах) спеціалістів, магістрів Методические указания Охрана труда и окружающей среды
611 Чуніхіна Л.М., Макаренко В.В., Пархоменко В.В. Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" у випускних проектах (роботах) бакалаврів Методические указания Охрана труда и окружающей среды
612 Березуцький В.В., Чеботарьов М.К., Мезенцева І.О. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та навколишнього середовища» у випускних роботах (проектах) бакалаврів Методические указания Охрана труда и окружающей среды
613 Тютюник Л. І. Методичні вказівки за курсом «Основи наукових досліджень» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
614 Ефимов А.В., Пилипенко Н.Н., Борисенко О.М. Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу «Парогенераторы АЭС» для студентов специальности 7.090505 «Котлы и реакторы» всех форм обучения Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
615 Єфімов О.В., Меньшикова О.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з дисципліни “Основи інформаційних технологій та програмування” Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
616 Кошельник В.М., Тютюник Л.І. та ін. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Конвективний теплообмін при вільному русі повітря біля горизонтального трубопроводу” Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
617 Кошельник В.М., Тютюник Л.І. та ін. Методичні вказівки до практичних занять та лабораторної роботи: «Визначення теплових втрат через ізоляцію елементів котельного устаткування» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
618 Єфімов О.В., Пилипенко М.М., Борисенко О.М. Методичні вказівки до теми “Особливості розрахунків парогенераторів АЕС різних типів” для самостійної роботи з дисципліни «Парогенератори АЕС» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
619 Шуваева Н.М., Борисенко О.М. Методические указания по выполнению квалификационной работы бакалавра на тему «Разработка топочно-горелочного устройства котла» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
620 Тютюник Л. І. Методичні вказівки за курсом «Сертифікація котлів, реакторів та парогенераторів» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
621 Ефимов А.В., Меньшикова Е.Д. Методические указания «Определение термодинамических параметров рабочих тел» для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Основы информационных технологий и программирование» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
622 Ефимов А.В., Меньшикова Е.Д. Методические указания по выполнению заданий компьютерной практики по курсу «Основы информационных технологий и программирование» для студентов специальности 7.090505 «Котлы и реакторы» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
623 Гончаренко Л.В., Тютюник Л. И. Программа, методические указания и контрольные задания по курсу «Защита окружающей среды в теплоэнергетике» для студентов специальности 7.090505 Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
624 Иванова Л.А., Тютюник Л. И Программа, методические указания, контрольне задания и лабораторные работы по курсу «Водоподготовка и водный режим парових котлов» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
625 - Науковий вісник Академії наук вищої освіти України № 6 (32) Периодическое издание Парогенераторостроение (ПГС)
626 Ефимов А.В., ГаркушаТ.А., Есипенко Т.А. Анализ эффективности работы газотурбинных установок с усовершенствованной схемой впрыска водяного пара в камеру сгорания и паровым охлаждением газовой турбины: уч.пособие Учебное пособие (учебник) Парогенераторостроение (ПГС)
627 Гончаренко Л.В., Тютюник Л.І., Гончаренко О.Л. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Тепломасообмін» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
628 Меньшикова О.Д. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з курсу «Інформатика» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
629 Тютюник Л. І. Програма, методичні вказівки, контрольні завдання за курсом «Основи ядерної фізики» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
630 Іванова Л.А., Тютюник Л.І. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до курсу "Водопідготовка і водний режим парових котлів" Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
631 Тютюник Л.І., Налізко О.В. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання за курсом "Фізика реакторів" Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
632 Гончаренко Л.В., Тютюник Л.І. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до курсу «Захист навколишнього середовища в теплоенергетиці» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
633 Єфімов О.В., Тютюник Л.І. Програма, методичні вказівки, контрольні завдання з курсу «Промислові і малопотужні котли» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
634 Акмен Р.Г. Паливо, основи теорії горіння та паливні пристрої : текст лекцій і задачі Конспект лекций Парогенераторостроение (ПГС)
635 Єфімов О.В., Каверцев В.Л., Тютюник Л.І. Програма, методичні вказівки, контрольні завдання з курсу «Виробництво та монтаж котлів» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
636 Єфімов О.В., Каверцев В.Л., Тютюник Л.І. Програма, методичні вказівки, контрольні завдання з курсу «Енергетичні та промислові котли» Методические указания Парогенераторостроение (ПГС)
637 Пономарев А.С., Харченко А.А. ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: Учебно-методическое пособие Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
638 Романовський О.О., Козуля Т.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища в екологічному моніторингу (методичні рекомендації). Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
639 Романовский А.Г., Резник С.Н., Богдан Ж.Б., Петренко М.В. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ: Учебно-методическое пособие по курсу “Управление развитием социально-экономических систем” Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
640 Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Лебедєв Б.М., Юр’єва І.А. Методичні рекомендації по виконанню випускної кваліфікаційної роботи для студентів магістерської програми за спеціальністю 8.000007 „Адміністративний менеджмент” Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
641 Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Лебедєв Б.М., Юр’єва І.А. Методичні рекомендації по виконанню програми стажування студентів спеціальності 8.000007 “Адміністративний менеджмент” Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
642 Романовский А.Г., Лапузина Е.Н. Методические рекомендации к курсу «Основы профессиональной этики инженера» Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
643 Романовский А.Г., Лапузина Е.Н. Основы деловой этики инженера: Сборник ситуационных заданий Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
644 Козуля Т. В., Романовський О. О. Стандартизація. Екологічна стандартизація і метрологія. Навчальний посібник Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
645 Романовський О.Г., Гура Т.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з вивчення теми „Психологія управлінського спілкування” Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
646 Романовський О.Г., Мілорадова Н.Е. та ін. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з психології для студентів бакалаврської програми Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
647 Романовський О. Г., Демідова Ю. Є. Методичні вказівки до практичних занять з курсів “БЖД”, “Охорона праці”,“Психологія праці” для студентів спеціальності “Психологія” Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
648 Романовський О. Г., Грень Л. М., Михайличенко В.Є. Формування спрямованості студентів на успішну пізнавальну й професійну діяльність: методичні рекомендації Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
649 Романовський О.Г., Середа Н.В., Квасник О.В. Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з курсу «Основи паблік рілейшнз» Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
650 Романовський О.Г., Середа Н.В., Квасник О.В. та інші Риторика: Нав.-метод. посібник Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
651 Романовський О.Г., Демідова Ю.Є. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу “Практикум з психології праці” Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
652 Юр'єва І.А. ,Бабіченко Ю.А., Шевченко С.В. Методичні вказівки для проведення модульного контролю з курсу "Теорія організації" Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
653 Ігнатюк О.А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
654 Романовський О.Г., Орел В.В., Рябченко Л.О. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи педагогіки та психології» Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
655 Романовський О.Г., Рябченко Л.О., Орел В.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи педагогіки та психології» Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
656 Пономарьов О.С., Резнік С.М. Сутність розуміння: навчально-методичний посібник Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
657 Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Резнік С.М. Розуміння керівником особистості співрозмовника: навчально-методичний посібник Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
658 Мороз В.М. Основи державного управління та місцевого самоврядування Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
659 Романовський О.Г., Павленко Т.С., Демідова Ю.Є. Методичні вказівки з виконання розділу «Охорона праці і навколишнього середовища» у дипломних роботах (проектах) Методические указания Педагогика и психология управления социальными системами
660 Мороз В.М. Основи державного управління та місцевого самоврядування : текст лекцій у 2 ч. Частина 2. Основи місцевого самоврядування Конспект лекций Педагогика и психология управления социальными системами
661 Романовський О.Г., Середа Н.В., Квасник О.В. Педагогічна етика Конспект лекций Педагогика и психология управления социальными системами
662 Романовский А.Г., Михайличенко В.Е., Грень Л.Н. Педагогика успеха Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
663 Романовського О.Г., Панфілова Ю.І. Сучасні педагогічні технології в освіті: збірник наук.-метод. праць Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
664 Романовський О.Г., Демідова Ю.Є., ПавленкоТ.С. Охорона праці в закладах освіти. Практикум Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
665 Романовський О.Г., Фурманець Б.І., Панфілов Ю.І. Інженерна психологія у системах «людина – машина» Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
666 Романовский А. Г., Панфилов Ю.И. Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
667 Романовский А.Г., Панфилов Ю.И. Пространство литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами Учебное пособие (учебник) Педагогика и психология управления социальными системами
668 Волчуков Н.П. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Информационные, управляющие системы в электроэнергетике» Раздел 1 Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
669 Волчуков Н.П. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Информационные, управляющие системы в электроэнергетике» Раздел 2 Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
670 Волков В.П. Методические указания к квалификационной работе бакалавра электротехники по специальности «Электрические системы и сети». Раздел «Охрана труда и защита окружающей среды» Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
671 Волков В.П., Сухонос К.Б. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Охрана труда в электроэнергетике». Раздел «Защитные меры по электробезопасности и заземление в электроустановках» Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
672 Волков В.П. , Глотов А.В. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Охрана труда в электроэнергетике». Раздел «Организация безопасного обслуживания электроустановок в электроэнергетических системах» Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
673 Волков В.П. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Основы эксплуатации объектов ЭЭС» для студентов специальности 7.090602 «Электрические системы и сети» Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
674 Курочкина М.С., Гриценко В.П., Булавина В.В. Научное познание. Общие проблемы методологии современной науки: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Передача электрической энергии (ПЭЭ)
675 Волков В.П. , Шевченко С.Ю. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Энергосбережение» (раздел «Экономия электрической энергии в системах электроснабжения») Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
676 Барбашов И.В., Лебедка С.Н., Шутенко О.В. Проектирование развития и анализ установившихся режимов электрической сети 110 кВ: Методические указания по курсовому проектированию и выполнению раздела бакалаврской работы Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
677 Барбашов И.В., Лебедка С.Н., Шутенко О.В. Проектирование развития и анализ установившихся режимов электрической сети 110-330 кВ: Методические указания по курсовому проектированию и выполнению раздела бакалаврской работы Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
678 Барбашов И.В., Лебедка С.Н., Шутенко О.В. Проектирование развития и реконструкция электрической сети 110 кВ: Методические указания по курсовому проектированию и выполнению раздела бакалаврской работы Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
679 Веприк Ю.Н. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: Методические указания к лабораторным работам для студентов специальности 7.090602 Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
680 Веприк Ю.Н. Электромеханические переходные процессы в электрических системах: Методические указания к лаб. работам для студентов специальности 7.090602 Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
681 Веприк Ю.Н., Бондаренко В.Е., Веприк В.Ю. Лабораторный практикум по электромагнитным и электромеханическим переходным процессам в электрических системах Учебное пособие (учебник) Передача электрической энергии (ПЭЭ)
682 Веприк Ю.Н., Бондаренко В.Е. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: Методические указания к расчетам токов коротких замыканий в курсовых, дипломных работах и расчетных заданиях Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
683 Минченко А. А., Минченко А.А. Методические указания к выполнению курсовой работы «Определение взаимной частичной емкости между двумя проводниками, входящими в систему многих тел» Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
684 Барбашов І.В., Черкашина В.В., ШутенкоО.В. Методичні вказівки по виконанню комплексної контрольної роботи зі спеціальності “Електричні системи і мережі” для студентів спеціальності 7.090602 ”Електричні системи і мережі” Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
685 Барбашов И.В., Черкашина В.В., Шутенко О.В. Электрические системы и сети Учебное пособие (учебник) Передача электрической энергии (ПЭЭ)
686 Минченко А.А., Богданова И.А. «Оптимизация распределения нагрузки электроэнергетической системы между работающими в ней электростанциями и их энергоблоками» Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
687 Минченко А.А., Федосеенко Е.Н. Методические указания к выполнению лабораторной работы «Изучение противоаварийного автоматического управления районом основной сети ОЭС» Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
688 Барбашов И.В., Черкашина В.В., Шутенко О.В. Распределительные электрические сети Учебное пособие (учебник) Передача электрической энергии (ПЭЭ)
689 Бондаренко В.Е., Щапов П.Ф., Шутенко О.В. Повышение эффективности эксплуатационного измерительного контроля трансформаторных масел: Монография Учебное пособие (учебник) Передача электрической энергии (ПЭЭ)
690 Мінченко А.А., Федосеєнко О.М., Кузнецова М.Ю., Кузнецов О.Л. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання «Оцінка ефективності керування потужністю для забезпечення статичної стійкостів післяаварійних режимах» Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
691 Проскурня Е. М., Барбашов И. В. Методические указания по выполнению экономической части дипломного проекта (работы) по развитию и реконструкции сетей и системы электроснабжения района города Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
692 Нейман В.О, Шевченко С.Ю, Турбін С.В. Розрахунок опор та проводів повітряних ліній електропередач : Навч. посіб. Учебное пособие (учебник) Передача электрической энергии (ПЭЭ)
693 Веприк Ю. М., Веприк В. Ю., Березка С.К. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. Метод. указания к расчетам устойчивости режимов в курсовых, дипломных работах и расчетных заданиях Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
694 Бондаренко В.О., Ганус О.І., Старков К.О., Шевченко С.Ю. Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення курсу «Охорона праці в електроенергетиці», розділ «Вимоги охорони праці під час виконання робіт на висоті» Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
695 Бондаренко В.О., Ганус О.І., Старков К.О., Шевченко С.Ю. Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення курсу «Охорона праці в електроенергетиці», розділ «Вимоги охорони праці під час виконання робіт на повітряних лініях» Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
696 Бондаренко В.О., Ганус О.І., Старков К.О., Шевченко С.Ю. Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення курсу «Охорона праці в електроенергетиці», розділ «Вимоги охорони праці під час виконання робіт на кабельних лініях» Методические указания Передача электрической энергии (ПЭЭ)
697 Хоменко І.В., Бондаренко В.О., Загайнова О.А. Оперативні перемикання в електроенергетичних системах: Лабораторний практикум з курсу «Організація енергоспоживання» Учебное пособие (учебник) Передача электрической энергии (ПЭЭ)
698 Григоров О.В., Петренко Н.О. та ін. Розрахунок мостового крана. Методичні вказівки для студентів спеціальності 6.090.214 “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, машини та обладнання” Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
699 Григоров О.В., Петренко Н.О., Матієга В.М. та ін. Методичні вказівки до розрахунку головної балки мостового крана коробчаcтого перерізу за курсом «Будівельна механіка та металеві конструкції ПТМ» Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
700 Григоров О.В., Петренко Н.О., Матієга В.М. та ін. Методичні вказівки до розрахунку моста решітчастої конструкції за курсом «Будівельна механіка та металеві конструкції ПТМ» Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
701 Григоров О.В., Офій В.В., Томарев В.О. Методичні вказівки до курсового проекту “Канатні дороги та кабельні крани” для студентів спеціальності 7.090.214 Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
702 Григоров О.В., Офій В.В., Рахманий А.С. Динамічні навантаження у вантажопідйомних машинах: Навч.-метод. посібник Учебное пособие (учебник) Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
703 Григоров О.В., Петренко Н.О. Будівельна механіка вантажопідйомних машин: навч. посібник Учебное пособие (учебник) Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
704 Григоров О.В., Петренко Н.О., Губський С.О. Програма, методичні вказівки і контрольні завдання до курсу «Будівельна механіка та металеві конструкції ПТМ» Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
705 Григоров О.В., Петренко Н.О., Губський С.О. Програма, методичні вказівки і контрольні завдання до курсу «Будівельна механіка та металеві конструкції ПТМ» Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
706 Григоров О.В., Петренко Н.О., Стрижак В.В. Контрольні завдання до курсу «Будівельна механіка та металеві конструкції» Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
707 Григоров О.В., Петренко Н.О., Стрижак В.В., Губський С.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Вантажопідйомні машини» Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
708 Григоров О.В., Петренко Н.О. Вантажопідйомні машини Учебное пособие (учебник) Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
709 Григоров О.В., Вишневецький Г.В., Петренко Н.О., Стрижак В.В. Розрахунок стрічкового конвеєра Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
710 Григоров О.В., Петренко Н.О. РОЗРАХУНОК МОСТОВОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КРАНА Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
711 Григоров О.В., Петренко Н.О., Стрижак В.В. Контрольні завдання до курсу «Будівельна механіка та металеві конструкції» Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
712 Григоров О.В., Петренко Н.О., Стрижак В.В., Губський С.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Вантажо-підйомні машини» Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
713 Григоров О.В., Петренко Н.О. Розрахунок мостового крана Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
714 Григоров О.В., Вишневецький Г.В., Петренко Н.О., Стрижак В.В. Методичні вказівки до курсового проекту «Машини безперервного транспорту» Методические указания Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
715 Григоров О.В., Аніщенко Г.О., Петренко Н.О. Металеві конструкції підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин Учебное пособие (учебник) Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
716 Григоров О.В., Свіргун В.П. та інш. Оптимальне керування підйомно-транспортними машинами Учебное пособие (учебник) Подъемно-транспортные машины и оборудование (ПТМиО)
717 Морозов В.В., Пономаренко Р.О. ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ В НАГЛЯДНЫХ СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ Учебное пособие (учебник) Политическая история
718 ___ ПОЛИТОЛОГИЯ: Лекции Учебное пособие (учебник) Политическая история
719 Под редакцией В.С. Малышенко Практикум по курсу «Политология» Учебное пособие (учебник) Политическая история
720 ___ ПРАКТИКУМ ПО СОЦИОЛОГИИ Методические указания Политическая история
721 Кабачек В.В., Мешковая С.І., Мотенко Я.В. та ін. Програма, робочий план та методичні рекомендації з курсу «Історія України» Методические указания Политическая история
722 Мешковая С. І., Силантьєв В. І. Організація самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Історія України” Методические указания Политическая история
723 Морозов В.В., Николаенко В.И. История инженерной деятельности: Курс лекций Учебное пособие (учебник) Политическая история
724 Ніколаєнко В.І., Мешковая С.І., Ткаченко С.С. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Методические указания Политическая история
725 Кабачек В.В., Мешковая С.І., Мотенко Я.В. та ін. Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу «Історія України» Методические указания Политическая история
726 Пономаренко Р.О. Історія України. Методичні вказівки з підготовки до семінарського заняття та контрольних робіт. Тематика контрольних робіт Методические указания Политическая история
727 Перевалова Л.В., Вергун В.Г. Господарське законодавство. Навчально-методичний посібник Учебное пособие (учебник) Право
728 Гаряєва Г.М., Муренко О.Л., Головін С.В. Правознавство Учебное пособие (учебник) Право
729 Муренко О.Л., Гаряєва Г.М. Основи екологічного права Учебное пособие (учебник) Право
730 Вергун В.Г., Перевалова Л.В., Андрійченко Ж.О. Господарське законодавство: текст лекцій Учебное пособие (учебник) Право
731 Аврамова О.Є., Васильєва Н.Г., Перевалова Л.В. Правові засади інтелектуальної власності в Україні Учебное пособие (учебник) Право
732 Перевалова Л.В., Аврамова О.Є., Гаєвая О.В. Трудове право Учебное пособие (учебник) Право
733 Аврамова О.Є., Лисенко І.В., Перевалова Л.В. Трудове право: навч.-метод. посіб. для студентів денної та заочної форми навчання за фахом «Інтелектуальна власність» Учебное пособие (учебник) Право
734 Лысенко И.В. Правоведение Учебное пособие (учебник) Право
735 Лысенко И.В., Вергун В.Г., Перевалова Л.В. Хозяйственное законодательство Учебное пособие (учебник) Право
736 Сучков Г. М., Безлюдько Г.Я. Методические указания к лабораторной работе “Освоение микропроцессорного бесконтактного ультразвукового толщиномера” Методические указания Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
737 Львов С.Г., Тюпа И.В. Методические указания к лабораторной работе “Исследование контактного электромагнитного преобразователя” по курсу “Электрические, магнитные и электромагнитные виды неразрушающего контроля” Методические указания Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
738 Горкунов Б.М., Тюпа И.В. Методические указания к лабораторной работе “Исследование бесконтактного электромагнитного метода контроля механических напряжений” Методические указания Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
739 Себко В.П., Юданова Н.Н., Ноздрачева Е.Л., Жаркова О.С. Расчет параметрического и трансформаторного электромагнитных преобразователей Учебное пособие (учебник) Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
740 Сучков Г. М., Себко В. П. Электромагнитно - акустические преобразователи. Учеб.-метод. пособие Учебное пособие (учебник) Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
741 Глоба С.Н., Горкунов Б.М. Капиллярный неразрушающий контроль. Чувствительность и оценка результатов контроля: Учебн.-метод. пособие Учебное пособие (учебник) Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
742 Сучков Г.М., Львов С.Г., Масановец Г.В. Методические указания к лабораторной работе “Ультразвуковой контроль изделий и материалов дефектоскопом УД10-УА” по курсу “Акустический контроль” Методические указания Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
743 Сучков Г.М., Львов С.Г., Масановец Г.В. Методические указания к лабораторной работе “Освоение ультразвукового дефектоскопа УД11-УА” по курсу “Акустический контроль” Методические указания Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
744 Сучков Г. М., Львов С.Г. Ультразвуковой дефектоскоп УД2-12: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
745 Горкунов Б.М., Гусельников В.К., Львов С.Г. Электронные осциллографы в измерительной технике: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
746 Горкунов Б.М., Глоба С.Н., Тюпа И.В., Авраменко А.А. Методические указания к лабораторной работе "Исследование характе-ристик магнитоупругих преобразователей" по курсу "Магнитные виды НК" Методические указания Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
747 Авраменко А.А., Горкунов Б.М., Сиренко Н.Н., Львов С.Г. Электромагнитные измерительные преобразователи физических величин Учебное пособие (учебник) Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
748 Багмет О.Л., Себко В.П., Себко В.В. Математичні методи багатопараметрового контролю Учебное пособие (учебник) Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
749 Сучков Г.М., Ноздрачова К.Л., Міщанчук Е.В., Єрощенков В.М. Прилади і методи акустичного контролю Учебное пособие (учебник) Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
750 Сиренко Н.Н., Горкунов Б.М. Методические указания к лабораторным работам «Поверка цифровых приборов» по дисциплине «Метрологическое обеспечение» Методические указания Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
751 Сиренко Н.Н., Горкунов Б.М. Методические указания к лабораторным работам «Поверка электронных приборов» по дисциплине «Метрологическое обеспечение» Методические указания Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
752 Сиренко Н.Н., Горкунов Б.М. Методические указания к лабораторным работам «Поверка электро-механических измерительных приборов» по дисциплине «Метрологическое обеспечение» Методические указания Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
753 Сиренко Н.Н., Горкунов Б.М. Методические указания к лабораторным работам «Совместная поверка однотипных измерительных приборов» по дисциплине «Метрологическое обеспечение» Методические указания Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
754 Авраменко А.А., Горкунов Б.М., Сиренко Н.Н., Львов С.Г. Методические указания к лабораторной работе "Измерение магнитных характеристик с помощью феррометра" Методические указания Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
755 Авраменко О.А., Горкунов Б.М., Сіренко М.М., Львов С.Г. Пермеаметри. Конструювання, метрологічне забезпечення, застосування Учебное пособие (учебник) Приборы и методы неразрушающего контроля (ПМНК)
756 Иглин С. П. Обработка массива данных. Справочная литература Прикладная математика
757 Иглин С. П. Симплекс метод решения задачи линейного программирования. Методические указания Прикладная математика
758 Иглин С. П. Транспортная задача линейного программирования. Методические указания Прикладная математика
759 Иглин С.П. Вариационное исчисление с применением MATLAB Учебное пособие (учебник) Прикладная математика
760 Михлин Ю.В. и др. Элементы дифференциальной геометрии
Учебно-методическое пособие для студентов инженерно-физического факультета
Учебное пособие (учебник) Прикладная математика
761 Иглин С.П. Вероятность, статистика, MATLAB Учебное пособие (учебник) Прикладная математика
762 Одинцова О.В., Морачковська І.О. Застосування обчислювального пакета MAPLE до виконання індивідуальних домашніх завдань з вищої математики Учебное пособие (учебник) Прикладная математика
763 Іглін С.П. Оптимізація форми елементів конструкцій: Монографія Учебное пособие (учебник) Прикладная математика
764 Жемеров Г.Г., Крылов Д.С. Методические указания по выполнению лабораторной работы «Шестипульсный мостовой управляемый выпрямитель» по дисциплинам «Энергетическая электроника» и «Преобразователи для электропривода» Методические указания Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
765 Ластовка А.П. Методические указания к расчетно-графической работе «Расчет устойчивости системы автоматического регулирования» Методические указания Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
766 Гончаров Ю.П., Панасенко М.В., Семененко О.І., Хворост М.В. Статичні перетворювачі тягового рухомого складу: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
767 Сокол Є.І., Домнін І.Ф., Рисований О.М., Замаруєв В.В., Єресько О.В. Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Теорія і практика: Підручник Учебное пособие (учебник) Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
768 Миланич Т.В. Современные методы анализа электронных схем: Учебно-методическое пособие Учебное пособие (учебник) Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
769 Домнин И.Ф., Вержановская М.Р. Учебно-методическое пособие: Вычислительная математика Учебное пособие (учебник) Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
770 Жемеров Г.Г., Крилов Д.С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Розрахунок багатопульсних керованих випрямлячів" Методические указания Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
771 Бутова О.А., Ластовка А.П., Фетюхина Л.В. Методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям по дисциплине «Микропроцессорная техника» Методические указания Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
772 Бутова О.А., Замаруев В.В., Фетюхина Л.В., Шишкин М.А. Методические указания для выполнения курсового проекта на тему «Разработка управляющего контролера» по дисциплине «Микропроцессорная техника» Методические указания Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
773 Сокол Е.И., Яндоло В.Д. и др. Электроника и микросхемотехника: Лабораторный практикум. Часть 2. Цифровая схемотехника Учебное пособие (учебник) Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
774 Чикотило И.И., Кутуза В.Г. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к курсовому проектированию по дисциплине "Цифровая схемотехника" Методические указания Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
775 Архієреєв І.П., Бочарова Л.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Твердотіла електроніка" Методические указания Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
776 Вержановська М.Р., Варв’янська В.В., Темкіна Л.М., Шайда В.П. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Електроніка та мікросхемотехніка», «Промислова електроніка» Методические указания Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
777 Король Є.І., Бутова О.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Аналогова схемотехніка» Методические указания Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
778 Фетюхіна Л.В., Бутова О.А. Теорія інформації та кодування Учебное пособие (учебник) Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
779 Кипенский А.В., Томашевский Р.С., Куличенко В.В. Магнитотерапия Учебное пособие (учебник) Промышленная и биомедицинская электроника (ПБМЭ)
780 Гуртова О.П. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.070201 “Радіофізика і електроніка” Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
781 Чепа Є.Я. Методичні вказівки до практичної роботи з використанням ПЕОМ “Дослідження розповсюдження електромагнітних хвиль у хвилеводі” по курсу “Електродинаміка” Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
782 Капустян А.М. Методические указания к лабораторной работе «Исследование корреляционных характеристик стационарных случайных сигналов» Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
783 Рогожкин Е. В. Теория вероятности и математическая статистика Конспект лекций Радиоэлектроника (РЭ)
784 Подъячий Ю.И. Операционная система WINDOWS 98 Конспект лекций Радиоэлектроника (РЭ)
785 Подъячий Ю.И. Операционная система Microsoft DOS Конспект лекций Радиоэлектроника (РЭ)
786 Подъячий Ю.И. Текстовый редактор Microsoft Word 97 Конспект лекций Радиоэлектроника (РЭ)
787 Подъячий Ю.И. Табличный процессор Microsoft Excel 97 Конспект лекций Радиоэлектроника (РЭ)
788 Подъячий Ю.И. Электровакуумные приборы Конспект лекций Радиоэлектроника (РЭ)
789 Подъячий Ю.И. Электроника персонального компьютера. Часть I. Конспект лекций Радиоэлектроника (РЭ)
790 Подъячий Ю.И. Электроника персонального компьютера. Часть 2. Конспект лекций Радиоэлектроника (РЭ)
791 Рогожкин Е. В. Техника и электроника СВЧ. Конспект лекций Радиоэлектроника (РЭ)
792 Капустян О. М. Інженерний синтез електричних фільтрів Учебное пособие (учебник) Радиоэлектроника (РЭ)
793 Подъячий Ю.И. Колебания и волны Конспект лекций Радиоэлектроника (РЭ)
794 Богданов Д.Ф., Гуртовая Е.П., Кузьменко Н.А. Методические указания к выполнению расчетно-графической работы "Расчет электрической цепи синусоидального тока символическим методом" Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
795 Богданов Д.Ф., Гуртовая Е.П., Кузьменко Н.А. Методические указания к выполнению расчетно-графической работы "Расчет сложной цепи постоянного тока" Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
796 Лизогуб В.В., Бутрим Ю.И. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Устройства генерирования и формирования сигналов" Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
797 Богданов Д.Ф., Абрамов Ф.В. Основи надійності та експлуатації радіоелектронної апаратури Учебное пособие (учебник) Радиоэлектроника (РЭ)
798 Рогожкин Е.В., Пуляев В.А., Лысенко В.Н. ЗОНДИРУЮЩИЕ СИГНАЛЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ МЕТОДОМ НЕКОГЕРЕНТНОГО РАССЕЯНИЯ Учебное пособие (учебник) Радиоэлектроника (РЭ)
799 Нікуліна О.М. Основи програмування в середовищі Delphi. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Програмування» Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
800 Домнін І.Ф., Богданов Д.Ф., Кайда О.О. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання «Розв'язання задачі Коші чисельними методами для заданого звичайного диференціального рівняння» Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
801 Гуртова О.П., Богданов Д.Ф., Виноградова Л.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електротехніка та основи електроніки» Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
802 Пуляев В.А., Дзюбанов Д.А., Домнин И.Ф. Определение параметров ионосферы методом некогерентного рассеяния радиоволн Учебное пособие (учебник) Радиоэлектроника (РЭ)
803 Под`ячий Ю.І., Гуртова О.П. Методичні вказівки до практичних занять з курсів "Основи електроніки", "Основи мікроелектроніки" і т.д. Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
804 Богданов Д.Ф., Рымарь С.И., Трубчанова Н.В. Методические указания к выполнению расчетной работы "Априорные и апостериорные методы определения вероятностных критериев надежности РЭА..." Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
805 Козлов С.С., Андрєєв О.Є., Римар С.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Нелінійні та параметричні явища" Методические указания Радиоэлектроника (РЭ)
806 Доля В.М. Програмування, введення та відпрацювання управляючих програм для верстатів з ЧПУ та РТК Учебное пособие (учебник) Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
807 Крижный Г.К. Анализ портфеля видов деятельности c помощью матрицы Бостонской консультативной группы Методические указания Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
808 Крижний Г. К., Ларка М. І. Методичні вказівки до аналізу ситуації на тему “Оцінка інноваційних проектів та їх відбір” з курсу “Технологічний менеджмент” Методические указания Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
809 Федорович В. А. , Литовченко П. И. Методические указания и задания к контрольным работам по курсу «Теория технических систем» Методические указания Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
810 Доля В.М. Технологія обробки типових деталей Конспект лекций Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
811 Зайцева Т.М., Кобец Е.В. Разработка графических приложений технологического назначения в среде AUTOCAD Учебное пособие (учебник) Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
812 Федорович В. А. Методические указания к лабораторной работе «Методика цветометрического компьютерного изучения структуры поверхности» по курсу «Метрология, стандартизация, сертификация и аккредитация» Методические указания Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
813 Кравченко Л.С. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СБОРКИ: Учебное пособие для студентов машиностроительных специальностей Учебное пособие (учебник) Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
814 Шнайдер Д.И.Г., Грабченко А.И., Крыжный Г. К. Разработка технологических стратегий предприятия Учебное пособие (учебник) Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
815 Крыжный Г. К. Методические указания к практическим работам «Распределительная логистика» по курсу «Логистика» Методические указания Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
816 Крижний Г.К., Пупань Л.І. Класифікація та маркування конструкційних металів і сплавів. Учебное пособие (учебник) Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
817 Шнайдер Д. И. Г., ГрабченкоА. И., Крыжный Г. К. Технология в стратегиях конкуренции Учебное пособие (учебник) Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
818 Кравченко Л. С. Размерный анализ при проектировании, изготовлении и сборке: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
819 Доля В.М. Програмування, введення та відпрацювання управляючих програм для верстатів з ЧПУ та РТК Учебное пособие (учебник) Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
820 Грабченко А.И., Федорович В.А. 3D моделирование процессов алмазно-абразивной обработки Учебное пособие (учебник) Резание материалов и режущие инструменты (РМРИ)
821 Полянская И. В. Профессиональное общение. Лексикографический комплекс для иностранных студентов всех специальностей: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Русский язык основных факультетов
822 Куценко А.С., Кащеев Л.Б., Коваленко С.В. Методические указания к лабораторным работам по языкам dBASE, Visual FoxPro, SQL по курсу «Базы данных и информационные системы» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
823 Дорофеев Ю.И. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Искусственные нейронные сети" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
824 Кащеєв Л.Б., Марченко Н.А. Методичні вказівки до практичних занять «Комбінаторика» з курсу «Дискретна математика» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
825 Шахновский Р.С., Мельников О.С. Методические указания к лабораторным занятиям «Создание простой операционной системы» по курсу «Операционные системы и системное программирование» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
826 Безменов М. І. ТУРБО ПАСКАЛЬ 7.0 Учебное пособие (учебник) Системный анализ и управление (САиУ)
827 Дорофєєв Ю.І. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Експертні системи та бази знань” Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
828 Дорофєєв Ю.І. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Системи штучного інтелекту” Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
829 Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю. Методические указания к лабораторной работе "Приближенное вычисление функций" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
830 Марченко Н.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт модуля «Методи розв’язування систем лінійних рівнянь» та курсового проектування Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
831 Марченко Н.А. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Прямі методи знаходження власних значень і векторів» та курсового проектування Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
832 Кащеєв Л.Б., Марченко Н.А. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Алгебра логіки" та курсового проектування Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
833 Кащеєв Л.Б., Марченко Н.А. Методичні вказівки до практичних занять та модульних контрольних робіт "Комбінаторика" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
834 Безменов М.І., МарченкоІ.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Створення консольного застосування у C++Builder 2009" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
835 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Організація галуження у програмах мовою C++" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
836 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Цикли з передумовою та постумовою у програмах мовою C++" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
837 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Використання оператора for у програмах мовою C++" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
838 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Використання одновимірних масивів у програмах мовою C++" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
839 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Цикли з передумовою та постумовою у програмах мовою Delphi" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
840 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Використання оператора for у програмах мовою Delphi" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
841 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Використання одновимірних масивів у програмах мовою Delphi" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
842 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Використання багатовимірних масивів" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
843 Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю. Методические указания к лабораторной работе тема 4 "Численное дифференцирование таблично заданной функции" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
844 Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю. Методические указания к лабораторной работе тема 5 " Численное интегрирование" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
845 Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю. Методические указания к лабораторной работе тема 6 "Решение обыкновенных дифференциальных уравнений" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
846 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Створення та налаштування програм у візуальному середовищі Delphi 2009» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
847 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Функції у програмах мовою Delphi» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
848 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Рекурсивні підпрограми у програмах мовою Delphi» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
849 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Процедури у програмах мовою Delphi» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
850 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Рядкові дані у Delphi» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
851 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Текстові файли у Delphi» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
852 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Типізовані файли у Delphi» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
853 Безменов М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Комбінований тип даних у Delphi» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
854 Безменов М.І. Методичні вказівки до самостійної роботи «Створення та налаштування програм у візуальному середовищі Delphi 2009» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
855 Безменов М.І. Методичні вказівки до самостійної роботи «Найпростіші введення та виведення у візуальному середовищі Delphi» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
856 Марченко Н.А. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Інтераційні методи знаходження власних значень і векторів" та курсового проектування Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
857 Марченко Н.А. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Методи розв׳язання симетричної проблеми власних значень і векторів. Сингулярний розклад" та курсового проектування Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
858 Марченко Н.А., Колбасін В.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт "Базові можливості мови HTML" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
859 Колбасін В.О. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Синтаксис та семантика мов програмування" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
860 Кожин Ю.Н., Малых О.Н., Прокопенков В.Ф. Методические указания к лабораторным работам "Разработка программ на ассемблере" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
861 Северин В.П. Методы оптимизации. Модуль 1. Методы одномерного поиска Учебное пособие (учебник) Системный анализ и управление (САиУ)
862 Северин В.П. Дифференциальные уравнения. Модуль 1. Дифференциальные уравненияпервого порядка Учебное пособие (учебник) Системный анализ и управление (САиУ)
863 Северин В.П. Дифференциальные уравнения. Модуль 2. Дифференциальные уравнения высших порядков Учебное пособие (учебник) Системный анализ и управление (САиУ)
864 Кожин Ю.Н., Малых О.Н., Прокопенков В.Ф. Методические указания к лабораторным работам «Преобразование форматов числовых данных» по дисциплине "Архитектура вычислительных систем" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
865 Кожин Ю.М., Малих О.М., Прокопенков В.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт "Розробка програм роботи з базами даних" з курсу "Проектування багатокористувачевих інформаційних систем та баз знань" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
866 Кожин Ю.Н., Малых О.Н., Прокопенков В.Ф. Методические указания к практическим занятиям "Двоичная арифметика" по дисциплине "Архитектура вычислительных систем" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
867 Кожин Ю.Н., Малых О.Н., Прокопенков В.Ф. Методические указания к лабораторным занятиям "Создание простого Windows приложения" по дисциплине "Технология программирования" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
868 Малых О.Н., Кожин Ю.Н., Прокопенков В.Ф. Методические указания к лабораторным работам "Работа с системой управления базами данных ORACLE" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
869 Сидоренко Г.Ю., Марченко Н.А. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Генерування неперервних випадкових величин» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
870 Сидоренко Г.Ю., Марченко Н.А. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Генерування випадкових подій і дискретно розподілених випадкових величин» Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
871 Кащеєв Л.Б., Марченко Н.А. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Кодування" Методические указания Системный анализ и управление (САиУ)
872 Бєлов О.I., Бреславський Д.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу “Дискретна математика” Методические указания Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
873 Белов А.И., Плаксий Ю.А., Шипулина Л.В. Методические указания к выполнению дипломных работ для студентов специальности 7.080202 «Прикладная математика» Методические указания Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
874 Бреславський Д.В. Вибір та архітектура програмних рішень: Конспект лекцій для студентів спеціальності „Інформатика” Конспект лекций Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
875 Шипулина Л.В. Методические указания к лабораторным работам по курсам: «Теория колебаний и устойчивость движения» и «Численные методы математической физики» Методические указания Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
876 Аврамов К. В., Михлин Ю.В., Ищук Ю.А., Розова Л. В., Воробьев Ю.С. Модели нелинейной механики в прикладных задачах энергетического машиностроения Учебное пособие (учебник) Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
877 Чайка Э.Г., Шипулина Л.В. Лабораторный практикум по курсам: «Программное обеспечение проектирования процессов и систем управления» и «Цифровые системы управления» Методические указания Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
878 Успенский В.Б. Теоретические основы гиросилового управления ориентацией космического летательного аппарата: Монография Учебное пособие (учебник) Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
879 Назаров О.С., Плаксій Ю.А., Татарінова О.А. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст Методические указания Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
880 Успенский В.Б., Шипулина Л.В. Методические указания к лабораторным работам по курсам: «Обратные задачи динамики» и «Методы синтеза и оптимизации систем управления» Методические указания Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
881 Бреславський Д.В., Коритко Ю.М., Ольшанський С.В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Методические указания Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
882 Коритко Ю.М., Ольшанський С.В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Методические указания Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
883 Кузнецов Ю.А., Плаксий Ю.А., Чумаченко А.В. Орбитальные маневры космических аппаратов в околоземном пространстве Учебное пособие (учебник) Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
884 Коритко Ю.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та розрахункового завдання з курсу «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка» Методические указания Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
885 Ольшанський С.В., Асютін О.Д. Програмне забезпечення обчислювальних систем на базі FreeMat Учебное пособие (учебник) Системы и процессы управления газогидромеханики и тепломассообмена (СПУ)
886 Логвиненко М.Ф., Шевцова В.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни Методические указания Системы информации (СИ)
887 Логвиненко М.Ф., Дженюк Н.В., Серков О.А. Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань з дисципліни „Теорія ймовірностей” Методические указания Системы информации (СИ)
888 Пустовойтов П.Е. Программирование на JAVA 2 Учебное пособие (учебник) Системы информации (СИ)
889 Пустовойтов П.Е. Основы математического моделирования Учебное пособие (учебник) Системы информации (СИ)
890 Никитина Л.А., Хавина И.П., Заволодько А.Э. Программирование в среде Turbo Prolog 2.0: Лабораторный практикум Методические указания Системы информации (СИ)
891 Никитина Л.А., Хавина И.П., Заволодько А.Э. Программирование в среде Turbo Prolog 2.0: Текст лекций Учебное пособие (учебник) Системы информации (СИ)
892 Главчев М.І., Бреславець В.С., Гавриленко С.Ю., Панченко В.І., Труфанов І.В., Філоненко А.М. Захист інформації. Частина І. Захист інсталяційних програм: Навч.-метод. посібник Учебное пособие (учебник) Системы информации (СИ)
893 Горюшкин Э.А., Охрименко М.Ю. Методические указания по выполнению лабораторного практикума по курсу "Частотно-селективные устройства в радио- и телекоммуникационных системах" Методические указания Системы информации (СИ)
894 Холодная З. Б., Яловкина Е. Б. Компьютерная графика и моделирование: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Системы информации (СИ)
895 Савченко Н.В., Нефидова Е.В. Сборник тестов к курсу “Основы дискретной математики ” для студентов компьютерных специальностей Методические указания Системы информации (СИ)
896 Горюшкин Э.А. Методические указания по выполнению дипломных проектов и работ Методические указания Системы информации (СИ)
897 Бреславець В.C., Серков О.А. Основи дискретної математики: Конспект лекцій. Ч. I. Конспект лекций Системы информации (СИ)
898 Савченко Н.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Компьютерная графика и моделирование» Методические указания Системы информации (СИ)
899 Заволодько А.Э., Заволодько В.В., Никитина Л.А. Практикум по дисциплине "Операционные системы" Методические указания Системы информации (СИ)
900 Ющенко О.Г., Бреславець В.С., Заволодько Г.Е. "Математична статистика". Спеціальний курс з вищої математики Учебное пособие (учебник) Системы информации (СИ)
901 Поштаренко В.М., Заволодько А.Е. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Техническая защита информации" Методические указания Системы информации (СИ)
902 Савченко Н.В. Методика разработки дистанционного курса в среде "Веб-класс ХПИ" Учебное пособие (учебник) Системы информации (СИ)
903 Савченко Н.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Основы дискретной математики" Методические указания Системы информации (СИ)
904 Фоменко А.А., Ковалев В.И. и др. Лабораторный практикум по дисциплине "Информатика и компьютерная техника" Часть 1. Методические указания Системы информации (СИ)
905 Ткаченко В.А., Під’ячий Г.Ю., Рябик В.А. Економічна інформатика Учебное пособие (учебник) Системы информации (СИ)
906 Ткаченко В.А., Касілов О.В., Рябик В.А. Комп'ютерні мережі і телекомунікації Учебное пособие (учебник) Системы информации (СИ)
907 Касілов О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Графічний пакет AutoCAD» Методические указания Системы информации (СИ)
908 Касілов О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Графічний пакет Microsoft Visio» Методические указания Системы информации (СИ)
909 Ткаченко В.А., Касілов О.В., Під’ячий Г.Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Економічна інформатика» Методические указания Системы информации (СИ)
910 Конкін В.М., Киркач Б.М. та інш. Розрахунки на міцність та жорсткість при згинанні Учебное пособие (учебник) Сопротивления материалов
911 Конохов В.І., Лавінський В.І. Розрахунки на міцність та жорсткість стержнів при крученні Учебное пособие (учебник) Сопротивления материалов
912 Конохов В.І., Лавінський В.І., Хавін В.Л. Розрахунки на міцність стержнів при центральному розтяганні – стисканні: Навчально - методичний посібник з розділу курсу „Опір матеріалів” Учебное пособие (учебник) Сопротивления материалов
913 Конкін В.М., Киркач Б.М., Погорілов С.Ю., Кравцова Н.В. Розрахунки бруса при прямому згинанні. Навч.-метод. посіб. Учебное пособие (учебник) Сопротивления материалов
914 Киркач Б.М., Конохов В.І., Хавін В.Л., Шергін С.Ю. Розрахунки на міцність стержнів при складному деформуванні Учебное пособие (учебник) Сопротивления материалов
915 Конохов В.І., Хавін В.Л., Автономова Л.В. Розрахунки стержнів при крученні Учебное пособие (учебник) Сопротивления материалов
916 Киркач Б.М., Конохов В.І., Погорілов С.Ю. та ін. Розрахунки на опір втомленості: навч.-метод. посіб. з розділу курсу «Опір матеріалів» Учебное пособие (учебник) Сопротивления материалов
917 Конкін В.М., Конохов В.І., Шергін С.Ю., Кравцова Н.В. Розрахунки бруса при простих видах деформування Учебное пособие (учебник) Сопротивления материалов
918 Голованов Б.Д. Политология: Текст лекций Конспект лекций Социология и политология
919 Дворцова Е.Б. Учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям для студентов специальности «Социальная информатика» Учебное пособие (учебник) Социология и политология
920 Чернецкая Т.Н., Дворцова Е.Б., Козлова Е.А. Практикум по социологии Учебное пособие (учебник) Социология и политология
921 Малишенко В.С. Практикум з курсу "Політологія" для іноземних студентів усіх спеціальностей Учебное пособие (учебник) Социология и политология
922 Семке Н.Н. Политология Учебное пособие (учебник) Социология и политология
923 Голованов Б.Д. Идеология и метод: монография Учебное пособие (учебник) Социология и политология
924 Бирюкова М.В. Социальные технологии проектирования образовательной системы региона: монография Учебное пособие (учебник) Социология и политология
925 Роговой А.И. Методические указания по оформлению пояснительных записок к выпускным работам бакалавра, дипломным работам специалиста и выпускным работам магистра Методические указания Стратегического управления (СУ)
926 Ефременко Т.Н., Гринченко М.А. Методические указания к финансовому планированию и анализу эффективности инвестиционных проектов по курсу: “Экономика управления проектами” Методические указания Стратегического управления (СУ)
927 Кононенко И.В. и др. Методические указания по выполнению дипломной работы специалиста и выпускной работы магистра Методические указания Стратегического управления (СУ)
928 Гринченко М.А., Ефременко Т.Н. Методические указания к лабораторным работам №1-4 по курсу: “Концептуальная информатика и информационные технологии” Методические указания Стратегического управления (СУ)
929 Борисов В.Г. Стратегическое управление: содержание, процесс, алгоритм: Учебно-методическое пособие Учебное пособие (учебник) Стратегического управления (СУ)
930 Роговий А.І. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва і маркетинг» Методические указания Стратегического управления (СУ)
931 Ефременко Т.Н., Роговой А.И., Емельянова Е.В. Методические указания по выполнению контрольной работы подисциплине «Основы микро- и макроэкономики» Методические указания Стратегического управления (СУ)
932 Кононенко І.В., Ємельянова О.В., Чайкова О.І. Розробка проектів, планів та програм розвитку соціально-економічних систем Учебное пособие (учебник) Стратегического управления (СУ)
933 Гринченко М.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Розробка проектів, планів та програм розвитку соціально-економічних об’єктів" Методические указания Стратегического управления (СУ)
934 Гринченко М.А., Колісник М.Е. Управління проектом з використанням Microsoft Project Учебное пособие (учебник) Стратегического управления (СУ)
935 Ефременко Т.Н. Методические указания к разделу «Финансовое планирование и анализ эффективности инвестиционного проекта» Методические указания Стратегического управления (СУ)
936 Косевич В.М., Багмут О.Г., Григоров С.М. Методичні вказівки до розв’язання задач з курсу “Електронна мікроскопія”, розділ “Інтерференційні зображення” Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
937 Любченко Е.А., Гребенник А.Ю. Lecture Notes «Physics». «Mechanics. Oscillations and waves». Конспект лекций по курсу «Физика» «Механика. Колебания и волны» на английском языке Конспект лекций Теоретическая и экспериментальная физика
938 Любченко Е.А. Методические указания к выполнению задач по теме «Динамика» по курсу «Физика» Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
939 Любченко Е.А. Методические указания к выполнению задач по теме «Кинематика» по курсу «Физика» Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
940 Любченко Е.А. Lecture Notes «Physics». «Optics. Atomic and nuclear physics». Конспект лекций по курсу «Физика» на английском языке Конспект лекций Теоретическая и экспериментальная физика
941 Любченко Е.А. Laboratory Manual «Physics». Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Физика» на английском языке Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
942 Любченко Е.А. Lecture Notes «Physics». «Electricity and magnetism». Конспект лекций по курсу «Физика» «Электричество и магнетизм» на английском языке Конспект лекций Теоретическая и экспериментальная физика
943 Ніколайчук Г.П., Багмут О.Г., Борік О.Г., Ветчинкіна З.К. Контрольні завдання та методичні вказівки до розділу «Явища переносу» курсу «Фізика» Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
944 Рогачева Е.И., Таврина Т.В. Методические указания к решению задач по теме "Механические колебания и волны" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
945 Ніколайчук Г.П., Багмут О.Г., Борік О.Г. Методичні вказівки та контрольні завдання до розділу «Фізика атомного ядра та елементарних частинок» курсу «Загальна фізика» Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
946 Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. Методичні вказівки до розв'язання задач за темою "Механіка. Частина II. Динаміка" з курсу "Загальна фізика" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
947 Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. Методичні вказівки до розв'язання задач за темою "Механіка. Частина III. Механічні коливання та хвилі" з курсу "Загальна фізика" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
948 Бурлакова М.В., Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Лєдєньов В.В., Любченко О.А., Тавріна Т.В. Методичні вказівки до розв'язання задач за темою "Електромагнетизм. Частина II. Магнетизм" з курсу "Загальна фізика" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
949 Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. Методичні вказівки до розв'язання задач за темою "Механіка. Частина I. Кінематика" курсу "Фізика" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
950 Бурлакова М.В., Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. Методичні вказівки до розв'язання задач за темою "Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина I. Молекулярна фізика. Явища переносу" курсу "Фізика" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
951 Бурлакова М.В., Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. Методичні вказівки до розв'язання задач за темою "Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина II. Термодинаміка" курсу "Фізика" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
952 Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. Методичні вказівки до розв'язання задач за темою "Електромагнетизм. Частина I. Електрика" курсу "Фізика" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
953 Багмут А.Г., Багмут И.А., Николайчук Г.П. и др. Методические указания к выполнению лабораторной работы "Определение индексов оси зоны кристаллических плоскостей" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
954 Багмут А.Г., Багмут И.А., Николайчук Г.П. и др. Методические указания к выполнению лабораторной работы "Определение статистических характеристик частиц по микрофотографиям" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
955 Ветчинкина З.К., Любченко E.А., Таврина Т.В. Методические указания к решению задач по теме "Атомная и ядерная физика" по курсу "Общая физика" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
956 Ветчинкина З.К., Любченко Е.А., Таврина Т.В. Методические указания к решению задач по теме "Волновая оптика" по курсу "Общая физика" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
957 Ветчинкина З.К., Любченко Е.А., Таврина Т.В. Методические указания к решению задач по теме "Квантовая оптика" по курсу "Общая физика" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
958 Багмут А.Г., Багмут И.А., Николайчук Г.П. и др. Методические указания к выполнению лабораторной работы "Определение относительного изменения плотности вещества при кристаллизации аморфной пленки в электронном микроскопе" Методические указания Теоретическая и экспериментальная физика
959 Ветчинкіна З.К., Любченко О.А., Тавріна Т.В. Механіка. Кінематика. Динаміка. Коливання та хвилі Учебное пособие (учебник) Теоретическая и экспериментальная физика
960 Гринченко Н.П. Кинематика Конспект лекций Теоретическая механика
961 Андреев Ю.М., Дружинин Е.И., Ларин А.А. Практикум по теоретической и аналитической механике с применением ПК Методические указания Теоретическая механика
962 Гринченко Н.П. Статика Конспект лекций Теоретическая механика
963 Дружинин Е.И., Ромашов Ю.В. Основы динамики материальной точки: Учебно-методическое пособие по теоретической механике Учебное пособие (учебник) Теоретическая механика
964 А.С. Беломытцев Краткий курс теоретической механики. Статика и кинематика. Тексты лекций для студентов заочной формы обучения всех специальностей Конспект лекций Теоретическая механика
965 Шатохин В.М., Голинский Б.Л. Избранные вопросы теоретической механики: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Теоретическая механика
966 Сало В.А. Методические указания для самостоятельной работы по теоретической механике “Основная задача динамики материальной точки” Методические указания Теоретическая механика
967 Сало В.А. Методические указания для самостоятельной работы по теоретической механике “Теорема об изменении кинетической энергии механической системы” Методические указания Теоретическая механика
968 Сало В.А. Методические указания для самостоятельной работы по теоретической механике “Общее уравнение динамики” Методические указания Теоретическая механика
969 Андреев Ю.М., Анищенко Г.О., Ларин А.А. Теоретическая механика. Кинематика. ЗК-2 - Поступательное и вращательное движение. Контрольные задания и методические указания по их выполнению для студентов заочной формы обучения Методические указания Теоретическая механика
970 Адашевский В.М., Анищенко Г.О., Тарсис Ю.Л. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. СТАТИКА. Учебно-методическое пособие для студентов заочной формы обучения Учебное пособие (учебник) Теоретическая механика
971 Беломытцев А.С. Краткий курс теоретической механики. Динамика.Тексты лекций для студентов заочной формы обучения Конспект лекций Теоретическая механика
972 Дружинин Е.И., Морачковский О.К., Ромашов Ю.В. Теоретические основы кинематики Учебное пособие (учебник) Теоретическая механика
973 Адашевский В.М., Анищенко Г.О., Тарсис Ю.Л. Теоретическая механика. Кинематика. Учебное пособие (учебник) Теоретическая механика
974 Лавинский Д.В., Морачковский О.К. Информационные технологии в аналитической механике: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Теоретическая механика
975 Лавинский Д.В. Методические указания к самостоятельной работе по модулю «Статика» курса теоретической механики Методические указания Теоретическая механика
976 Шатохин В.М. Анализ и параметрический синтез нелинейных силовых передач машин: Монография Учебное пособие (учебник) Теоретическая механика
977 Адашевский В.М., Анищенко Г.О., Тарсис Ю.Л. Теоретическая механика. Динамика: Учеб.-метод. пособие Учебное пособие (учебник) Теоретическая механика
978 Адашевський В.М. Метрологія у спорті Учебное пособие (учебник) Теоретическая механика
979 Боев В.М., Калашникова Л.А. Методические указания к выполнению расчетно-графического задания по теме “РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ” Методические указания Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
980 Боев В.М., Казаковцева Л.В., Самсонов В.П. Методические указания по выполнению расчетно-графического задания по теме «Расчет линейных электрических цепей постоянного и гармонического тока» Методические указания Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
981 Глебова Е.Г., Мякшина И.Г., Кубрик Б.И. Переходные процессы и четырехполюсники: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
982 Мякшина И.Г., Глебова Е.Г., Коробов В.А. Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях при произвольной форме приложенного напряжения: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы Методические указания Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
983 Чернышёв П.Н., Самсонов В.П., Чернышёв Н.П. Техническая электродинамика: Учеб. пособие. Учебное пособие (учебник) Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
984 Мякшина И.Г., Глебова Е.Г. Текст лекций по ТОЭ для студентов физико-технического факультета по специальности «Инженерная электрофизика» Конспект лекций Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
985 Волосов В.Е. ,Борисенко А.Н., Лавриненко О.В. Методические указания к выполнению расчетно-графического задания №4 по теме «Основы теории четырехполюсников» для студентов электроэнергетического факультета Методические указания Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
986 Борисенко А.Н., Лавриненко О.В. Методические указания к выполнению расчетно-графического задания по теме «Расчет однофазных линейных электрических цепей гармонического тока методом комплексных амплитуд» Методические указания Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
987 Боев В.М. Методические указания к выполнению расчетно-графической работы "Трехфазные электрические цепи и магнитные цепи" Методические указания Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
988 В.М. Боєв, Л.А. Калашнікова МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання Методические указания Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
989 Глебова О.Г., Калашнікова Л.А., Трофіменко Є.С. Методичні вказівки до виконання завдання за темою «Розрахунок перехідних процесів у колах постійного та змінного струму класичним і операторним методом» Методические указания Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
990 Трофименко Е.С., Лавриненко О.В. Методические указания к выполнению контрольной работы (модульного контроля) «Расчет нелинейных электрических цепей. Статический и динамический расчет» Методические указания Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
991 Трофименко Е.С., Кропачек О.Ю. Методические указания к выполнению расчетно-графического задания «Расчет параметрического стабилизатора напряжения» Методические указания Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
992 Трофименко Е.С. Энергетические преобразователи в измерительной технике Учебное пособие (учебник) Теоретические основы электротехники (ТОЭ)
993 Загребельний В.М., Ізюмський В.П., Зарубіна А.О., Сафонова З.С. Теорія механізмів і машин Методические указания Теория механизмов и машин
994 Зарубина А. А., Кротенко Г.А., Зеленский В. Б. Теория механизмов и машин. Задания на курсовой проект и методические указания по его выполнению Методические указания Теория механизмов и машин
995 Загребельний В. М., Ізюмський В. П., Зарубіна А. О., Сафонова З. С. Теорія механізмів і машин. Завдання на курсовий проект і методичні вказівки з його виконання Методические указания Теория механизмов и машин
996 Ткачук Н.А., Кротенко Г.А., Зинченко Е.И. Методические указания к выполнению и оформлению расчетно-графических заданий по теории механизмов и машин для студентов машиностроительных специальностей Методические указания Теория механизмов и машин
997 Ткачук Н. А., Кротенко Г. А., Зарубина А. А. и др. Теория механизмов и машин. Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу теории механизмов и машин (с применением ЭВМ) Методические указания Теория механизмов и машин
998 Ткачук Н.А., Зеленский В.Б., Кротенко Г.А. и др. Теория механизмов и машин. Методические указания по выполнению силового расчета плоских рычажных механизмов Методические указания Теория механизмов и машин
999 Ткачук Н.А., Зеленский В.Б., Зинченко Е.И. Теория механизмов и машин. Методические указания к выполнению раздела курсового проекта «Кинематическое исследование плоских шарнирно-рычажных механизмов графоаналитическим методом» Методические указания Теория механизмов и машин
1000 Ткачук Н.А., Изюмский В.П. и др. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочного обучения машиностроительных специальностей Методические указания Теория механизмов и машин
1001 Ткачук Н.А., Зарубина А.А., Кротенко Г.А. и др. Теория механизмов и машин. Задания на курсовой проект и методические указания по его выполнению Методические указания Теория механизмов и машин
1002 Ткачук Н.А. , Зарубина А.А., Кротенко Г.А. и др. Теория механизмов и машин. Задания на курсовой проект и методические указания по его выполнению для студентов заочного обучения Методические указания Теория механизмов и машин
1003 Ткачук Н.А. , Зеленский В.Б. Теория механизмов и машин. Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов заочного обучения Методические указания Теория механизмов и машин
1004 Воронцов С.Н., Костяник И.В., Сериков В.И. Методические указания к лабораторным занятиям по курсу Методические указания Теория механизмов и машин
1005 Ткачук М. А., Зеленський В. Б., Сафонова З. С. та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Теорія механізмів та машин” Методические указания Теория механизмов и машин
1006 Веретельник Ю.В., Сериков В.И., Пелешко Е.В. Методические указания к практическим занятиям по курсу Методические указания Теория механизмов и машин
1007 Ткачук Н. А., Сафонова З. С. и др. Теория механизмов и машин. Расчетно-графические задания и методические указания по их выполнению Методические указания Теория механизмов и машин
1008 Зарубина А. А., Сафонова З. С., Кавецкий С. Н. и др. Теория механизмов и машин. Методические указания к выполнениюраздела курсового проекта "Построение картины эвольвентного зубчатого зацепления ..." Методические указания Теория механизмов и машин
1009 Ткачук М.А., Зінченко О.І., Кротенко Г.А. та інш. Теорія механізмів та машин. Методичні вказівки до виконання розділу курсового проекту "Синтез кулачкових механізмів" Методические указания Теория механизмов и машин
1010 Ткачук Н.А., Кротенко Г.А., Зинченко Е.И. Теория механизмов и машин. Методические указания к выполнению раздела курсового проекта "Исследование движения машинного агрегата" Методические указания Теория механизмов и машин
1011 Верентельник Ю.В., Сєріков В.І., Пелешко Є.В. Методичні вказівки до практичних занять по курсу "Основи програмування і алгоритмічні мови" Методические указания Теория механизмов и машин
1012 Зінченко О.І., Кротенко Г.А. Короткий довідник з курсу "Теорія механізмів і машин" Методические указания Теория механизмов и машин
1013 Ткачук Н.А., Сафонова З.С. и др. Теория механизмов и машин. Задания к курсовому проекту по рычажным механизмам и методические указания по его выполнению Методические указания Теория механизмов и машин
1014 Зінченко О.І., Кротенко Г.А., Єрьоменко С.Б. Теорія механізмів і машин. Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання Методические указания Теория механизмов и машин
1015 Шульгин Ю.В. Виртуальная лабораторная работа «Определение коэффициента теплоотдачи при естественной конвекции» Методические указания Теплотехника (ТТ)
1016 Акмен Р.Г. Методические указания к курсовой работе «Статика горения и I – t диаграмма продуктов сгорания органического топлива» по курсу «Топливо и топочные устройства» Методические указания Теплотехника (ТТ)
1017 Акмен Р.Г. Методические указания и контрольные вопросы по курсу «Топливо и топочные устройства» Методические указания Теплотехника (ТТ)
1018 Акмен Р.Г. Методические указания к курсовой работе “Тепловой и гидродинамический расчет экономайзера” по курсу “Тепло- и массообмен” Методические указания Теплотехника (ТТ)
1019 Шульгин Ю.В., Гладкий В.В. Автоматизация тепловых процессов. Часть 2. Сборник задач по курсу «Автоматизация теплоэнергетических процессов» Справочная литература Теплотехника (ТТ)
1020 Акмен Р.Г. Методические указания и контрольные задания по курсу «Тепло- и массообмен» Методические указания Теплотехника (ТТ)
1021 Кошельник В.М., Ганжа А.Н., Кошельник А.В. Методические указания к курсовой работе «Расчет показателей тепловой схемы мощного энергоблока ТЭС» Методические указания Теплотехника (ТТ)
1022 Шульгин Ю.В. Автоматизация тепловых процессов и установок Ч.1. Теоретические основы автоматического регулирования тепловых процессов Учебное пособие (учебник) Теплотехника (ТТ)
1023 Ивановский А.Ю., Кошельник А.В., Кошельник В.М. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Расчет элементов систем распределения горячей воды и пара» Методические указания Теплотехника (ТТ)
1024 Тарасенко Н.А. Методические указания к курсовому проектированию «Расчет методической печи» Методические указания Теплотехника (ТТ)
1025 Родіонова Т.Ф., Круглякова О.В. Методичні вказівки до практичних занять на тему “Оцінювання параметрів та перевірка гіпотези про нормальний розподіл” до курсу “Науково-дослідна робота, фізичний та чисельний експеримент” Методические указания Теплотехника (ТТ)
1026 Круглякова О.В. «Основы информационных технологий. Язык Турбо Паскаль» Методические указания Теплотехника (ТТ)
1027 Товажнянський Л. Л., Левченко Б. О. Енергетика на межі XXI століття: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Теплотехника (ТТ)
1028 Акмен Р.Г. Тепло- и массообмен. Текст лекций для студентов заочного обучения специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент» Конспект лекций Теплотехника (ТТ)
1029 Акмен Р.Г. Топливо, основы теории горения и топочные устройства. Текст лекций и задачи по отдельным разделам курса. Конспект лекций Теплотехника (ТТ)
1030 Павловський В.Г. Особливості гідродинаміки і теплообміну в некруглих каналах: Монографія Учебное пособие (учебник) Теплотехника (ТТ)
1031 Павловский В.Г. Методы теории теплопередачи: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Теплотехника (ТТ)
1032 Павловський В.Г., Павловський Г.І. Термодинаміка фізико-енергетичних процесів: У 2-х част. Учебное пособие (учебник) Теплотехника (ТТ)
1033 Ганжа А.Н., Круглякова О.В. Методические указания к расчетному заданию Методические указания Теплотехника (ТТ)
1034 Пересёлков А.Р., Ганжа А.Н., Чубарова В.В. Методические указания к выполнению контрольного задания «Паротурбинная установка тепловой электрической станции» Методические указания Теплотехника (ТТ)
1035 Товажнянский Л.Л., Кошельник В.М., Соловей В.В., Кошельник А.В. Интегрированные энергосберегающие теплотехнологии в стекольном производстве Учебное пособие (учебник) Теплотехника (ТТ)
1036 Кошельник А.В., Кошельник В.М. Методические указания для курсового и дипломного проектирования «Расчет теплоутилизатора дымовых газов контактного типа» Методические указания Теплотехника (ТТ)
1037 Бесчаров Е.Н. Методические указания к курсовой работе «Термодинамический расчет парогазовой установки с котлом-утилизатором» Методические указания Теплотехника (ТТ)
1038 Товажнянський Л.Л., Левченко Б.О. Паливно-енергетичний комплекс. Стратегія розвитку: Навч. посіб. Учебное пособие (учебник) Теплотехника (ТТ)
1039 Братута Е. Г., Ганжа А. М., Круглякова О. В., Чубарова В. В. Кондиціювання та вентиляція повітря: текст лекцій Конспект лекций Теплотехника (ТТ)
1040 Фокін В.С., Кошельнік О.В., Федяй Б.М. Методичні вказівки до дипломного та курсового проектування "Апарати з зануреними пальниками" Методические указания Теплотехника (ТТ)
1041 Родионова Т.Ф., Круглякова О.В. Методические указания и контрольные задания по курсу "Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ" Методические указания Теплотехника (ТТ)
1042 Акмен Р.Г., Круглякова О.В. Основы языка Паскаль. Лабораторный практикум по курсу "Основы информационных технологий" Методические указания Теплотехника (ТТ)
1043 Акмен Р.Г. Тепло- та масообмін: текст лекцій і задачі з коментарями до розв’язання Конспект лекций Теплотехника (ТТ)
1044 Братута Е.Г., Павленко А.М., Кошлак А.В., Круглякова О.В. Пористі теплоізоляційні матеріали Учебное пособие (учебник) Теплотехника (ТТ)
1045 Левченко Б.А., Товажнянский Л.Л. и др. Теплотехнологические установки, системы, оборудование. Часть 1 Учебное пособие (учебник) Теплотехника (ТТ)
1046 Подольский А .Г., Лубяный Л. З, Оверко Н. Е. Свойства веществ при низких температурах Справочная литература Техническая криофизика
1047 Юшко С.В., Борщ О.Е. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Гидрогазодинамика» для студентов специальности 8.090507 «Криогенная техника и технология» Методические указания Техническая криофизика
1048 Савченко Н.В., Кухаренко В.Н. Сборник тестов по курсу “Математические методы и модели в низкотемпературной технике” Учебное пособие (учебник) Техническая криофизика
1049 Савченко Н.В., Кухаренко В.Н. Сборник тестов по курсу “Основы информационных технологий и программирование” Учебное пособие (учебник) Техническая криофизика
1050 Савченко М.В., Кухаренко В.М. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Математичні методи та моделі у низькотемпературній техніці” Методические указания Техническая криофизика
1051 Савченко М.В., Кухаренко В.М. Методичні вказівки до практичних занять по курсу “Основи інформаційних технологій та програмування” для студентів фізико-технічних спеціальностей Методические указания Техническая криофизика
1052 Горбачов А.К., Тульський  Г.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Вивчення витоків струму та балансу напруги біполярної ванни електролізу“ Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1053 Горбачов А.К., Тульський Г.Г., Кулікова Т.П. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Вивчення технологічного процесу одержання хлора та каустичної соди діафрагменим методом електролізу” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1054 Байрачний Б.І., Гомозов В.П., Дерібо С.Г., Тульський Г.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Свинцевий акумулятор“ Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1055 Ляшок Л.В., Байкова Т.Ф. Лабораторна робота №1 “Електрохімічний синтез поліаніліну та вироблення електроду акумулятора на його основі Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1056 Ляшок Л.В., Байкова Т.Ф. Лабораторна робота №2 “Електрохімічний синтез поліаніліну та вироблення електроду акумулятора на його основі Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1057 Поспєлов О.П., Шепеленко О.С. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Лужне оксидування сталі (вороніння)” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1058 Якименко Г.Я., Харченко Е.П. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛЬВАНІЧНИХ І НЕОРГАНІЧНИХ ПОКРИТЬ: Навчальний посібник Учебное пособие (учебник) Техническая электрохимия (ТЭ)
1059 Якименко Г.Я. Технологія виробництва друкованих плат: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Техническая электрохимия (ТЭ)
1060 Якименко Г.Я., Харченко Е.П. Алгоритми і програми розрахунків в технічній електрохімії. Ч. 1. Гальванічні виробництва: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Техническая электрохимия (ТЭ)
1061 Смірнова О.Л. Методичні вказівки до практичної роботи “Ігрове проектування в електрохімічній екології” з курсу “Гідроелектрометалургія та електрохімічна екологія” для студентів спеціальності 7.091603 Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1062 Артеменко В.М., Смірнова О.Л. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Електродна поляризація та перенапруга при катодному виділенні металів” з курсу “Теоретична електрохімія” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1063 Смірнова О.Л., Артеменко В.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Анодне розчинення та пасивність металів” з курсу “Теоретична електрохімія” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1064 Сахненко Н.Д., Штефан В.В., Ведь М.В. "ЛІНІЙНА ТА ЦИКЛІЧНА ВОЛЬТАММЕТРІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЕЛЕКТРОДНИХ РЕАКЦІЙ" Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1065 Артеменко В.М., Сахненко М.Д., Штефан В.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи за темою „КІНЕТИКА ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1066 Дерібо С. Г., ГомозовВ. П.,Тульський Г. Г. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Свинцевий акумулятор” з дисципліни “Сучасні технології ЕХВ та ХДС” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1067 Дерібо С. Г. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Марганцево-цинковий елемент” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1068 Тульський Г. Г., Дерібо С. Г., Гомозов В. П. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Виготовлення резервного ХДС з кислим електролітом та дослідження його розрядних характеристик” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1069 Сахненко М.Д., Артеменко В.М., Штефан В.В. Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою „КІНЕТИКА СУМІЩЕНИХ РЕАКЦІЙ” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1070 Сахненко М.Д., Штефан В.В., Ведь М.В. Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою „Визначення швидкості корозії методом поляризаційного опору Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1071 Якименко Г.Я. Устаткування електрохімічних виробництв. Гальванотехніка: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Техническая электрохимия (ТЭ)
1072 Артеменко В.М., Дерібо С.Г., Лещенко С.А. та ін. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Визначення розсіювальної здатності електролітів” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1073 Сахненко М.Д., Штефан В.В., Ярошок Т.П., Ведь М.В. Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою „ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ d4– ЕЛЕМЕНТІВ” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1074 Штефан В.В., Сахненко М.Д., Ярошок Т.П., Ведь М.В. Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою „ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ d3 – ЕЛЕМЕНТІВ” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1075 Сахненко М.Д., Штефан В.В., Ярошок Т.П., Ведь М.В. Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою „ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ d2 – ЕЛЕМЕНТІВ” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1076 Байрачний Б.І. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів і робіт з дисципліни "Основи технологічного проектування" Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1077 Артеменко В.М., Дерібо С.Г. та ін. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Електрохімічне цинкування" Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1078 Якименко Г.Я., Артеменко В.М. Гальванічні покриття. Аспекти вибору, функціональні властивості і технологія одержання Учебное пособие (учебник) Техническая электрохимия (ТЭ)
1079 Штефан В.В., Сахненко М.Д., Волобуєв М.М., Ведь М.В. Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою «Кінетика електролітичного виділення кисню» Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1080 Артеменко В.М., Дерібо С.Г. та ін. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи „Електрохімічне нікелювання” Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1081 Штефан В.В., Волобуєв М.М. Методичні вказівки до самостійної роботи за темою «Хімічні перетворення рідкісних розсіяних елементів та їх сполук в технологічних процесах» Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1082 Ведь М.В., Сахненко М.Д. Каталітичні та захисні покриття сплавами і складними оксидами: електрохімічний синтез, прогнозування властивостей Учебное пособие (учебник) Техническая электрохимия (ТЭ)
1083 Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П. та ін. Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою "МІКРОПЛАЗМОВЕ ОКСИДУВАННЯ МЕТАЛІВ" Методические указания Техническая электрохимия (ТЭ)
1084 Тимченко В.К., Чумак О.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Технологія жирів”  Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1085 Товстолуг З.М. Робоча програма, контрольні завдання та методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни “Наукові дослідження“ Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1086 Мельник А.П. Методичні вказівки до самостійних та практичних робіт з дисципліни “Хімія жирів“ Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1087 Тимченко В.К. Технологія м’яких маргаринів Учебное пособие (учебник) Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1088 Данилова Л.А., Некрасов П.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія пива» Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1089 Данилова Л.А., Некрасов П.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Біохімія та технічна мікробіологія сировини і продуктів» Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1090 Некрасов П.О., Данилова Л.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи ферментології» Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1091 Данилова Л.А., Некрасов П.О. Технологія пива: Навч. посіб. Учебное пособие (учебник) Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1092 Чумак О.П. , Зябченкова Г.К. , Некрасов П.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Розділ «Видобування олій та жирів методом пресування та екстракції» Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1093 Тимченко В.К., Зябченкова А.К., Савус А.А. Технология майонезов, салатных соусов и дрессингов: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1094 Данилова Л.А., Любавіна О.О., Арутюнян Т.В., Перевалов Л.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Біохімія солоду і пива” та дисципліни «Технологія солоду і пива» Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1095 Перевалов Л.І., Півень О.М., Златкіна Г.І. та ін. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання здисципліни «Проектування підприємств з основами САПР». Розділ 1. Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1096 Данилова Л.А., Любавіна О.О., Перевалов Л.І. та ін. Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту спеціаліста "Схеми технологічні" Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1097 Любавіна О.О., Бєлінська А.П., Півень О.М., Данилова Л.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія дріжджів та продуктів мікробного походження» Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1098 Березка Т.О., Матвєєва Т.В., Папченко В.Ю. Харчові технології. Методи контролю харчових виробництв Учебное пособие (учебник) Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1099 Тимченко В.К., Чумак О.П., Зябченкова Г.К. та ін. Методичні вказівки до технологічних розрахунків з дисципліни «Технологія галузі», курсового та дипломного проектування Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1100 Любавіна О.О., Гудзь О.М., Півень О.М. та інш. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інноваційні технології безалкогольних напоїв» Методические указания Технология жиров и жирозаменителей (ТЖ)
1101 _ Курс лекций по дисциплине «Экология в производстве ТНСМ» Конспект лекций Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1102 Нагорный А.О. Курс лекций по дисциплине «Энерго- и ресурсосберегающие технологии» Конспект лекций Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1103 Романовський О.Г. Методичні вказівки до лабороторної роботи ”Визначення оптимальної вологості піску за його гранулометричним складом” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1104 Романовський О.Г. Методичні вказівки до лабороторної роботи ”Дослідження кінетики процессів у технології ТНСМ ... ” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1105 Брагіна Л.Л., Рєзнікова В.В., Соболь Н.П. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Нанесення склоемалевих порошків електростатичним методом» по курсу “Сучасні процеси, технологія, методи досліджень та прилади” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1106 Тараненкова В.В., Пітак Я.М. Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни “Кристалографія та мінералогія” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1107 Рищенко М.І., Федоренко О.Ю., Щукіна Л.П., Лісачук Г.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи “ Визначення колориметричних характеристик матеріалів та їх обробка за допомогою ЕОМ” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1108 Федоренко О.Ю., Щукіна Л.П., Проскурня О.М., Лісачук Г.В. Типова програма, методичні вказівки до виконання контрольних робіт за курсом “Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1109 Брагіна Л.Л., Саввова О.В., Соболь Н.П., Шалигіна О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Нанесення склоемалевих порошків електростатичним методом» по курсу “Сучасні процеси, технологія, методи досліджень та прилади” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1110 Щукіна Л.П., Федоренко О.Ю., Проскурня О.М., Лісачук Г.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1111 Логвінков С.М., Вернигора Н.К. та ін. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Дослідження міцності тугоплавких неметалевих матеріалів на згин” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1112 Тараненкова В.В., Пітак Я.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Будова поляризаційного мікроскопа. Мікроскопічні препарати та методики їх виготовлення” з дисципліни “Технічна петрографія” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1113 Шабанова Г.Н. Барийсодержащие оксидные системы и вяжущие материалы на их основе Учебное пособие (учебник) Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1114 Семченко Г.Д. Неформованные огнеупоры: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1115 Лисачук Г.В. Стеклокристаллические покрытия по керамике: Монография Учебное пособие (учебник) Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1116 Соболь Н.П., Саввова О.В., Брагіна Л.Л., Воронов Г.К., Шалигіна О.В. Методичні вказівки до до виконання курсового проекту з дисципліни “Хімічна технологія скла” Розділ I “Виробничий корпус по виготовленню скляних виробів з заданою продуктивністю ” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1117 Брагіна Л.Л., Саввова О. В. та ін. Метод. вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Хімічна технологія скла” розділ II “Виробничий корпус з виготовлення емальованих виробів з заданою продуктивністю” Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1118 Шалигіна О.В., Брагіна Л.Л., Воронов Г.К. та ін. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення схильності сталі та емалевого покриття до утворення дефекту “риб’яча луска”» Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1119 Рищенко М.І., Федоренко О.Ю., Щукіна Л.П. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт «Визначення довипалювальних властивостей глинистих матеріалів» Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1120 Федоренко О.Ю., Щукіна Л.П. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання «Розрахунковий метод приведення посудини до заданої ємності» Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1121 Семченко Г.Д. Вогнетривкі вироби для футерування теплових технологічних агрегатів: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1122 Семченко Г.Д. Теплоизоляционные материалы Учебное пособие (учебник) Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1123 Федоренко О.Ю., Пітак Я.М., Руденко Л.В., Чурілова Ю.В. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення енергії активації за результатами диференціально-термічного аналізу" Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1124 Семченко Г.Д. Теплоізоляційні матеріали Учебное пособие (учебник) Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1125 Саввова О.В., Брагіна Л.Л., Шалигіна О.В., Воронов Г.К. Методичні вказівки до проведення практичної роботи "Термічні методи при фізико-хімічному аналізі ситалів, стекол та емалей" Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1126 Шалигіна О.В., Воронов Г.К., Брагіна Л.Л. та ін. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення міцності зчеплення емалевого покриття зі сталевою основою» Методические указания Технология керамики, огнеупоров, стекла и эмалей (ТКОСЭ)
1127 Фролов В.В., Протасова Л.А. Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу «Идентификация и моделирование технологических объектов» Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1128 Хавін Г.Л. Контрольні завдання та методичні вказівки до курсу “Програмування обробки на верстатах з ЧПК” Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1129 Набока О.В., Приходько О.Ю., Ушаков О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт ”Релейно-контакторні системи автоматичного керування двигунами” Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1130 Давыдов В.Н., ШишенкоЛ.А., Евсюкова Ф.М. Методические указания к разработке выпускной работы бакалавра Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1131 Давыдов В.Н., Шишенко Л.А., Евсюкова Ф.М. Разработка алгоритмов программ, систем и обработки данных Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1132 Шелковой А.Н. Автоматизированное проектирование групповых технологических процессов Учебное пособие (учебник) Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1133 Серховец О.И. Методические указания к лабораторной работе «Разработка технологической документации и наладка токарно-револьверного автомата» Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1134 Шелковой А.Н. Учебно-методическое пособие «Разработка графических примитивов гибких производственных модулей в среде графического векторного редактора LCAD» Учебное пособие (учебник) Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1135 Фролов В.В. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию «Проектирование карт наладок для металлорежущих станков» Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1136 Фролов В.В. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Теоретические основы технологии изготовления деталей» Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1137 Серховець О.І. Методичні вказівки до практичної та лабораторної роботи “Розробка технологічного процесу обробки деталі на горизонтальному багатошпиндельному автоматі” Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1138 Фесенко А.В. Методические указания к практическим занятиям "БАЗИРОВАНИЕ ЗАГОТОВОК В ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ" по курсу "Технологическая оснастка" Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1139 Фесенко А.В. Метод. указания к практической и лаб.работам "Проверка геометрической точности круглошлифовального станка" по курсу "Исследование, измерение и эксплуатация станочных комплексов" Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1140 Фесенко А.В. Методичні вказівки до практичних занять "Затискні пристрої верстатних пристосувань" з курсу “Технологічне оснащування” Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1141 Фесенко А. В., Скидан Н. П. Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу "Технологическая оснастка" Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1142 Фесенко А.В. Методичні вказівки до практичних занять –"Базування заготівок у пристроях" за курсом “Технологічне оснащення” Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1143 Серховець О.І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ "РОЗРОБКА КЕРУЮЧОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ НА ВЕРСТАТІ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ" Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1144 Серховець О.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Наладка токарного верстата з ЧПК на базі РТК мод. 16К20Ф3 РМ 132" Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1145 Кропальов О.О., Іванова М.С. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Обробка конусної поверхні на токарному верстаті» Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1146 Кропальов О.О., Іванова М.С. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Складання паспорта горизонтального консольно-фрезерного верстата» Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1147 Кропальов О.О., Іванова М.С. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Складання паспорта токарно-гвинторізного верстата» Методические указания Технология машиностроения, металлорежущие станки (ТМиМС)
1148 Ващенко О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт і самостійної роботи з дисципліни “Хімічна фізика твердих і рідинних речовин та сучасні методи їх дослідження і аналізу” Методические указания Технология органических веществ (ТОВ)
1149 Краснопольский Ю.М., Клещев Н.Ф. Фармацевтическая биотехнология: Производство биологически активных веществ. Часть I Учебное пособие (учебник) Технология органических веществ (ТОВ)
1150 Сахненко Н.Д., Ведь М.В. Мониторинг и прогнозирование защитных свойств органических покрытий : Монография Учебное пособие (учебник) Технология органических веществ (ТОВ)
1151 Мішуров Д.О., Попова Н.Г. Практикум з реології та міцності полімерів Учебное пособие (учебник) Технология пластических масс (ТП)
1152 Нескорожена Г.Д., Зубар Г.П., Крамаренко В.Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Наукові дослідження» для студентів спеціальності 7.091.605 Методические указания Технология полимерных композиционных материалов и покрытий
1153 Зубар Г.П., Нескорожена Г.Д. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Хімія та технологія плівкотвірних речовин” для студентів спеціальності 7.091605 Методические указания Технология полимерных композиционных материалов и покрытий
1154 Волосюк В.М. Лабораторний практикум з курсу «Старіння та стабілізація полімерів» Методические указания Технология полимерных композиционных материалов и покрытий
1155 Каратєєв А.М., Токар Т.М., Макарова Л.А. Хімія та технологія виробництва полімерів: лабораторний практикум Учебное пособие (учебник) Технология полимерных композиционных материалов и покрытий
1156 Касаткин А.А. Конспект лекций по курсу «Экология энергетики» Конспект лекций Турбиностроение (ТС)
1157 Усачев Методичні вказівки до курсового проекту “Проектування та розрахунок на міцність елементів турбінного ступеня” з курсу “Конструкція та міцність турбомашин” Методические указания Турбиностроение (ТС)
1158 Касаткин А.А. Расчеты схем ГТУ. Учебно-методическое пособие к курсовому и дипломному проектированию Методические указания Турбиностроение (ТС)
1159 Зайцев М.В. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Регулирование паровых и газовых турбин» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1160 _ Курсовой проект по курсу «Теория решёток» «Газодинамический расчёт последней ступени паровой турбины» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1161 Гаркуша А.В., Пустовалов В.М. та ін. Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 7.0905.06 “Турбіни” Методические указания Турбиностроение (ТС)
1162 Зайцев М.В. Методические указания к выполнению теплового расчёта выпускной работы бакалавра Методические указания Турбиностроение (ТС)
1163 Капинос В.М., Навроцкий В.В. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Тепловой и гидродинамический расчет маслоохладителя турбоустановки» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1164 Бойко А.В. Гидрогазодинамика. Учебное пособие. Учебное пособие (учебник) Турбиностроение (ТС)
1165 Слабченко О.Н. Расчеты на прочность элементов ступени паровой турбины: Учебное пособие Учебное пособие (учебник) Турбиностроение (ТС)
1166 Лапузин А.В., Юдин Ю.А. Методические указания к выполнению курсовой работы “Гидравлический расчет сети” Методические указания Турбиностроение (ТС)
1167 Бойко А.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи по курсу «Газодинаміка» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1168 Юдін Ю.О., Лапузін О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу ”Технологія турбінобудування” Методические указания Турбиностроение (ТС)
1169 Суббатович В.П., Иванченко Е.Н. Методические указания для лабораторных работ по курсу «Системный анализ и математическое моделирование» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1170 Іванченко О. М., Литвиненко О. О., Михайлова І. О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Основи інформаційних технологій та програмування”. Мова програмування С Методические указания Турбиностроение (ТС)
1171 Іванченко О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Основи інформаційних технологій і програмування». Мова програмування FORTRAN Методические указания Турбиностроение (ТС)
1172 Тітов В. Б. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Визначення розподілу локального коефіцієнта тепловіддачі уздовж профілю соплової лопатки газової турбіни» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1173 Тітов В. Б. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Знайомство з роботою термоанемометра й тарування його датчиків, призначених для вимірювання низьких швидкостей газового потоку» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1174 Тітов В.Б. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Випробування та настройка лічильників рідини турбінного типу» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1175 Капинос В.М., Кошельник В.М., Навроцкий В.В. Процессы теплообмена в примерах и задачах: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Турбиностроение (ТС)
1176 Пустовалов В.Н., Тарасов А.И., Науменко С.П., Михайленко Т.И. Методические указания к курсовой работе по теме «Расчет подогревателя низкого давления» курса «Тепломассообмен» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1177 Пустовалов В.М., Іванченко О.М. Методичні вказівки до курсової роботи «Розрахунок теплових подовжень і зміни зазорів у проточній частині парової турбіни» з курсу «Проблеми теплообміну в ПТУ і ГТУ» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1178 Бойко А.В. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з курсу “Газодинаміка турбомашин” Методические указания Турбиностроение (ТС)
1179 Субботович В.П., Иванченко Е.Н. Методические указания к расчетной работе "Исследование влияния конструктивных и режимных параметров ступени газовой турбины..." Методические указания Турбиностроение (ТС)
1180 Бойко А.В., Юдін О.Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу ”Газодинаміка” Методические указания Турбиностроение (ТС)
1181 Михайлова І.О. Методичні вказівки до курсової роботи «Розв’язання задач матричної алгебри» з дисціпліни «Інформатика» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1182 Капинос В.М., Иванченко Е.Н. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ Учебное пособие (учебник) Турбиностроение (ТС)
1183 Литвиненко О.О., Іванченко О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Технологія програмування". Ч.1 "Структурне та об'єктно-орієнтоване програмування" Методические указания Турбиностроение (ТС)
1184 Литвиненко О.О., Іванченко О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Технологія програмування" Ч.2 "Засоби візуального програмування" Методические указания Турбиностроение (ТС)
1185 Зайцев М.В., Гуринов А.А., Юдин А.Ю. Методические указания для лабораторных работ по курсу «Паровые турбины» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1186 Литвиненко О.О., Іванченко О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Комп'ютерні технології у проектуванні баз даних» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1187 Суботович В.П., Юдін О.Ю., Литвиненко О.О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Автоматизоване проектування ступеня газової турбіни» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1188 Лапузін О.В., Суботович В.П., Юдін Ю.О., Литвиненко О.О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи «Орієнтовний тепловий розрахунок турбіни» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1189 Бойко А.В. ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТУРБОМАШИН (ОСНОВИ ТЕОРІЇ, РОЗРАХУНОК, ЕКСПЕРИМЕНТ) Учебное пособие (учебник) Турбиностроение (ТС)
1190 Навроцький В.В., Михайлова І.О. Методичні вказівки до розрахункової роботи з курсу «Газоперекачувальні станції і газові мережі» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1191 Бойко А.В., Говорущенко Ю.Н., Бурлака М.В. Применение вычислительной аэродинамики к оптимизации лопаток турбомашин Учебное пособие (учебник) Турбиностроение (ТС)
1192 Тарасов О.І. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи «Розрахунок системи охолодження направляючої лопатки газової турбіни» Методические указания Турбиностроение (ТС)
1193 Дубічинський В.В. Українська лексикографія: історія, сучасність та комп’ютерні технології Учебное пособие (учебник) Украинский и русский язык
1194 Пенькова Е.Г., Кримець О.М. Методичні рекомендації і практичні завдання з фонетики для початківців Методические указания Украинский и русский язык
1195 Пенькова Е.Г., Кримець О.М. Контрольні завдання до курсу "Ділова українська мова" Методические указания Украинский и русский язык
1196 Пенькова Э.Г., Кримец О.М., Чернявская С.Н. "Читаем по-русски" Методические указания Украинский и русский язык
1197 Бондарець О.В., Терещенко Л.Я. та ін. Основи українського термінознавства та перекладу науково-технічної літератури Учебное пособие (учебник) Украинский и русский язык
1198 Бондарець О.В., Моєсєєва Л.Р., Павлова Г.Д. Українська мова у завданнях і вправах для слухачів підготовчого відділення: Навчальний посібник Учебное пособие (учебник) Украинский и русский язык
1199 Хачатурян Н.М., Шевченко В.Ф. Структурно-смысловой анализ и трансформация текста. Часть I: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Украинский и русский язык
1200 Гомон А. М., Кримець О. М. Оброблення наукової інформації. Навч.-метод. посібник Учебное пособие (учебник) Украинский и русский язык
1201 Кримец О. М. и др. Общаемся по-русски. Учебное пособие для иностранных студентов всех специальностей Учебное пособие (учебник) Украинский и русский язык
1202 Дубічинський В.В. Мови світу Конспект лекций Украинский и русский язык
1203 Дубічинський В.В., Бондарець О.В., Васенко Л.А. Концепція викладання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» в НТУ «ХПІ» : Методичні рекомендації для викладачів НТУ «ХПІ» Методические указания Украинский и русский язык
1204 Дубічинський В.В. Вступ до мовознавства Учебное пособие (учебник) Украинский и русский язык
1205 Дубічинський В.В. Лексикографія Учебное пособие (учебник) Украинский и русский язык
1206 Старіков В.В., Шипкова І.Г. „ПРАКТИКУМ З ФІЗИКИ для 10-х та 11-х класів” для учнів Молодіжного науково-технічного центру ім. В. І. Атрощенко Учебное пособие (учебник) Физика металлов и полупроводников (ФМиП)
1207 Гладких Л.И., Михайлов И.Ф., Соболь О.В. и др. Методические указания к лабораторным работам по курсу “Актуальные проблемы физического материаловедения" Методические указания Физика металлов и полупроводников (ФМиП)
1208 Колупаев И.Н., Шипкова И.Г. Количественая обработка цифровых изображений микроструктур (система MatLab) Учебное пособие (учебник) Физика металлов и полупроводников (ФМиП)
1209 Москалец М.В. Основи мезоскопічної фізики: навч. посіб. Учебное пособие (учебник) Физика металлов и полупроводников (ФМиП)
1210 Зубарев Е.Н., Пинегин В.И. Методические указания по выполнению практической работы «Компьютерное моделирование процессов ионной имплантации, распыления и ионно-лучевого перемешивания» Методические указания Физика металлов и полупроводников (ФМиП)
1211 Пинегин В.И., Зубарев Е.Н. Методические указания для выполнения практической работы «Профили распределения имплантированных частиц и выделенной энергии в твёрдых телах» Методические указания Физика металлов и полупроводников (ФМиП)
1212 Зубарев Е.Н., Пинегин В.И., Севрюкова В.А. Методические указания по выполнению комплексной лабораторной работы «Исследование реакционной диффузии в слоистых системах металл/кремний» Методические указания Физика металлов и полупроводников (ФМиП)
1213 Долженко Ю.І., Веретенченко Б.А. Практикум з курсу фізичної хімії, ч. ІІ. Учебное пособие (учебник) Физическая химия
1214 Руднєва С.І. Фазові рівноваги в хімічній інженерії. Методичні вказівки до побудови та інтерпретації діаграм стану для студентів хіміко-технологічних спеціальностей Методические указания Физическая химия
1215 Кошкин В.М., Синельник И.В., Шкорбатов А.Г. Введение в естествознание. Программа-путеводитель с комментариями, указателем литературы и Интернет-ресурсами Учебное пособие (учебник) Физическая химия
1216 Близнюк О.М., Дженюк А.В., Долженко Ю.І. Термохімія: задачі з курсу фізичної хімії та методичні вказівки до їх самостійного розв’язання для студентів напряму „Хімічна технологія та інженерія” Учебное пособие (учебник) Физическая химия
1217 Руднєва С.І., Решетняк Н.В. Методичні вказівки та багатоваріантні контрольні завдання з курсу фізичної хімії для студентів заочної форми навчання бакалаврату «Хімічна технологія» Методические указания Физическая химия
1218 Руднева С. Термодинамика и химические равновесия: Методические указания Методические указания Физическая химия
1219 Долженко Ю.І., Веретенченко Б.А., Дженюк А.В. Практикум з курсу фізичної хімії для студентів хіміко-інженерних напрямків освіти всіх форм навчання. Частина І. Навч.-мет. посібник Учебное пособие (учебник) Физическая химия
1220 Руднєва С.І. Методичні вказівки до самостійного вивчення питань, пов’язаних з електрохімією Методические указания Физическая химия
1221 Руднєва С.І., Решетняк Н.В. Електрохімія. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для їх розв’язання Методические указания Физическая химия
1222 Дженюк А.В., Долженко Ю.І., Кошкін В.М. та ін. Тести з фізичної хімії Учебное пособие (учебник) Физическая химия
1223 Веретенченко Б.А., Дженюк А.В., Долженко Ю.И. "Гетерогенные равновесия в многокомпонентных системах с жидкой фазой" Практикум по физической химии Учебное пособие (учебник) Физическая химия
1224 Юшко А.В., Щекина Н.Б. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ Конспект лекций Физическое воспитание (ФиС)
1225 Юшко А.В., Щекина Н.Б. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ В ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Конспект лекций Физическое воспитание (ФиС)
1226 Меріуц А.В., Шкалето В.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Числові методи обробки результатів експерименту» з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування» Методические указания Физическое материаловедение для электроники и гелиоэнергетики (ФМЭГ)
1227 Бойко Б.Т., Шкалето В.І., Меріуц А.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Обробка електронограм від монокристалічних плівок» з дисципліни «Електронографія» Методические указания Физическое материаловедение для электроники и гелиоэнергетики (ФМЭГ)
1228 Клочко Н.П., Копач В.Р., Хрипунов Г.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Хімічні основи мікро- та наноелектроніки» з дисципліни «Технологічні основи мікро- та наноелектроніки» Методические указания Физическое материаловедение для электроники и гелиоэнергетики (ФМЭГ)
1229 Шкалето В. І., Хрипунов Г. С., Черних О. П. “Робота в середовищі Windows” Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Інформатика” для студентів спеціальності “Мікро- та наноелектроніка” Методические указания Физическое материаловедение для электроники и гелиоэнергетики (ФМЭГ)
1230 Шкалето В. І., Хрипунов Г. С., Черних О. П. “Робота з MS Word”. Методичні вказівки до лабораторних занятьз курсу “Інформатика” для студентів спеціальності мікро- та наноелектроніка Методические указания Физическое материаловедение для электроники и гелиоэнергетики (ФМЭГ)
1231 Шкалето В. І., Хрипунов Г. С., Черних О. П. Елементи інформатики. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Інформатика” для студентів спеціальності “Мікро- та наноелектроніка” Методические указания Физическое материаловедение для электроники и гелиоэнергетики (ФМЭГ)
1232 Копач В.Р., Хрипунов Г.С., Кіріченко М.В., Зайцев Р.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Визначення питомого електричного опору однорідних напівпровідників і тонких напівпровідникових шарів» Методические указания Физическое материаловедение для электроники и гелиоэнергетики (ФМЭГ)
1233 Копач В.Р., Хрипунов Г.С., Харченко М.М., Кіріченко М.В., Зайцев Р.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Визначення типу, концентрації і рухливості основних носіїв заряду в напівпровідниках» Методические указания Физическое материаловедение для электроники и гелиоэнергетики (ФМЭГ)
1234 Ермоловский Н.А., Гриценко В.П., Курочкина М.С. и др. Философия: Учебно-методическое пособие по курсу философии для иностранных учащихся и студентов всех форм обучения Учебное пособие (учебник) Философия
1235 Годзь Н.Б. Програма, завдання для самостійної роботи та теми рефератів з курсу „Історія української філософії” Методические указания Философия
1236 Дольская О.А., Шкода В.В. КУЛЬТУРА И НАУКА: Конспект лекции для студентов всех специальностей Конспект лекций Философия
1237 Курочкіна М.С., Дольська О.О., Нагорний М.М. Організація наукової праці студентів: Навчально-методичний посібник Учебное пособие (учебник) Философия
1238 Городиська О.М., Дольська О.О., Мелякова Ю.В. Проблема людини у вимірах філософського аналізу: текст лекції Конспект лекций Философия
1239 Ермоловский Н.А., Бардин А.Н., Курочкина М.С. и др. Философия: Учебно–методическое пособие по курсу философии Учебное пособие (учебник) Философия
1240 Дольська О.О., Шкода В.В. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ Конспект лекций Философия
1241 Булавіна В.В., Городиська О.М., Курочкіна М.С. Логіка. Частина 1 Учебное пособие (учебник) Философия
1242 Владленова І.В. Філософські проблеми фізики у світлі розвитку нанотехнологій Учебное пособие (учебник) Философия
1243 Бардін О.М., Булавіна В.В., Годзь Н.Б. та ін. Філософія Учебное пособие (учебник) Философия
1244 _ Конспект лекций по курсу «Основы экологии и экономики природопользования» Конспект лекций Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1245 Лавров В.В., Моісеєв В.Ф. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища” Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1246 Лавров В.В., Моісеєв В.Ф. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Ландшафтна екологія” Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1247 Хитрова И.В., Новожилова Т.Б. Технологии утилизации газовых выбросов, твердых отходов и шлаков: Конспект лекций Конспект лекций Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1248 Самойленко Н.М., Аверченко В.І., Гринь С.О., Новожилова Т.Б., Ворошилов Є.І. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Контроллінг екології підприємств” для студентів заочної форми навчання Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1249 Цейтлин М. А., Райко В.Ф., Товажнянский Л.Л., Шапорев В.П. Абсорбционная очистка газов в содовом производстве: Монография Периодическое издание Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1250 Цейтлін М.А., Шапорев В.П., Райко В.Ф. Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи після завершення навчання за третім рівнем набуття кваліфікації для студентів спеціальностей 8.070801, 8.090220, 8.090221 Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1251 Кривилева С.П., Лопухина О.А. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ: Учебно-методическое пособие Учебное пособие (учебник) Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1252 Себко В.В. Методические указания к контрольной работе «Определение погрешностей косвенных измерений удельного электрического сопротивления и температуры немагнитных изделий» Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1253 Гринь С.А., Байрачный В.Б. и др. Социальная экология: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1254 Мочаєв А.С., Шапорев В.П., Жадан Л.В., Шамша Л.Ф. Методичні вказівки з виконання дипломних проектів і робіт бакалавра, фахівця і магістра Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1255 Зинченко М.Г. Биохимические и микробиологические основы пищевой и бродильной технологии : учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1256 Хитрова І.В., Новожилова Т.Б. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Інженерні системи водопостачання та водовідведення населених пунктів та підприємств" Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1257 Мочаєв А.С., Данилов Ю.Б. Робоча програма переддипломної практики студентів денної й заочної форм навчання Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1258 Себко В.В. Методичні вказівки до контрольної роботи «Пряма і обернена задачі при реалізації змінно-частотного методу на базі трансформаторного вихорострумового перетворювача ТВП» Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1259 Себко В.В. Методичні вказівки до контрольної роботи «Реалізація амплітудного і фазового електромагнітних методів на базі трансформаторного електромагнітного перетворювача (ТЕМП)» Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1260 Себко В.В., Нечипоренко Д.І. Методичні вказівки до контрольної роботи «Трипараметровий контроль параметрів плоских виробів на базі параметричного вихорострумового перетворювача (ПВП)» Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1261 Себко В.В., Цейтлін М.А., Райко Л.Ф., Пітак І.В. Методичні вказівки до практичних занять «Контактний багатопараметровий вихрострумовий контроль параметрів зразків немагнітних і магнітних рідин» Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1262 Хитрова І.В., Боглаєнко Д.В., Новожилова Т.Б., Тинда О.А. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Комплексне управління відходами» Ч. І Методические указания Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1263 Зінченко М.Г. Біохімічні і мікробіологічні основи харчової та бродильної технології Учебное пособие (учебник) Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1264 Семененко И.В., Зинченко М.Г. Оборудование и процессы метанового сбраживания органических отходов Учебное пособие (учебник) Химическая техника и промышленная экология (ХТПЭ)
1265 Юрченко О.П., Кічата О.Є. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теми “Енергетичні та кінетичні закономірності перебігу хімічних реакцій” для слухачів МНТЦ ім. В.І.Атрощенко Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1266 Лобойко О.Я., Савенков А.С. Методичні вказівки до дипломного проектування Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1267 Савенков А.С., Гринь Г.І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1268 Савенков А.С. , Лобойко О.Я. Робоча програма переддипломної практики Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1269 Ушакова Н.М., Гринь Г.І. Методичні вказівки до виконання випускного проекту бакалавра Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1270 Ушакова Н.М. , Коробчанська І.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Контроль виробництва сірчаної кислоти” з курсу “Хімічна технологія неорганічних речовин” Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1271 Лобойко О.Я., Гринь Г.І., Панасенко В.О. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Теоретичні основи хімічної технології неорганічних речовин” Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1272 Ворожбіян М.І., Маркова Н.Б. та ін. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Дослідження процесу каталітичного розкладу оксидів азоту” з курсу “ Виробництва неорганічного синтезу“ Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1273 Ворожбіян М.І., Маркова Н.Б. та ін. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Одержання металевого носія на основі оксиду титану для каталізатора очищення відхідних газів від оксидів азоту» Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1274 Ворожбіян М.І., Кобзєв О.В., Панасенко В.О. Лабораторний практикум з курсу “Виробництво харчових напівпродуктів, соди і лугів” Учебное пособие (учебник) Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1275 Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П. Основи теорії корозії та захисту металів: Навч. посібник. Учебное пособие (учебник) Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1276 Савенков А.С. Програма курсу, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів спеціальності 7.091602 “Хімічна технологія неорганічних речовин” Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1277 Козуб П.А., Михайлова Є.О., Лобойко О.Я., Гринь Г.І., Панасенко В.О., Синицька Г.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1278 Михайлова Є.О., Лобойко О.Я., Панасенко В.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Теоретичні основи технології неорганічних речовин” Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1279 Михайлова Є.О., Лобойко О.Я., Панасенко В.О. Контрольні завдання та методи їх виконання з дисципліни „Теоретичні основи технології неорганічних речовин” Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1280 Козуб П.А., Михайлова Е.А. и др. Методические указания для проведения лабораторных работ «Гидрохимические методы переработки сырья в технологии неорганического синтеза» Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1281 Юрченко О.П., Кобзєв О.В., Авіна С.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Хімія та технологія води" Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1282 Лобойко О.Я., Гринь Г.І., Михайлова Є.О. Методичні вказівки до практичних занять "Термодинамічні властивості хімічних речовин" Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1283 Дмитрієв М.М., Синицька Г.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Системи числення» з курсу «Інформатика» Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1284 Лобойко О.Я., Гринь Г.І., Михайлова Є.О. Методичні вказівки до практичних занять “Вплив тиску на властивості хімічних систем і речовин” з дисципліни “Теоретичні основи технології неорганічних речовин” Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1285 Дейнека Д.М., Савенков А.С., Лобойко В.О., Дейнека В.В. Методичні вказівки до розрахункового завдання "Обгрунтування вибору енергоефективних витрат сировини в хімічній технології" Методические указания Химическая технология неорганических веществ, катализа и экологии (ХТНВК)
1286 Марченко Я.С., Лаврова І.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу "АДСОРБЕНТИ НА БАЗІ ВУГЛЕЦЮ" Методические указания Химическая технология топлива и углеродных материалов (ТТиУМ)
1287 Марченко Я.С., Лаврова І.О., Ромась В.І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ПО ДИСЦИПЛІНІ "ФІЗИКА І ХІМІЯ ПАЛИВ, ОЛИВ, МАСТИЛ" Методические указания Химическая технология топлива и углеродных материалов (ТТиУМ)
1288 Сударкина С.П. Методические указания по выполнению курсового проекта «РАЗРАБОТКА БИЗНЕС–ПЛАНА СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ИЗДЕЛИЯ» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1289 Сударкина С.П. Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Экономика предприятия» для студентов экономических специальностей заочной формы обучения Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1290 Сударкіна С.П. Методичні вказівки до проведення самостійних домашніх робіт з курсу «Організація виробництва і маркетинг» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1291 Сударкіна С.П., Васильцова С.О. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Стратегічний маркетинг» для студентів денної форми навчання економічного факультету Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1292 Бабенко Н.А., Яковлев А.И. Методические указания по выполнению дипломного проекта бакалавра (специалиста, магистра) для студентов спец. 8.050108 «Маркетинг» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1293 Бабенко Н.А. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Маркетинговые исследования» для студентов специальности 8.050108 Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1294 Бабенко Н.А., Тарасенко С.Н. Методические указания к выполнению курсового проекта «Разработка рекламной кампании товара» для студентов спец. 8.050108 «Маркетинг» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1295 Яковлєв А. І. Методичні вказівки до виконання магістерського проекту для студентів економічного факультету спеціальності 8.050107 Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1296 Яковлєв А. І. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.050107 Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1297 Яковлєв А. І., Васильцова С. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Управління проектами» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1298 Сударкина С.П. Экономика машиностроительного предприятия: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Экономика и маркетинг (ЭМ)
1299 Майстро Р.Г. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Економіка підприємства” Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1300 Ларка М.І., Майстро Р.Г. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу „Управління ресурсами і витратами підприємства” Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1301 Сударкіна С.П. Текст лекцій з курсу «Стратегічний маркетинг і товарно-інноваційна політика» Конспект лекций Экономика и маркетинг (ЭМ)
1302 Сударкіна С.П. Методические указания к выполнению контрольных заданий по курсу "МАРКЕТИНГОВАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА" Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1303 Сударкина С.П. Методические указания к выполнению контрольных заданий по курсу "ТОВАРНО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА" Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1304 Яковлєв А.І. Методичні вказівки з виконання бакалаврського проекту (роботи) Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1305 Яковлєв А.І., Лаврентьєва Л.С. Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах : монографія Учебное пособие (учебник) Экономика и маркетинг (ЭМ)
1306 Мірошник М.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг послуг» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1307 Літвиненко М.В., Мірошник М.В. Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дісциплини «Організація виробництва та маркетинг» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1308 Лаврентьєва Л.С., Літвиненко М.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1309 Літвиненко М.В., Лаврентьєва Л.С. Методичні вказівки до курсу «Наукові дослідження в економіці та менеджменті» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1310 Ларка М.І., Кучіна С.Е., Ларка А.М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Управління ресурсами та витратами» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1311 Сударкіна С.П. Економіка підприємства Учебное пособие (учебник) Экономика и маркетинг (ЭМ)
1312 Кобєлєв В.М., Кітченко О.М., Кучіна С.Е. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ціноутворення» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1313 Ларка Л.С., Ларка А.В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1314 Ларка Л.С., Ларка А.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1315 Ларка Л.С., Ларка А.В. Маркетингові дослідження Конспект лекций Экономика и маркетинг (ЭМ)
1316 Сударкіна С.П., Гаврись О.О. Економіка підприємства Учебное пособие (учебник) Экономика и маркетинг (ЭМ)
1317 Сударкина С.П. Методические указания по изучению дисциплины «Организация производства и маркетинг» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1318 Кітченко О.М., Сударкіна С.П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1319 Сударкина С.П. Методические указания по выполнению экономической части квалификационной работы бакалавра Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1320 Сударкина С.П. Методические указания по изучению дисциплин «Стратегический маркетинг», «Товарно-инновационная политика», «Маркетинговый менеджмент» Методические указания Экономика и маркетинг (ЭМ)
1321 Раскин Л.Г., Харченко А.А. Эконометрия Учебное пособие (учебник) Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1322 Конохова З.П. Государственное регулирование экономики Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1323 Серая О.В. Имитационное моделирование Конспект лекций Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1324 Райко В.Ф. Маркетинговые исследования Учебное пособие (учебник) Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1325 Конохова З.П. Основы экономической теории Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1326 Цейтлин М.А., Райко В.Ф. Система технологий Учебное пособие (учебник) Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1327 Сухорукова Н.В., Райко Д.В., Харченко А.А., Черепанова В.А. Финансы. Деньги и кредит Учебное пособие (учебник) Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1328 Гринберг Г.Л.. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине “Программные оболочки и пакеты” для студентов направления “Экономика и предпринимательство”. Ч.1 Программные средства моделирования динамичес Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1329 Заруба В.Я. Экономическая кибернетика Конспект лекций Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1330 Заруба В.Я., Конохова З.П., Райко Д.В. Основы бизнеса Учебное пособие (учебник) Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1331 Тержов И.И. Роздаточный материал к практическим занятиям по курсу “Бухгалтерский учет” Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1332 Чернышева Н.П. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Автоматизированная обработка экономической информации» Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1333 Чернышева Н.П. Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу «Автоматизированная обработка экономической информации» Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1334 Харченко А.А. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Исследование операций» Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1335 Райко Д. В., Грінберг Г. Л. та ін. Методичні вказівки до виконання комплексної курсової роботи з програми підготовки “бакалавр” за напрямком 0501 “Економіка і підприємництво” Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1336 Чернышева Н.П. Автоматизированная обработка экономической информации Конспект лекций Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1337 Райко Д.В. Моделирование поведения потребителей при принятии решения о производстве и продвижении инновационных товаров Учебное пособие (учебник) Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1338 Конохова З.П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1339 Заруба В.Я., Конохова, Райко Д.В. Методические указания к выполнению дипломных работ магистров по специальности Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1340 Заруба В.Я, Раскін Л.Г., Харченко А.О., Кузнєцов П.В. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра зі спеціальноста 8.050102 «Економічна кібернетика» Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1341 Заруба В.Я, Раскін Л.Г., Харченко А.О., Кузнєцов П.В. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра з напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1342 Заруба В.Я., Конохова, Райко Д.В. Методические указания к выполнению бакалаврской работы по специальности Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1343 Харченко А.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фінансового менеджменту Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1344 Заруба В.Я., Конохова З.П., Райко Д. В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1345 Грінберг Г.Л. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ" Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1346 Грінберг Г.Л., Конохова Ю.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних» Методические указания Экономическая кибернетика и маркетинговый менеджмент (ЭКиММ)
1347 Краснухіна Л.Ф. Методичні вказівки до виконання економічного обгрунтування дипломних проектів Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1348 Тимофеєв В.М. Методичні вказівки з виконанню курсової роботи з курсу “Науково-дослідна робота в економіці та менеджменті” Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1349 Яровая В.И. Методические указания: по курсовому проектированию «Технико–экономическое обоснование проекта гидропривода для студентов машиностроительных специальностей» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1350 Тимофеев В.Н., Линник Е.И., Мехович С.А., Смоловик Р.Ф. Методические указания по выполнению дипломной работы СПЕЦИАЛИСТА Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1351 Линник Е.И., Бондаренко А.Н. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплинам «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ», «ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1352 Погорелов И.Н. Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу «Бухгалтерский учет» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1353 Гришина Е.В., Мехович С.А. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине “Анализ хозяйственной деятельности предприятия” Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1354 Смоловик Р.Ф., Линник Е.И., и др. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1355 Яровая В.И. Методические указания к выполнению экономической части дипломного проекта Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1356 Матросова В.О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін: «Оподаткування», «Податкова система», «Оподаткування підприємств» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1357 Матросова В.О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1358 Матросова В.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Податкова система» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1359 Смоловик Р.Ф. Методические указания по дипломному проектированию. Раздел: бизнес-план инновационного проекта Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1360 Тимофеєв В.М. Методичні вказівки по виконанню економічної частини дипломного проекту бакалавра для студентів спеціальності «Гусеничні та колесні транспортні засоби» всіх форм навчання Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1361 Тимофеєв В.М. Методичні вказівки по економічному обґрунтуванню створення сільськогосподарських тракторів при дипломному проектуванні Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1362 Тимофеєв В.М. Методичні вказівки по економічному обґрунтуванню конструкції автомобілів при дипломному проектуванні Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1363 Яковлева Г.Э., Мелень Е.В. Теория бухгалтерского учета: Конспект лекций по курсу «Бухгалтерский учет» Конспект лекций Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1364 Тимофеєв В.М. Методичні вказівки по економічному обґрунтуванню конструкції промислових тракторів при дипломному проектуванні Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1365 Ярова В.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу “Економіка підприємств” Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1366 Яровая В.И. Методические указания по выполнению экономической части бакалаврской работы Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1367 Кузьменко Л.В. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з курсу „Бухгалтерський облік і прийняття рішень“ Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1368 Смоловик Р.Ф., Бессонов Л.П. Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Экономика предприятия» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1369 Яковлєв А.І. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Учебное пособие (учебник) Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1370 Гаврисюк Я.П., Ларка А.М. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних завдань і контрольної роботи з курсу “Аудит” Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1371 Смоловик Р.Ф., Бессонов Л.П. Методические указания к выполнению организационно-экономической части бакалаврских дипломных проектов Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1372 Смоловик Р.Ф., Бессонов Л.П. Методические указания по выполнению самостоятельных работ по курсу «Организация и маркетинг» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1373 Стригуль Л.С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Інформаційні системи і технології обліку та аудиту" Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1374 Матросова В.О., Лошакова С.Є., Сікєтіна Н.Г. Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» заочної форми навчання Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1375 Стригуль Л.С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Організація інформаційних систем обліку та аудиту" Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1376 Стригуль Л.С. Методичні вказівки для практичних робіт з програмним забезпеченням «1С: Бухгалтерія» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1377 Смоловик Р.Ф. Методические указания по выполнению контрольных работ по курсу «Экономический анализ инновационных и инвестиционных проектов» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1378 Рета М.В., Єршова Н.Ю., Куліченко Н.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1379 Рета М.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1380 Рета М.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» Методические указания Экономический анализ и учет (ЭАиБ)
1381 Лупіков В.С., Середа О.Г., ВировецьС.В. Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з курсу "Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв" Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1382 Байда Е.И., Середа А.Г. Использование ПЭВМ в электротехнических расчетах: Конспект лекций Конспект лекций Электрические аппараты (ЭА)
1383 Фомин В.И., Емельянов В.Л Вопросы проектирования и разработки быстродействующих предохранителей: Учебно-методическое пособие Учебное пособие (учебник) Электрические аппараты (ЭА)
1384 Чепелюк О.О. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з навчальної дисципліни «Електричні апарати» Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1385 Байда Є.І., Чепелюк О.О. Методичні вказівки до курсової роботи «Аналіз теплових процесів в електричних контактах» Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1386 Байда Е.И. Программа, методические указания и контрольные задания по учебной дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1387 Ємельянов В.Л., Чепелюк О.О. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з навчальної дисципліни «Інформаційні технології» Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1388 Варшамова І.С., Сєдова О.О., Середа О.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія і розрахунок контактно-дугогасних систем" Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1389 Середа О.Г. Безконтактні елементи автоматики в електропобутовій техніці: навч. посібник Учебное пособие (учебник) Электрические аппараты (ЭА)
1390 Сєдова О.О., Середа О.Г. Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з курсу "Теорія і розрахунок безконтактних електричних апаратів" Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1391 Грищук Ю.С. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів і робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1392 Грищук Ю.С. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Микропроцессорные устройства". Часть 3. "Эмулятор однокристального микроконтроллера" Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1393 Байда Є.І. Використання ПЕОМ в електротехнічних розрахунках Учебное пособие (учебник) Электрические аппараты (ЭА)
1394 Грищук Ю.С. Основы научных исследований Учебное пособие (учебник) Электрические аппараты (ЭА)
1395 Гречко О.М. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Технологія електромашинобудування та ресурсозберігаючі технології" Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1396 Гречко О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Технологія електромашинобудування та ресурсозберігаючі технології" Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1397 Гречко О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Технологія виробництва електропобутової техніки" Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1398 Гречко О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Технологія виробництва електричних апаратів" Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1399 Байда Е.И. Расчет электромагнитных и тепловых полей с помощью программы FEMM Учебное пособие (учебник) Электрические аппараты (ЭА)
1400 Гречко О.М. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з навчальної дисципліни "Технологія електромашинобудування та ресурсозберігаючі технології" Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1401 Гречко О.М. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з навчальної дисципліни "Технологія виробництва електричних апаратів" Методические указания Электрические аппараты (ЭА)
1402 Рабешко О.С. Методичні вказівки до курсової роботи «Розрахунки розмірних ланцюгів в електричних машинах» Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1403 Галайко Л.П., Новіков Ю.Д., Осташевський М.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з електричних машин, розділ «Трансформатори» Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1404 Щукин И.С. Типовая программа, методические указания к контрольным работам по курсу «Теория автоматического управления» Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1405 Петренко Н.Я., Лапцевич Ф.Ф., Юрьева Е.Ю. Программы, методические указания и контрольные работы к изучению курса “Автоматизация производственных процессов с применением микропроцессоров и роботов” Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1406 Новиков Ю.Д., Мирошниченко А.Г. Типовая программа, методические указания и контрольные работы по курсу «Специальный курс электрических машин» Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1407 Новиков Ю.Д., Мирошниченко А.Г. Типовая программа, методические указания и контрольные работы по курсу «Электрические машины с постоянными магнитами» Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1408 Галайко Л.П. Типовая программа, методические указания к контрольной работе по курсу «Проектирование трансформаторов» Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1409 Иваненко В.Н., Галайко Л.П. Типовая программа, методические указания к контрольной работе по курсу «Электромеханотроника» Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1410 Галайко Л.П., Рогачев С.И., Осташевский Н.А. Методические указания к выполнению домашнего задания «Расчет характеристик синхронной машины с помощью векторных диаграмм» Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1411 Петренко Н.Я., Барановский Н.И., Рабешко А.С., Юрьєва Е.Ю. Методические указания по курсовому проектированию «Технология изготовления электрических машин» Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1412 Осташевский Н.А., Юхимчук В.Д., Юрьева Е.Ю. Конструирование двигателей постоянного тока Учебное пособие (учебник) Электрические машины (ЭМ)
1413 Рабешко О.С., Петренко М.Я., Осташевський М.О. Робоча програма виробничої технологічної практики студентів Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1414 Рабешко А.С. Программа производственной практики студентов Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1415 Рабешко О.С., Гаєвська І.Г., Осташевський М.О. Програма виробничої переддипломної практики студентів Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1416 Мірошниченко А.Г. Типова програма, методичні вказівки до контрольних робіт з курсу «Технологія машинобудування» Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1417 Щукин И.С., Юрьева Е.Ю. Диагностирование обмотки статора трехфазного асинхронного двигателя Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1418 Іваненко В. М., ОсташевськийМ. О., Рогачов С. І., Юр’єва О. Ю. Дослідження перехідних процесів в електричних машинах Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1419 Галайко Л.П. Использование ЭВМ в электротехнических расчетах. Тексты лекций Конспект лекций Электрические машины (ЭМ)
1420 Наній В.В., Шайда В.П., Юхимчук В.Д., Єгоров Б.О. Дослідження електричних мікромашин [Текст]: лаб. практикум Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1421 Петренко М.Я., Юр’єва О.Ю. «Автоматизація виробничих процесів з використанням мікропроцесорів і роботів»: Лабораторний практикум Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1422 Юхимчук В. Д. Умовні графічні позначення елементів на електротехнічних схемах : методичні вказівки з електротехніки для викладачів і студентів електротехнічних спеціальностей Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1423 Рабешко О.С. Взаємозамінність і розрахунок розмірних ланцюгів в електричних машинах Учебное пособие (учебник) Электрические машины (ЭМ)
1424 Мілих В.І., Юр’єва О.Ю., Мірошниченко А.Г., Юхимчук В.Д. Дослідження силових трансформаторів: Лабораторний практикум з курсу «Електричні машини» Учебное пособие (учебник) Электрические машины (ЭМ)
1425 Мірошниченко А.Г., Юхимчук В.Д. Типова програма, методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв» Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1426 Гаевская И.И., Галайко Л.П., Щукин И.С. Типовая программа, методические указания и контрольные работы по курсу "Исследование вентиляционных и тепловых процессов в электрических машинах" Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1427 Юхимчук В.Д., Шайда В.П., Юр’єва О.Ю. Вступ до спеціальності «Електричні машини»: Типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1428 Юр’єва О.Ю. Надійність електричних машин: Типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання Методические указания Электрические машины (ЭМ)
1429 Данилова Е.А., Мельников Г.И. Методические указания к подготовке и защите магистерских работ по специальностям 8.090601 – “Электрические станции” и 8.000008 “Энергетический менеджмент” для студентов электроэнергетич. факультета Методические указания Электрические станции (ЭС)
1430 Пискурев М.Ф., Данилова Е.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению курсовой работы “Расчет токов короткого замыкания и устойчивости электрической системы” Методические указания Электрические станции (ЭС)
1431 Немировский И.А., Владимиров Ю.В. Методические указания к выполнению лабораторной работы “Выбор контрольно-измерительных приборов и счетчиков для проведения энергоаудита на топливосжигающем оборудовании” по курсу “Энергосбережение” Методические указания Электрические станции (ЭС)
1432 Данилова Е.А., Пригодо Г.В., Сергеев С.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению курсового проекта "Проектирование электрической части станций" Методические указания Электрические станции (ЭС)
1433 Пискурев М.Ф., Данилова Е.А., Мельников Г.И. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению лабораторных работ по курсу "Электромагнитные переходные процессы" Методические указания Электрические станции (ЭС)
1434 Немировский И.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению курсовой работы "Энергетический аудит предприятия" Методические указания Электрические станции (ЭС)
1435 Вороновский Г.К., Немировский И.А., Кошельник А.В. Методические указания к выполнению курсовой работы “Энергетический аудит систем теплоснабжения” по курсу “Энергетический менеджмент и энергоаудит” Методические указания Электрические станции (ЭС)
1436 Вороновский Г. К., Чиликина Г. Г. Методические указания к выполнению курсового проекта "Выбор главной схемы электрической станции" по курсу "Электрические станции и подстанции" Методические указания Электрические станции (ЭС)
1437 Чілікіна Г.Г. Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні «Електричні станції та підстанції» і по дипломному проектуванню Методические указания Электрические станции (ЭС)
1438 Немировський І.А., Овсянникова І.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою „Енергетичний аудит вентиляційних систем” з курсу „Енергетичний менеджмент і енергоаудит” Методические указания Электрические станции (ЭС)
1439 Немировський І.А., Овсянникова І.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою „Енергетичний аудит насосних установок” з курсу „Енергетичний менеджмент і енергоаудит” Методические указания Электрические станции (ЭС)
1440 Немировський І.А., Овсянникова І.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою „Енергетичний аудит систем освітлення” з курсу „Енергетичний менеджмент і енергоаудит” Методические указания Электрические станции (ЭС)
1441 Вороновский Г.К., Таран Ю.В., Черкашина Г.І. Методичні вказівки до виконання диломних робіт та проектів Методические указания Электрические станции (ЭС)
1442 Мельников Г.І., Таран Ю.В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт за допомогою пакету AUTOCAD Методические указания Электрические станции (ЭС)
1443 Дейнеко Н.А., Махотіло К.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Електрозбереження». Частина І Методические указания Электрические станции (ЭС)
1444 Дейнеко Н.А., Махотіло К.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Електрозбереження». Частина ІІ Методические указания Электрические станции (ЭС)
1445 Дейнеко Н.А., Махотіло К.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Електрозбереження». Частина ІІІ Методические указания Электрические станции (ЭС)
1446 Маляренко В.А., Немировський І.А. Енергoзбереження та енергетичний аудит Учебное пособие (учебник) Электрические станции (ЭС)
1447 Щебенюк Л.А. , Голик О.В. Математичні основи надійності ізоляції електрообладнання: Навч.- метод. посібник Учебное пособие (учебник) Электроизоляционная и кабельная техника (ЭИиКТ)
1448 Гурин А.Г., Золотарьов В.М., Ломов С.Г. та ін. Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум Учебное пособие (учебник) Электроизоляционная и кабельная техника (ЭИиКТ)
1449 Беспрозванных А.В., Набока Б.Г. Математические модели и методы расчета электроизоляционных конструкций Учебное пособие (учебник) Электроизоляционная и кабельная техника (ЭИиКТ)
1450 Голозубов О.В. Погляди на насильство в історії релігії Конспект лекций Этика, эстетика и история культуры
1451 Голозубов О.В. НАСИЛЬСТВО, ВІЙНА ТА ОСОБИСТІСТЬ ВОЇНА В ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ ТА КУЛЬТУРИ: Хрестоматія Учебное пособие (учебник) Этика, эстетика и история культуры
1452 Петутіна О.О., Буряк Г.В. та інші Плани семінарів та методичні рекомендації з інтегрованої дисципліни «Культурологія» Методические указания Этика, эстетика и история культуры
1453 Петутіна О.О., Буряк Г.В., Євсеєв С.Л. Контрольні завдання та методичні вказівки з етики, естетики, релігієзнавства, культурології, ділової етики, основ екологічної культури Методические указания Этика, эстетика и история культуры
1454 Петутіна О.О., Барков О.С., Гайдамачук О.В., Карпенко О.Ю., Маліков В.В. , Ткачова О.В., Фрадкіна Н.В. Естетика: навч.-метод. посіб. Учебное пособие (учебник) Этика, эстетика и история культуры
1455 Петутіна О.О. Плани семінарів та методичні рекомендації з нормативної дисципліни «Історія української культури» Учебное пособие (учебник) Этика, эстетика и история культуры
1456 Петутіна О.О., Голозубов О.В., Буряк Г.В. та ін. Історія української культури. Частина 1. Становлення та особливості української культури Учебное пособие (учебник) Этика, эстетика и история культуры
1457 Зулин Б. Правила оформления и работы с документами Периодическое издание Общая химическая технология, процессы и аппараты
1458 Бабак Т.Г., Пономаренко Е.Д. Методические указания к выполнению расчетного задания по курсам «Математические модели в расчетах на ЭВМ» и «Математическое моделирование и применение ЭВМ в химической технологии» Методические указания Общая химическая технология, процессы и аппараты
1459 Селихов Ю.А., Лещенко В.А., Бухкало С.И. и др. Расчет и проектирование промышленных выбросов на ЭВМ: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Общая химическая технология, процессы и аппараты
1460 Іванов В.А., Коцаренко В.О., Соловей Л.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсів „Обчислювальна математика та програмування”, „Інформатика та системологія” Методические указания Общая химическая технология, процессы и аппараты
1461 Коцаренко В.А., Иванов В.А., Соловей Л.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу «Вычислительная математика и программирование» (программирование в среде Quick Basic) Методические указания Общая химическая технология, процессы и аппараты
1462 Коцаренко В.А., Иванов В.А., Соловей Л.В. Алгоритмизация и программирование в среде QBASIC: Учеб. пособие Учебное пособие (учебник) Общая химическая технология, процессы и аппараты
1463 Книш В.А., Герман Е.Є., Сердюк І.В. Невизначений інтеграл. Методические указания Компьютерная математика и математическое моделирование
1464 Мезерная М.В., Дубинина О.Н., Смородская И.В. Элементы математического анализа. Теория пределов, теория функций одной и нескольких переменных Методические указания Компьютерная математика и математическое моделирование
1465 Любчик Л.М., Тоница О.В. Линейная алгебра. Методические указания и варианты индивидуальных домашних заданий для студентов специальностей «Менеджмент организаций» и «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» Методические указания Компьютерная математика и математическое моделирование
1466 Ясницкая Н.Н., Болотина Л.В., Ахиезер Е.Б. Предел последовательности и предел функции одной переменной. Методические указания к выполнению обязательного домашнего задания и подготовке к коллоквиуму и варианты индивидуальных домашних заданий Методические указания Компьютерная математика и математическое моделирование
1467 Корниль Т.Л., Ахиезер Е.Б. «Математическое программирование». Примеры выполнения заданий и обязательные (контрольные) задания. Методические указания для студентов–экономистов заочной формы обучения. Методические указания Компьютерная математика и математическое моделирование
1468 Корниль Т.Л., Зайцев Ю.И., Гардер С.Е. Элементы высшей математики для экономистов. Ч. IІ. Элементы математического анализа. Функция одной переменной Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1469 Лемешева Л. П., Сердюк И. В. Методические указания к самостоятельной работе студентов и контрольные задания по теме «Числовая последовательность и ее предел» Методические указания Компьютерная математика и математическое моделирование
1470 Кізім Є.О., Ушаков В.М. Вища математика. Елементи лінійної алгебри, аналітична геометрія, теорія границь, диференційне числення функції однієї змінної. Розрахунково-графічні завдання та методичні вказівки Методические указания Компьютерная математика и математическое моделирование
1471 Ясницкая Н.Н. и др. Математический анализ. Модуль 4. «Неопределенный интеграл» Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1472 Ясницкая Н.Н., Ахиезер Е.Б., Боева А.А., Геляровская О.А. Математический анализ. Модуль 5. «Определенный интеграл и его приложения. Несобственные интегралы» Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1473 Ясницкая Н.Н., Ахиезер Е.Б. и др. Математический анализ. Модуль 6. «Дифференциальное исчисление функции многих переменных» Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1474 Ясницька Н.М., Ахієзер О.Б., Боєва А.А., Геляровська О.А. Математичний аналіз. Модуль 1. Вступ до математичного аналізу. Елементи теорії множин, послідовності Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1475 Ясницька Н.М., Ахієзер О.Б., Боєва А.А., Геляровська О.А. Математичний аналіз. Модуль 2. Границя і неперервність функції однієї змінної Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1476 Ясницька Н.М., Ахієзер О.Б., Боєва А.А., Геляровська О.А. Математичний аналіз. Модуль 3. Диференціальне числення функції однієї змінної Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1477 Ясницька Н.М., Ахієзер О.Б., Боєва А.А., Геляровська О.А. Математичний аналіз. Модуль 4. Невизначений інтеграл Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1478 Ясницька Н.М., Ахієзер О.Б., Боєва А.А., Геляровська О.А. Математичний аналіз. Модуль 5. Визначений інтеграл і його застосування. Невласні інтеграли Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1479 Ясницька Н.М., Ахієзер О.Б., Боєва А.А., Геляровська О.А., Мезерна М.В. Математичний аналіз. Модуль 6. Диференціальне числення функцій багатьох змінних Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1480 Ясницька Н.М., Ахієзер О.Б., Боєва А.А., Геляровська О.А. Математичний аналіз. Модуль 7. Кратні інтеграли Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1481 Ясницька Н.М., Ахієзер О.Б., Боєва А.А., Геляровська О.А. Математичний аналіз. Модуль 8. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1482 Ясницька Н.М., Ахієзер О.Б., Боєва А.А., Геляровська О.А. Математичний аналіз. Модуль 9. Ряди Учебное пособие (учебник) Компьютерная математика и математическое моделирование
1483 Шаша Л.И. Микроэкономика: учебное пособие для иностранных студентов Учебное пособие (учебник) Социально-экономических наук
1484 Вишнякова О. Н., Шацких З. В «Оптимизация организационно-экономической деятельности по обеспечению устойчивого энергоснабжения потребителей энергетической продукции». Учебное пособие (учебник) Казанский Государственный Энергетический Университет
1485 Гафаров Ш.М. Управление персоналом Учебное пособие (учебник) Казанский Государственный Энергетический Университет
1486 Матвеева Г.В. Информационно-аналитическая деятельность секретарей-референтов Учебное пособие (учебник) Казанский Государственный Энергетический Университет
1487 Мингалеева Г.Р. Современные методы очистки вредных выбросов и сточных вод Учебное пособие (учебник) Казанский Государственный Энергетический Университет
1488 Хазиев А.Х., Клюшина Е.В., Нуриахметова Ф.М., Сагитов К.Х. Философские вопросы естественных, гуманитарных и технических наук Учебное пособие (учебник) Казанский Государственный Энергетический Университет
1489 Хайруллина Ю.Р., Гарипова Р.Р. Социология труда: ценности, мотивы, поведение личности Учебное пособие (учебник) Казанский Государственный Энергетический Университет
1490 Абинов Р.Х., Богатова Л.М., Пеннер Н.Е. и др. История философии: основные школы и учения Учебное пособие (учебник) Казанский Государственный Энергетический Университет
1491 Нугманов Р.Г. Начала культурологии Учебное пособие (учебник) Казанский Государственный Энергетический Университет
1492 Матушанский Г.У. Пер. с рус. М.Н.Тиуновой и В.Н. Тарабукиной. Непрерывное образование научно-педагогических кадров высшей школы Учебное пособие (учебник) Казанский Государственный Энергетический Университет
1493 Маргулис С.М., Шкедова С.М. Расчет принципиальных тепловых схем турбоустановок. Часть 1 Учебное пособие (учебник) Казанский Государственный Энергетический Университет
1494 Николаева Л.А. Физико-химические методы анализа Учебное пособие (учебник) Казанский Государственный Энергетический Университет
1495 Герасименко В.М., Удовенко А.В., Пісклярова І.В. Методичні вказівки та рекомендації з виконання і захисту дипломних робіт для слухачів спеціальності 7.000002 “Інтелектуальна власність” Методические указания Интеллектуальная собственность и инноватика
1496 Гладких Т.В. Теория вероятностей и математическая статистика
Методические указания к лабораторным работам
Методические указания Интеллектуальная собственность и инноватика
1497 Дерев'янко О.С. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ JAVA Методические указания Интеллектуальная собственность и инноватика
1498 Дерев'янко О.С. ТЕХНОЛОГІЇ XML Методические указания Интеллектуальная собственность и инноватика
1499 Лобода А.И. Математический анализ: Учебное пособие для иностранных студентов Учебное пособие (учебник) Естественных наук (ПФ ЦПИГ)
1500 Андрющенко Б.Н., Лисачук Л.Н. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ: Лабораторный практикум (Учебное пособие для иностранных студентов) Учебное пособие (учебник) Естественных наук (ПФ ЦПИГ)
1501 Мищенко В.А., Соловьева Л.В. Введение в специальность:"Менеджмент внешнеэкономической деятельности" Учебное пособие (учебник) Естественных наук (ПФ ЦПИГ)
1502 Романёк Л.В., Снегурова И.И., Шелестина М.Е. Научный стиль речи Учебное пособие (учебник) Естественных наук (ПФ ЦПИГ)
1503 Ясницкая И.А., Лобода А.И. и др. Введение в язык предмета: Черчение. Математика. Химия. Физика Учебное пособие (учебник) Естественных наук (ПФ ЦПИГ)
1504 Ясницкая И.А., Снегурова Т.А., Нагайцева Н.И., Майстренко О.Т., Орлова Л.А., Черныш Т.В. Научная речь для начинающих: Математика. Химия. Физика Учебное пособие (учебник) Естественных наук (ПФ ЦПИГ)
1505 Лапузина Е.Н., Лобода А.И. Математика Учебное пособие (учебник) Естественных наук (ПФ ЦПИГ)
1506 Романёк Л.В., Снегурова И.И., Снегурова Т.А. Выдающиеся люди Украины Учебное пособие (учебник) Естественных наук (ПФ ЦПИГ)
1507 Лапузина Е.Н., Лобода А.И., Романова Е.А. Математика: Геометрия. Элементы комбинаторики. Комплексные числа Учебное пособие (учебник) Естественных наук (ПФ ЦПИГ)
1508 Лобода А.І., Лапузіна О.М. Математика для економістів: Частина I Учебное пособие (учебник) Естественных наук (ПФ ЦПИГ)
1509 Аннєнкова Н.Г., Бєсов Л.М. и др. Харківський політехнічний. Історія. Люди. Традиції. Світовий контекст. Програма курсу Конспект лекций Истории науки и техники
1510 Бєсов Л.М. Історія науки і техніки: Програма курсу. Методические указания Истории науки и техники
1511 Александрова І. Є., Аннєнкова Н. Г., Бєсов Л. М. Нарис історії приладобудування України: еволюція, сучасний стан Учебное пособие (учебник) Истории науки и техники
1512 Александров Є.Є., Александрова І.Є., Бєсов Л.М., Клімов В.Ф., Лісачук Г.В. Історія танкобудування України. ПерсоналіЇ Учебное пособие (учебник) Истории науки и техники
1513 Коцаренко В.А., Иванов В.А., Соловей Л.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу «Вычислительная математика и программирование» (Инженерные расчеты в среде Excel) Методические указания Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1514 Коцаренко В.А., Зулин Б.Д., Селихов Ю.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Компьютерные технологии» (работа в среде пакета Visio) Методические указания Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1515 Коцаренко В. А., Селихов Ю.А. Методические указания к выполнению лаб. работы "Исследование изменения концентрации реакционной смеси и моделирование переходных процессов при внесении импульсных возмущений в трубчатом реакторе" Методические указания Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1516 Коцаренко В.О., Селіхов Ю.А. та ін. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення нестаціонарного температурного поля у твердому тілі» Методические указания Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1517 Зулин Б. Д., Иванов В. А. и др. Метод. указания к выполнению лаб. работ и расчетных заданий (Программирование в среде Турбо Паскаль) для студентов химических специальностей всех форм обучения. Ч. I Методические указания Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1518 Зулин Б. Д., Иванов В. А. и др. Метод. указания к выполнению лаб. работ и расчетных заданий (Программирование в среде Турбо Паскаль) для студентов химических специальностей всех форм обучения. Ч. II Методические указания Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1519 Зулин Б.Д., Иванов В.А., Коцаренко В.А. и др. Алгоритмизация и программирование в среде Турбо Паскаль Учебное пособие (учебник) Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1520 Товажнянський Л.Л. Теоретичні основи харчових технологій: Навч. посібник Учебное пособие (учебник) Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1521 Соловей Л.В., Иванов В.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу «Информатика» (Инженерные расчеты в среде MATHCAD) Методические указания Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1522 Коцаренко В.А., Иванов В.А., Соловей Л.В. Проектирование в среде VISUAL BASIC. Лабораторный практикум (Часть 1) Учебное пособие (учебник) Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1523 Коцаренко В.А., Иванов В.А., Соловей Л.В. Проектирование в среде VISUAL BASIC. Лабораторный практикум (Часть 2) Учебное пособие (учебник) Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1524 Литвиненко Е.И., Лещенко В.А., Дзевочко А.М. Методические указания к выполнению курсового проекта "Расчёт и автоматизация емкостного реактора с механическим перемешивающим устройством ..." Методические указания Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1525 Толчинский Ю.А., Ведь В.Е., Литвиненко Е.И., Дзевочко А.М. Методические указания для выполнения лабораторной работы «Гидродинамика отстойной центрифуги» по курсу «Гидрогазодинамика» Методические указания Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1526 Толчинский Ю.А., Ведь В.Е., Литвиненко Е.И., Дзевочко А.М. Методические указания для выполнения лабораторной работы «Определение гидравлических сопротивлений и расчёты трубопроводов» Методические указания Интегральной технологии, процессов и аппаратов
1527 Заїка Е.І., Клітной В.В., Шишкін М.А., Макарова Л.О., Погорєлов С.М. Організація навчального процесу у Національному технічному університеті ‛‛Харківський політехнічний інститут’’ за заочною формою навчання. Збірник нормативних документів та роз’яснень Периодическое издание Деканат заочного навчання
1528 Заїка Е.І., Клітной В.В., Шишкін М.А., Макарова Л.О., Погорєлов С.М. Роз’яснення щодо організації та проведення переддипломної практики і виконання дипломного проекту (роботи) студентами заочної форми навчання Справочная литература Деканат заочного навчання
1529 Козуля Т.В. Процеси екологічного регулювання. Концепція корпоративної екологічної системи Учебное пособие (учебник) Автоматизация энергосистем
1530 Рудевич Н.В, Пискурев М.Ф. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Электромеханические переходные процессы” Методические указания Автоматизация энергосистем
1531 Баженов В.Н., Владимиров Ю.В. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы релейной защиты и автоматики» Методические указания Автоматизация энергосистем (АЭС)
1532 Щербакова П.Г., Сендерович Г.А. Методические указания к комплексу лабораторных работ по курсу «САПР в электроэнергетике» Методические указания Автоматизация энергосистем (АЭС)
1533 Пупань Л.И., Кононенко В.И. Перспективные технологии получения и обработки материалов Учебное пособие (учебник) интегрированных технологий машиностроения
1534 Доля В.М. Діагностика та контроль процесів металообробки: конспект лекцій з курсу «Діагностика процесу металообробки» Конспект лекций интегрированных технологий машиностроения
1535 Кравченко Л. С. Примеры выполнения расчетно-графических работ: Учеб.-метод. пособие Учебное пособие (учебник) интегрированных технологий машиностроения
1536 Пупань Л.І. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Контроль якості матеріалів методом оптичної мікроскопії» Методические указания интегрированных технологий машиностроения
1537 Пупань Л.І., Геворкян Е.С. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Виготовлення виробів методом порошкової металургії» Методические указания интегрированных технологий машиностроения
1538 Весткемпер Е., Декер М., Грабченко А.И. и др. Введение в организацию производства: Учебн. пособие Учебное пособие (учебник) интегрированных технологий машиностроения
1539 Пупань Л.І. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «Маркування сталей у зарубіжних країнах та відповідно до Євростандарту» Методические указания интегрированных технологий машиностроения
1540 Кравченко Л. С. Розмірний аналіз при проектуванні, виготовленні й складанні Учебное пособие (учебник) интегрированных технологий машиностроения
1541 Грабченко А.И. Современные технологии в машиностроении Учебное пособие (учебник) интегрированных технологий машиностроения
1542 Грабченко А.И., Внуков Ю.Н., Доброскок В.Л. и др. Интегрированные генеративные технологии Учебное пособие (учебник) интегрированных технологий машиностроения
1543 Верезуб Н.В., Федорович В.А., Симонова А.А. Стандартизация изделий и технологических процессов [Текст] Учебное пособие (учебник) интегрированных технологий машиностроения
1544 Грабченко А.И., Пупань Л.И., Товажнянский Л.Л. Введение в нанотехнологии Конспект лекций интегрированных технологий машиностроения
1545 Назаров В.Н. Углеродные адсорбенты Учебное пособие (учебник) Технология топлива и углеродных материалов (ТТ и УМ)
1546 Григоров А.Б., Сінкевич І.В. Методичні вказівки до виконання випускного проекту бакалавра "Проект установки виробництва нафтових бітумів" Методические указания Технология топлива и углеродных материалов (ТТ и УМ)
1547 Григоров А.Б., Сінкевич І.В. Методичні вказівки до виконання випускного проекту бакалавра "Проект установки легкого термічного крекінгу − вісбрекінгу" Методические указания Технология топлива и углеродных материалов (ТТ и УМ)
1548 Сінкевич І.В., Шульга І.В., Григоров А.Б. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Екологія виробництв галузі" Методические указания Технология топлива и углеродных материалов (ТТ и УМ)
1549 Чекмасова И.А. Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине “Основы внешнеэкономической деятельности” Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1550 Замула О.О., Пітя В.С. Інноваційний менеджмент: Конспект лекцій Конспект лекций Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1551 Білоцерківський О. Б. Інформаційні системи в менеджменті: навч.-метод. посібник Учебное пособие (учебник) Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1552 Лернер Ю.И., Ситак И.Л. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Финансы предприятия» Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1553 Ситак И.Л., Иваницкий Е.В. Методические указания по решению задач и выполнению модульных контрольных работ по дисциплине «Деньги и кредит» Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1554 Кочетова Т.И. Методические указания к выполнению практического задания на тему «Формирование портфеля ценных бумаг и анализ его доходности» Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1555 Білоцерківський О. Б., Ширяєва Н. В. Економетрія: навч.-метод. посібник Учебное пособие (учебник) Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1556 Білоцерківський О.Б., Лук'яниця І.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Управління якістю та сертифікація продукції” Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1557 Чекмасова І. А. Основи зовнішньоекономічної діяльності: текст лекцій Конспект лекций Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1558 Білоцерківський О. Б., Замула О. О., Ширяєва Н. В. Статистика: текст лекцій Конспект лекций Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1559 Білоцерківський О. Б., Ширяєва Н. В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Статистика” Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1560 Білоцерківський О. Б., Ширяєва Н. В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Економіко-математичне моделювання” Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1561 Макаренко А.Б., Гуріненко Н.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансові системи зарубіжних країн» Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1562 Макаренко А.Б., Гуріненко Н.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Країнознавство» Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1563 Чекмасова І.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1564 Гаврись О.М., Стрижак О.О. Робоча програма та методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1565 Долінська Р.Г., Міщенко В.А., Мозенков О.В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт рівня підготовки спеціаліст і магістр за спеціальністю 050104 "Фінанси" Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1566 Решетняк Е.В. и др. Финансы предприятий Конспект лекций Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1567 Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б. Економічна історія Учебное пособие (учебник) Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1568 Чекмасова І.А. Декларування і митне оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації Учебное пособие (учебник) Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1569 Білоцерківський О.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Економетрія" Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1570 Білоцерківський О.Б., Ширяєва Н.В., Замула О.О. Економіко-математичне моделювання Конспект лекций Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1571 Білоцерківський О.Б., Брінь П.В., Замула О.О., Ширяєва Н.В. Логістика Учебное пособие (учебник) Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1572 Чекмасова І.А. Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1573 Чекмасова І.А. Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Митна справа" Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1574 Міщенко В.А., Долінська Р.Г., Петренко М.В. Методичні вказівки до самостійної та аудиторної роботи студентів "Контролінг у тестах" Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1575 Білоцерківський О.Б. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Логістика" Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1576 Білоцерківський О.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Економіко-математичне моделювання" Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1577 Чайкова О.І. Методичні вказівки для виконання індивідуального розрахункового завдання з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Методические указания Финансов, контроллинга и внешнеэкономической деятельности
1578 Пивоваров В.М., Лябук С.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Кольорові метали і сплави” Методические указания Материаловедение
1579 Лябук С.І. Методичні вказівки до практичних занять “Розв’язування задач з розбору мікроструктур кольорових металів і сплавів” Методические указания Материаловедение
1580 Костик В.О., Литус Е.А. Тепловые расчеты нагревательных устройств. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине "Основы тепловых расчетов нагревательных устройств" Методические указания Материаловедение
1581 Аврамов К.В., Ищук Ю.А., Розова Л.В. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ Учебное пособие (учебник) Газогидромеханика и тепломассообмен
1582 Божко А.Е., Белых В.И., Иванов Е.М., Мягкохлеб К.Б. Прикладная теория управления электромагнитными вибровозбудителями Учебное пособие (учебник) Газогидромеханика и тепломассообмен
1583 Трошенькин Б.А., Зипунников Н.Н. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсам «Физические основы термодинамики» и «Специальные вопросы теплопроводности» Методические указания Газогидромеханика и тепломассообмен
1584 Трошенькин Б.А. ,Зипунников Н.Н. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсам «Гидродинамика многофазных потоков» и «Специальные вопросы теплопроводности» Методические указания Газогидромеханика и тепломассообмен
1585 Астапов О.М., Усик В.В., Можаєв О.О. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Основи телебачення” Методические указания Мультимедийных информационных технологий и систем
1586 Хайрова Н.Ф., Шанидзе Н.А., Кочуева З.А., Борисова Н.В. Основы информатики и компьютерной техники Учебное пособие (учебник) Интеллектуальные компьютерные системы
1587 Дашкевич А.О. Системи штучного інтелекту Конспект лекций Геометричне моделювання та комп’ютерная графіка
1588 Середа І.В., Грицина Н.І. Інженерна графіка. Робочий зошит. Стислий конспект лекцій, завдання та методичні вказівки для їх виконання та самостійної роботи Конспект лекций Геометричне моделювання та комп’ютерная графіка
1589 Костик В.О., Литус Е.А. Методы калориметрического анализа материалов. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Физические свойства и методы исследований материалов" Методические указания Материаловедение
 

По состоянию на 01.12.2012       Станом на 01.12.2012      As of 01.12.2012