В умовах ринкової економіки будь-яка фірма, будь-яке підприємство, які пов'язані з виробництвом товарів, а також виконанням робіт і наданням послуг повинні рахуватися з тим фактом, що вони діють в умовах високо конкурентної світової економіки.

Для того, щоб вижити в умовах жорсткої боротьби, щоб досягти успіху і отримувати прибуток, а саме отримання прибутку в абсолютній більшості випадків є єдиною метою створення  і функціонування підприємств  в умовах ринкової економіки. Підприємства повинні бути здатними забезпечити такий рівень затрат, який би гарантував їм постійне отримання прибутку.

Предметом курсу управління затратами є вивчення питань, які пов’язані з класифікацією, плануванням і аналізом затрат на виробництво і реалізацію продукції з методами калькулювання собівартості продукції і складання кошторисів витрат, а також питань, які пов’язані з підготовкою інформації, яка необхідна для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Задачі курсу полягають в тому, щоб ознайомити з класифікацією затрат і їх особливостями та навчити методиці планування і калькулювання собівартості продукції робіт та послуг на всіх підприємствах незалежно від форми власності і навчити методам управління ними.