English  русский українська

 

 

Лабораторія менеджменту дистанційної освіти (ЛМДО) розпочала свою роботу в 2002 р. одночасно зі створенням Центру дистанційної освіти НТУ "ХПІ" (ЦДО).

ЛМДО виконує функції організатора роботи ЦДО, її співробітники працюють у приміщенні офісу ЦДО, тому дві названі структури деколи ототожнюють (часто цілком справедливо).

     Основні напрями діяльності лабораторії:

  • развиток і менеджмент Системи дистанційного навчання (СДН) НТУ "ХПІ",

  • проведення науково-методичних досліджень в сфері практичного електронного навчання,

  •  підготовка кафедральних менеджерів дистанційного навчання,

  • маркетинг освітніх послуг НТУ "ХПІ" у сфері електронного навчання,

  • забезпечення співпраці університету з національними і міжнародними освітніми інституціями, що працюють у сфері електронного навчання, іншими учасниками ринку дистанційної освіти..

Штат лабораторії складається з 8 співробітників, які водночас виконують різноманітні функції: дизайнерів і консультантів з розробки та тьюторінгу дистанційних курсів, веб-дизайнерів і менеджерів дистанційного навчання за окремими напрямами.

на головну сторінку ЦДО